Ga naar de inhoud

Actie tegen wapenfabrikant Airbus

Datum:
11-04-2018
-
Aanvang:
01:00

Woensdag 11 April – 13:00 hrs. – Airbus’ aandeelhoudersvergadering,
Hotel Okura – Ferdinand Bolstraat 333, Amsterdam

Theatrale demonstratie en doodligactie tegen Airbus en de militarisering
van de EU-grenzen

https://stopthewaronmigrants.noblogs.org/post/2018/03/09/demonstration-die-in-against-airbus-and-the-militarisation-of-eu-borders/
+ facebook event: https://www.facebook.com/events/219565888594494/

Migranten zijn de dupe van de voortgaandemilitarisering van de Europese
grenzen. Terwijl Fort Europa de muren verhoogt, verdrinken vluchtelingen
in de Middellandse Zee, komen vast te zitten in erbarmelijke
omstandigheden of eindigen in detentie en worden gedeporteerd. De
militaire en veiligheidsindustrie plukt de vruchten van het racistische
grensbeleid van de EU.

Airbus is de op een na grootste Europese wapenproducent. Het verkoopt
vliegtuigen en raketten aanlanden in oorlog, repressieve regimes en
mensenrechtenschenders. Daarmee voedt het de oorzaken die mensen dwingen
te vluchten. Airbus profiteert opnieuw door de EU
grensbeveiligingsmaterieel te leveren om vluchtelingen tegen te houden.
Het is een belangrijke speler in de succesvolle industriële lobby voor
de militarisering van de Europese grenzen.

Het hoofdkantoor van Airbus bevindt zich in Nederland (Leiden). Elk jaar
houdt het bedrijf haar jaarlijkse algemene aandeelhoudersvergadering in
Hotel Okura in Amsterdam. Ze vieren de winst van hun dodelijke zaken,
maar ze vermelden niet het stijgende aantal sterfgevallen in de
Middellandse Zee, het Midden-Oosten en Afrika waar hun producten worden
gebruikt.
We maken van de gelegenheid gebruik om Airbus de gevolgen van hun acties
onder ogen te laten zien. Neem een ​​wit laken mee voor de doodligactie.

– In de aanloop naar de Airbus aandeelhoudersvergadering: zet Hotel
Okura onder druk om de reservering te cancelen:

Laat Okura weten dat ze de reservering moeten cancelen en Airbus als
klant te weigeren:  
Op Twitter, Facebook en Instagram
Telefonisch: (+31) (0)20-6787111 (algemeen) / (+31) (0)20-6787790
(conferenties en events)
per mail: info@okura.nl (algemeen) / events@okura.nl (conferenties en
events)

Schrijf kritische recensies over Okura en hun restaurants (met Michelin
ster), ga voor links naar de oproep op de website:
https://stopthewaronmigrants.noblogs.org/post/2018/03/09/put-pressure-on-hotel-okura-to-cancel-reservation-airbus-shareholders-meeting/

Vraag anderen hetzelfde te doen
Of doe je eigen actie – wees creatief en wees voorzichtig

[ENGLISH]

April 11: demonstration & die-In against Airbus and the militarisation
of EU borders

Wednesday 11 April – 13:00 hrs. – Airbus’ shareholders meeting, Hotel
Okura – Ferdinand Bolstraat 333, Amsterdam

Theatrical demonstration and die-in against Airbus and the
militarisation of EU borders

https://stopthewaronmigrants.noblogs.org/post/2018/03/09/demonstration-die-in-against-airbus-and-the-militarisation-of-eu-borders/
+ facebook event: https://www.facebook.com/events/219565888594494/

Migrants bear the brunt of the ongoing militarisation of the European
borders. While Fortress Europe heightens its walls, refugees drown in
the Mediterranean, get stuck in dire circumstances or end up in
detention and being deported. The military and security industry reaps
the benefits of the racist border policies of the EU.

Airbus is the second largest European arms producer. It sells aircraft
and missiles to countries at war, repressive regimes and human rights
abusers. This way it fuels the reasons that force people to flee their
homes. Airbus again profits by providing EU with border security
equipment to stop refugees. It is a key player in the successful
industrial lobby for the militarisation of Europe’s borders.

Airbus’ headquarters are in The Netherlands (Leiden). Every year they
hold their Annual General Meeting for shareholders at the Hotel Okura in
Amsterdam. They celebrate the rising numbers of their profitable deadly
business but they fail to mention the rising number of deaths in the
Mediterranean, Middle-East and Africa where their products are being
used.
We take this opportunity to give Airbus a taste of the consequences of
their actions. Bring a white sheet for the die-in part of the action.

– In the run up to the Airbus AGM: putting pressure on Hotel Okura to
cancel the reservation

Let Okura know they should cancel the reservation and refuse Airbus as a
client:
On Twitter, Facebook and Instagram
By phone: (+31) (0)20-6787111 (general) / (+31) (0)20-6787790
(conferences and events)
By mail: info@okura.nl (general) / events@okura.nl (conferences and
events)

Write critical reviews about Okura and it’s (Michelin star) restaurants,
check for links the call-out on the website:
https://stopthewaronmigrants.noblogs.org/post/2018/03/09/put-pressure-on-hotel-okura-to-cancel-reservation-airbus-shareholders-meeting/