Ga naar de inhoud

De jaren 90 #5 De eindeloze grenszone

Datum:
06-05-2016
-
Aanvang:
08:30

Hoe te navigeren tussen de nieuwe tegenstellingen van de wereldmarkt? Perdu onderzoekt vanuit poëzie, filosofie en kunst de globalisering van de jaren 90.

Zaal open: 20:00
Start programma: 20:30
Entree: 7 / 5 euro*
*korting geldt voor studenten, stadspashouders, vrienden van Perdu, VvL-leden

De jaren negentig: het einde van de twintigste eeuw, het begin van de eenentwintigste eeuw. In de reeks ‘De jaren 90’ onderzoekt Perdu wat dit kanteldecennium betekend heeft en betekent op het gebied van poëzie, muziek en politiek. Onderbelichte kanten staan centraal en overbelichte kanten worden scherpzinnig doorgelicht. Perdu maakt de balans op.

Het decennium begon met de ineenstorting van het communistische blok. Daarna smolt het bevrijde kapitalisme de wereld aaneen: de uitwisseling van goederen, diensten en valuta tussen landen en continenten leek het oude ideologische conflict tussen kapitalisme en socialisme van zijn betekenis te ontdoen. Toen begin 1994 een handelsverdrag tussen de Verenigde Staten, Canada en Mexico in werking trad, begon in het laatste land, in de regio Chiapas een opstand: de Zapatisten verklaarden zich tegen het neoliberalisme van het verdrag en namen zes steden in. Het was het begin van de anti-globaliseringsbeweging die vakbonden, NGO’s en autonome activisten van allerlei pluimage een nieuwe oriëntatie bood. Aan het einde van de eeuw, in december 1999, door de protesten tegen de WTO conferentie in Seattle, werd de beweging onmiskenbaar een politieke factor.

Welke politiek komt voort uit de globalisering? Wat voor orientatie? En wat voor poezie? Op deze vragen proberen wij op deze avond antwoorden te vinden.

Met: Dieter Lesage, Mercedes Azpilicueta, Veva Leye en anderen.

Meer informatie bij perdu