Ga naar de inhoud

5G: Utopie of dystopie?

Haagse Mug
Datum:
28-08-2019
-
Aanvang:
07:30

Haagse Mug presentatie ¨5G: Utopie of dystopie? Gaan economische belangen boven gezondheid, privacy en veiligheid?¨

De Nederlandse regering heeft blijkbaar veel haast om 5G er door te drukken: de veiling van de 5G-frequenties is namelijk vervroegd naar dit najaar. De gemeente Den Haag is aangewezen als experimenteergemeente waarbij alleen op technische prestaties wordt getest, niet op gezondheidrisiko´s of andere belangrijke aspecten.

Drs. ing. Jan van Gils spreekt over de gevolgen van electromagnetische straling voor onze gezondheid, privacy en veiligheid. Hij kijkt zowel naar de gemeten effecten van straling door het huidige mobiele netwerk als naar de verwachte effecten van het 5G netwerk dat de overheid binnenkort wil opzetten. Hij geeft voorbeelden van hoe de overheid bepaalde (onwelgevallige) onderzoeken buiten de beleidsdiscussie en plannenmakerij hield. Ook legt hij uit dat er in een aantal andere landen heel anders wordt omgegaan met normen voor stralingsbelasting.

Georgette Polderman en Petra Groot van het Burgerinitiatief 5G Den Haag geven een toelichting op de gehouden acties tegen de uitrol van 5G richting landelijke en lokale politiek. Zij zijn ook actief in een werkgroep die op 9 september een grote landelijke demonstratie organiseert in Den Haag.

* landelijke demonstratie ´STOP 5G´: op 9 september van 12.00 -14.30 uur in Den Haag, met als speerpunten het recht op gezondheid, privacy en democratie.
Meer informatie en aanmelden via www.5gdenhaag.nl

* internetconsultatie 5G: tot 9 september kun je je mening over 5G laten weten aan het ministerie van Economische Zaken en
Klimaat. Deze consulatie (https://www.internetconsultatie.nl/telecomcode) houdt geen rekening met de belangen van de mens (burger), het (leef)milieu
en de natuur ! De overheid lijkt alleen geïnteresseerd in de economische belangen van de telecommunicatiesector.

Meer info: haagsemug.nl

Van 19:30 tot 21:30u
Zaal open vanaf 19u

Meer info: haagsemug.nl