Ga naar de inhoud

test

Ministerie van EZ:


Van der Hoeven: ‘publieke belangen moeten voorop staan’

“Publieke belangen, zoals kwaliteit, toegankelijkheid en goede sociale bescherming van werknemers moeten voorop staan bij de ordening van markten. Die les is in het verleden helaas nog wel eens vergeten,” aldus minister Van der Hoeven in reactie op een vandaag gepubliceerd SER-advies over marktwerking.

2 min leestijd
Placeholder image

Volgens het SER-advies gaat het bij de ordening van markten nooit om de keuze tussen ‘markt’ of ‘overheid’. Markt en overheid vullen elkaar aan. De uitdaging is om per situatie die combinatie van beleidsinstrumenten te vinden die publieke belangen en maatschappelijke welvaart het beste borgt. Een zorgvuldige voorbereiding is hiervoor essentieel, aldus de SER. De SER heeft hiervoor een effectanalyse ontwikkeld die bij de voorbereiding van nieuw ordeningsbeleid behulpzaam kan zijn (de zgn. SER-Effectanalyse). De SER kwam met zijn advies op verzoek van de Tweede Kamer.

Van der Hoeven reageert positief op het SER-advies. “Zoals de SER terecht constateert is er nooit sprake van een keuze tussen overheid òf markt. Het gaat altijd om maatwerk. Die lessen heeft dit Kabinet ook getrokken. Zie bijvoorbeeld hoe we zijn omgegaan met de postmarkt en de positie van de bezorgers van de nieuwe postbedrijven. We hebben harde voorwaarden aan de opening van de markt gekoppeld, zodat de positie van die bezorgers verbetert. Ook op de energie- en telecommarkt staat het borgen van het publiek belang meer dan ooit voorop, bijvoorbeeld door de consument beter te beschermen tegen oneerlijke verkoop en door bijvoorbeeld overstappen makkelijker te maken. De kunst is deze lessen verder door te voeren en de publieke belangen altijd bovenaan de agenda te zetten,” aldus de minister.

Volgens Van der hoeven heeft de SER een nuttig kader ontwikkeld voor het verbeteren van de zogenaamde Markteffectentoets, waarmee vooraf de mogelijke effecten van marktordeningsbeleid op de publieke belangen in kaart worden gebracht. “De suggesties van de SER ter verbetering van de effectanalyse en de Markteffectentoets neem ik ter harte,” aldus de minister.