Ga naar de inhoud

De Grote Transitie: van crisis naar kans

haagsemug@xs4all.nl
Datum:
25-02-2016
-
Aanvang:
08:00

Frans van der Steen spreekt namens het Platform Duurzame en Solidaire Economie over het project De Grote Transitie.

In het eerste deel van zijn lezing gaat hij in op de politieke crisis waarin we zitten. De politiek, met name het progressieve deel, had geen antwoord op de mondialisering van de economie en het opkomende neoliberalisme. Daardoor is teveel macht uit handen gegeven aan met name grote ondernemingen en banken. Die macht moet volgens het Platform Duurzame en Solidaire Economie worden terugveroverd om het hoofd te kunnen bieden aan de levensbedreigende klimaatcrisis, de voedselcrisis, de werkloosheid, de grondstoffencrisis en vluchtelingencrisis.

De Grote Transitie reikt 10 punten aan hoe we uit die gestapelde crisis kunnen komen. Belangrijk daarbij is het leggen van de dwarsverbanden. Er is een circulaire economie nodig waarbij de Aarde niet wordt uitgeput maar juist verrijkt. En een optimale schaal om processen te organiseren, meestal op lokaal en regionaal niveau. Ondertussen dringt de tijd om die grote transitie in gang te zetten omdat de ecologische bestaanscondities van de mens in gevaar zijn.

In het tweede deel gaat hij in op het vluchtelingenvraagstuk en het populisme. Er woedt een heftig debat rond de stevige instroom van vluchtelingen. Wat echter ontbreekt is een analyse van de onderliggende oorzaken van een algemeen gevoel van onvrede, woede, angst en onzekerheid. Die dieperliggende oorzaken hebben alles te maken met het doorgeslagen marktdenken, waarbij de overheid zich meer ziet als facilitator van de markt en economische groei dan als beschermer van de groeiende groep zwakkeren in de samenleving. Juist dit gebrek aan zorgplicht en daardoor aan veiligheid en bescherming is de voedingsbodem van het verzet tegen de opvang van vluchtelingen. Frans geeft aan in welke richting het project De Grote Transitie oplossingen hiervoor zoekt.

Van 20- 22 uur (zaal open: 19u30)