Ga naar de inhoud

[Amsterdam] Manifestatie: Free Carola! Stop the criminalisation of rescue at sea!

Datum:
04-07-2019
-
Aanvang:
05:00

[Amsterdam] Manifestatie: Free Carola! Stop the criminalisation of rescue at sea!

[English below]

 

Sluit je donderdag (4 juli om 17.00 uur) bij ons aan op het Spui in Amsterdam om je solidariteit te tonen met Carola Rackete, kapitein van de Sea-Watch 3, en eenieder die vlucht op zoek naar een beter leven.

“Noch de EU-Commissie, noch enige Europese regering bracht de oplossing voor het van boord laten gaan van de overgebleven 40 overlevenden aan boord van Sea-Watch 3. Uiteindelijk was het kapitein Carola Rackete die zowel gedwongen als bereid was om verantwoordelijkheid te nemen en die de mensen in veiligheid bracht, ondanks alle tegenslagen. Zonder toestemming ging ze de Italiaanse wateren en later de haven van Lampedusa binnen, waarmee ze de rechten van de geredde mensen afdwong om op een veilige plaats van boord te gaan.”

Lees hier meer via Sea Watch.

ONZE EISEN naar de Nederlandse overheid:

  1. Roep de Italiaanse regering op om Carola te bevrijden. De criminalisering van degenen die mensen op zee redden, moet nu stoppen!
  2. Breng de Sea-Watch 3, welke zeilt onder de Nederlandse vlag, terug op zee om haar reddingswerk zo snel mogelijk voort te kunnen zetten.
  3. Volg onze oproep: vluchtelingen welkom, bewegingsvrijheid voor iedereen!

Meer info volgt

*** Deel deze call for action! ***

***ACTION***

Join us this Thursday (4 July at 5PM) at Spui to show your solidarity with Carola Rackete, captain of the Sea-Watch 3, and all those who are fleeing in search for a better life.

“Neither the EU-Commission nor any European government brought about the solution for the disembarkation of the remaining 40 survivors aboard Sea-Watch 3. In the end it was captain Carola Rackete who was both forced and willing to take responsibility and who brought the people to safety against all adversities. Without permission she entered Italian waters and later the port of Lampedusa. She enforced the rights of the rescued people to be disembarked to a place of safety.”

Read more from Sea Watch here.

OUR DEMANDS to the Dutch government:

  1. Call upon the Italian government to free Carola. The criminalisation of those rescuing people at sea must stop now!
  2. Get the Sea-Watch 3, sailing under the Dutch flag, back to out to sea to continue her rescue-work asap.
  3. Heed our call: refugees welcome, freedom of movement for all!

More info t.b.a.

***Share this call for action!***