Ga naar de inhoud

Black Lives Matter

haagsemug@xs4all.nl
Datum:
27-02-2018
-
Aanvang:
08:00

Haagse Mug-presentatie ¨Black Lives Matter¨ door Olave Basabose (BIJ1, HSP) op dinsdag 27 februari (20-22 uur) in de Houtrustkerk over ontstaan, uitgangspunten en acties van de Black Lives Matter-beweging (VS en NL) tegen racistisch politieoptreden, ongelijke behandeling en achterstelling? Hoe komen we tot een gezamenlijke strijd?
– – – – – – –

Olave vertelt over het ontstaan van de Black Lives Matter-beweging. Deze beweging houdt zich niet alleen bezig met racistisch politiegeweld, maar ook met de structureel ongelijke behandeling en achterstelling van de “niet-witte” gemeenschap in de VS en in Nederland.

De afgelopen jaren werden in de VS verschillende zwarte mensen zonder enige aanleiding door burgerwachten of politieagenten doodgeschoten. Door deze gebeurtenissen en het feit dat alle daders zijn vrijgesproken, nam het wantrouwen en de woede in de zwarte gemeenschap toe. Overal in de VS, maar ook in andere landen, gingen mensen de straat op om geweldloos te protesteren. Niet alleen tegen de racistische moorden en het vooringenomen rechtssysteem, maar ook tegen de structurele ongelijke behandeling en de achterstelling die zwarte mensen op vele gebieden ervaren.

Dit leidde tot het ontstaan van Black Lives Matter. Het is een beweging die met hulp van sociale media veel aandacht en aanhang heeft verkregen. Black Lives Matter wil dat de onderdrukking en intimidatie met militaire middelen stopt en plaats maakt voor investeringen die de gemeenschap nodig heeft. Black Lives Matter-activisten waren erg actief tijdens verkiezingsbijeenkomsten van zowel republikeinen als democraten.

Ook in Nederland is er een (kleine) Black Lives Matter-beweging. De deelnemende organisaties zijn bezig om de geschiedenis van de zwarte gemeenschap in kaart te brengen en om de positie van de zwarte gemeenschap onder de aandacht te brengen en te verbeteren.
Een belangrijk uitgangspunt is: Wat is er nodig om dit te kunnen zeggen: ‘alle levens doen er toe’?

Olave gaat in haar presentatie ook in op vragen als: ¨Wat betekent Black Lives Matter?¨, ¨Waar in de wereld is de beweging actief?¨, ¨Wat was of is de rol van de LHBT-gemeenschap?¨, ¨Wat zijn de actievormen om de positie van zwarte burgers in VS te verbeteren?¨, ¨Kun je de VS en Nederland met elkaar vergelijken?¨, ¨Welke organisaties zijn in Nederland actief in Black Lives Matter-beweging?¨ en ¨Kunnen wij een gezamenlijke strijd bedenken tegen racisme en uitsluiting, zo ja, hoe?¨

Olave Basabose is betrokken bij de landelijke partij BIJ1 en kandidaat-gemeenteraadslid voor de Haagse Stadspartij. Ze is ook actief binnen de LHBT-gemeenschap en de antiracisme- en mensenrechtenbeweging.

Presentatie: Olave Basabose (doetankpeer.nl/olave-basabose/)
Plaats:      Houtrustkerk, Houtrustweg 1 (hoek Beeklaan 535), Den Haag
Dag:         Dinsdag 27 februari 2018
Tijd:        20 – 22 uur (zaal open: 19:30 u.)
Org.:        Haagse Mug
Web:         haagsemug.nl

Voor route en parkeermogelijkheden, zie de website van de Houtrustkerk (http://houtrustkerk.nl/)

De Haagse Mug verzorgt lezingen in Den Haag over financiële, sociaal-economische en andere thema’s. We hopen dat het prikkelt tot discussie, activering en versterking van netwerken in de stad.
Contact:  haagsemug@xs4all.nl
Web: haagsemug.nl

Zaal open vanaf 19:30u.
Entree gratis