Ga naar de inhoud

TAFELPRAAT Dialoog tussen het leven en het lijf

Dit boek breekt volledig met het merendeel van de ideeën die sinds eeuwen onze meningen en gedragingen regelen. Verder bouwend op Handboek voor de jonge generatie spit het de bedenkingen over de radicale subjectiviteit en de ommekeer van perspectief verder uit. Geheel naar gewoonte bij het vragen stellen, zal deze Tafelpraat botsen met het gewicht van de vooroordelen en met de zogeheten werkelijkheid die ons en onze zeden, onze begrippen, ons wereldbeeld vorm geeft.

26 min leestijd

(Foto: murplejane (https://www.flickr.com/photos/murplejane/ CC2.0)

Raoul Vaneigem, Propos de table, Cherche midi, 2018
Vertaling GC, augustus 2023, Wodeke.
Ronde haakjes zijn overgenomen uit het boek, vierkante haakjes zijn mijn verduidelijkingen.

Achterflap

Dit boek breekt volledig met het merendeel van de ideeën die sinds eeuwen onze meningen en gedragingen regelen. Verder bouwend op Handboek voor de jonge generatie spit het de bedenkingen over de radicale subjectiviteit en de ommekeer van perspectief verder uit. Geheel naar gewoonte bij het vragen stellen, zal deze Tafelpraat botsen met het gewicht van de vooroordelen en met de zogeheten werkelijkheid die ons en onze zeden, onze begrippen, ons wereldbeeld vorm geeft.

“Jullie beschikken over het aambeeld en de hamer van de vooroordelen die jullie ketens en de mijne smeden. Om ze door te zagen heb ik slechts een nagelvijltje dat met zijn voortdurende heen en weer erin zal slagen ze in te kerven en te doorbreken.”
Raoul Vaneigem, geboren te Lessen (België) in 1934, is de auteur van Handboek voor de jonge generatie waarvan hij de stellingen voortdurend heeft verfijnd in zijn verschillende publicaties.

Voor haar, met de trekken van de hartstocht van mijn leven.

VERGEET NIET TE LEVEN

Tafelpraat is een dagboek, een greep uit dag in dag uit gedicteerde observaties vanuit het niet te onderdrukken gevoel dat het over mijn leven zelf ging. Deze aantekeningen zijn het resultaat van een doorleefde belevenis, waaraan ik sinds mijn verre kindertijd ben blootgesteld door de verwarring, de zorgen, de geruststellingen, de genietingen van het bestaan.

Ik vergelijk mijn aanpak met die van de alchemisten en de empiristen uit het verleden, die nieuwe wegen ontgonnen ter ontsluiting van een onzekere wetenschap, uit nieuwsgierigheid, tussen dwaling en inzicht, pokdalig van de onwaarschijnlijkheden. In het hartstochtelijke leven en in de beroeringen van de wereld die er het gevolg van zijn, heb ik een avontuurlijke weg gevonden die toegang geeft tot de meest ongewone ontdekkingsreis dat men zich kan indenken, bedenken en meemaken. Op deze weg kom je de redenen van het hart tegen die ooit de redenen van het verstand zullen wegvegen; en daarmee ook de geometrische opbouw van de wereld die ze ons oplegden.

De ineenstorting van de landbouw-handelsbeschaving sleurt in haar val zowat tienduizend jaar aan vooroordelen, misverstanden, dwingende waarheden mee, die in hun diversiteit, rijkdom en armoede, als gemene deler hebben dat ze ontstonden en zich ontwikkelden in een prefabkader, binnen de limieten van een economisch, sociaal en psychologisch systeem ontworpen voor de uitbuiting van de mens en van de aarde.

Trek de stop uit het universele bad van onze kennis kabbelend in het bloederige water van de predatie. Laat het allemaal weglopen en vergewis je maar in de bodemrestjes hoe weinig elementen uit onze inzichten ons misschien kunnen helpen om te leven.
Die grote was, die zich voor onze slecht geopende ogen aandient, heb ik uit eigen beweging willen voor zijn door het verleden van me af te poetsen. Ik ga elke dag over tot een experiment van alchemistische aard zonder het minste resultaat te verwachten of te voorspellen. Ik herroep het principe van de efficiëntie en de inefficiëntie dat de dictatuur van de economie ons indruppelt.

Ik had van meet af aan dit experimenteel verslag het statuut van enig exemplaar verleend, in navolging van die hermetische toverboeken die in het geheim worden doorgegeven en nageslagen. Maar had ik anderzijds niet eerder in De bestemming de basis gelegd van deze aanpak? Wat me overhaalde het manuscript toe te vertrouwen aan mijn uitgever, is het groeiende belang van een fenomeen dat vijftig jaar geleden werd blootgelegd in Handboek voor de jonge generatie: de dageraad van het menselijke wezen als individu, subject in een wereld van voorwerpen, objecten die door de handelsbeschaving werd opgericht.

Wat blijft er overeind in de ruïnes, midden de teloorgang van de principes, systemen, geloven, gedachten die ooit aanspraak maakten ons te leiden en ons te regeren, als het niet onze realiteit van levend wezen is, de wil om op onze autonomie te baseren wat tot op heden op onze onderwerping is gebouwd? Voor het eerst in de geschiedenis maakt de vrijheid zich op haar ware aard te openbaren.

De notie van het individu geeft, van de Renaissance tot de Sturm und Drang, een menselijke vorm aan de abstracte mens, half-dierlijk, half-goddelijk schepsel, in essentie kuddenvormend, bekrompen in een ondoordringbare existentiële mist. Het individualisme, door het kapitalistische dynamisme getooid met de mythe van Prometheus die de goden en hun hemelse rijk uitdaagt, wordt het ideologische uniform dat het individu krijgt aangemeten.

Wat is het individu? Het product van een gealiëneerd bestaan, van een aan het werk en aan de noodzakelijkheden van het overleven opgeofferde belevenis; een wezen waarvan de verzuchting naar de menswording voortdurend wordt tegengewerkt door de predatorreflex die van kindsbeen af wordt aangeleerd. De selfmade man maakt zichzelf door zijn leven af te bouwen.

Nochtans is de neiging tot menswording alomtegenwoordig bij “de gewone sterveling”, ze is het einddoel van een soort waarvan de specificiteit niet ligt in de dominantie en de uitbuiting van de andere rijken – het minerale, het plantaardige en het dierlijke – maar in het scheppen van een omgeving die zijn ontwikkeling bevordert, in osmose met alle uitingen van het levende. Dat heb ik de radicale subjectiviteit genoemd.

De terugkeer naar de basis is eerst en vooral het gevolg van een ineenstorting, die van het systeem van uitbuiting dat ons aan onszelf ontrukte. Alles moet opnieuw worden uitgevonden op basis van dit leven dat verwijst naar het failliet van alle machtsvormen, van het patriarchaat met het karakteriële harnas dat het individu tegen zichzelf beschermt. We schrijden niet meer voort overladen met zekerheden. We dwalen blindelings in een veld met hypothesen die mogelijkheden en onmogelijkheden oprakelen. Het resultaat is van weinig belang. Alleen de aanpak heeft gevolgen. In de onmerkbare rimpeling van de tijd, luidt die een tijdperk in, toegewijd aan de creatieve uitbundigheid die, samen met het louteren van de liefde, volwaardig deel uitmaakt van de wording van de mensheid.
In deze losse noten is de lezer vrij slechts een rommeltje aan verduidelijkingen te vinden van de belangrijkste stellingen uit mijn essay over de bestemming. Dat ze hem oppervlakkig lijken zou mijn geluk nog verhogen want het zou betekenen dat mijn fundamentele analyses werden begrepen – zonder daarom te zijn onderschreven. Verder is er, zoals ik al heb gezegd, meer volharding nodig om de wig met misvattingen los te peuteren die van generatie op generatie verder wordt gedreven, dan om ze ter plaatse te laten in haar bedoeling ons te scheiden van het leven en ons haar verminking van lichaam en hoofd op te dringen.

Zonder over het wiskundige vernuft van Spinoza te beschikken, noch over de kunst van de weelde uit de praktijk van Fourier, heb ik gekozen Pascal te volgen, daarmee ook gevolg gevend aan de aanmoedigingen van mijn luiheid, toegegeven. Ik laat de lezer een wanorde van gedachten waarin hij de zijne bij wijlen zal herkennen, wanneer de begeerte hem aangrijpt ze zich toe te eigenen en er wat mee te doen om beter te leven.

Dit is mijn toverboek, of met meer nederigheid, mijn palimpsest. Het staat iedereen vrij het te ontcijferen met het scherpe oog van de begeerte. Wanneer je een sleutel zoekt, wees dan eerst je eigen sleutel om je open te stellen, want elke begeerte brengt wie er zich aan overgeeft aan het licht. Wanneer het je niet klaar en duidelijk is wie je bent en wie je wil zijn, hoe kan je dan duidelijkheid en klaarheid verwachten bij het ontcijferen van de wereld en haar gebruik? Zoals in de tarot de betekenis van een kaart verandert en duidelijker wordt naargelang de nabijheid met andere kaarten, zal je zelf wel de combinaties ontdekken die je bewustzijn verrijken. Het verheugt me dat ik noch wordt gelezen, noch begrepen, door wie in zijn beperkte wanhoop, in het geheim of publiek de cultus van de dood aanhangt.

Ik laat de lezer de keuze en de synthese van de fragmenten die resonanties opwekken. Alleen die zijn in staat te wortelen in het eigen leven, de bloei of het afsterven ervan te ondervinden.

Lees verder de gehele vertaling van 205 pagina’s als PDF hier.

TREFWOORDEN

Waar gepast werden een aantal alineanummers samengevoegd of toegevoegd aan bestaande trefwoorden. Er werd één nieuw trefwoord aangemaakt: folia

Ik heb ervoor gekozen om devoir-être te vertalen door wezensdrang, een enkele keer ook door moeten-zijn, maar niet door levensdrift, waarvan ik de betekenis te gemakkelijk vond afglijden naar voortplantingsdrift. De betekenis die Spinoza eraan gaf, gaat niet ver genoeg (zie 441).

A

aarde – hemel: 241, 359, 701

absolute: 300, 611

abstractie: 55, 236, 684

absurd: 86, 454

affiniteiten: 398

afgunst: 382

afsluiten – openstellen: 60, 115, 278, 419, 439, 454, 620

afstomping: 128, 189, 252, 371, 372, 388

afwachten: 262

alarm: 450, 689

alchemie van het ik: 54, 88, 211, 270, 292, 321, 384, 399, 507, 570, 585, 658, 688

alcohol: 8, 239

aliënatie: 55, 587

analogie: 37, 66, 290, 365

analyse: 207

angelos – engel – boodschapper: 84, 240, 318, 359, 419, 482, 485, 486, 546, 694

angst: 25, 27, 36, 89, 238, 311, 346, 450, 460, 649, 689

antifysis (antinatuur): 29, 113, 165, 180, 200, 241, 255, 263, 268, 313, 350, 395, 472, 486, 501, 504, 520, 521, 546, 651

arcanum – arcana: 207, 572

archetype: 369

arrivisme: 46

arrogantie: 57, 79, 140, 331, 388

authenticiteit: 11, 65, 74, 75, 77, 103, 106, 107, 118, 178, 382, 383, 384, 434, 526, 527

automatismen: 215, 310

autonomie: 128

autoriteit: 79, 107, 230, 690

B

basisbanaliteiten: 379

bedreiging: 89

bedrog: 39, 41, 300

beelden: 54, 243, 244, 255, 264, 409, 420, 464, 475, 524, 539, 541, 556, 573, 574, 587, 662

beesten: 506

begeerte: 16, 45, 91, 92, 145, 208, 209, 212, 230, 241, 303, 395, 396, 441, 451, 493, 542, 609, 636, 650, 685, 697

beheersen: 107

behoefte: 335, 609

belichaming: 143

beperking: 690

berekening: 310, 398, 448, 493, 671

beschaving: 337, 411, 557

bestemming – lot: 33, 68, 70, 108, 305, 339, 340, 390, 418, 485, 605, 632, 678

bewustzijn: 25, 26, 63, 135, 160, 196, 203, 211, 221, 270, 273, 302, 343, 356, 367, 380, 392, 410, 411, 427, 437, 464, 471, 477, 478, 482, 518, 519, 522, 523, 525, 572, 658, 667, 687, 698

bezwering: 4, 12, 64, 123, 162, 215, 256, 406, 422, 448, 460, 510, 674, 675

big bang: 213, 648

Bijbel: 372

bril: 452, 477

C

caduceus: 368

chaos: 197, 213, 352, 364, 365

cijfers: 322

clinamen: 364, 365 (https://nl.frwiki.wiki/wiki/Clinamen)

conflict: 105

creatie – creativiteit: 97, 109, 110, 116, 216, 489, 584, 628, 629, 678, 692

creationisme: 646, 647

cultus: 289, 391, 521, 603

cultuur: 236, 401

D

dag – nacht: 405, 501, 647

dagelijkse theater: 9

dierenbescherming: 224, 316, 390, 558

dierlijkheid: 224, 302, 318, 390, 393, 506, 639, 696

diëtetiek: 334

Dionysius – Apollo: 161

discipline: 466

dissonanten: 409

DNA: 369, 370

doel en middelen: 136, 286

doelgerichtheid: 42, 179

doeltreffendheid (efficiëntie): 36, 135, 280, 281, 346, 375, 412, 421, 467, 491, 493, 554, 600

dood: 27, 58, 61, 122, 169, 202, 277, 342, 366, 424, 425, 427, 470, 472, 479, 503, 546, 547, 548, 595, 596, 607

drie-eenheid: 42

dronkenschap: 220, 273, 444

droom: 127, 206, 271, 291, 600

dualisme: 52, 53, 67, 71, 72, 86, 87, 166, 171, 214, 282, 288, 512

duur: 34

dwaasheid: 314, 315

E

ecologie: 517, 520

eenheid: 464

eenzaamheid: 83, 167, 329, 439

emancipatie: 89, 174, 587

emoties: 26, 129, 270, 537, 538

emotionele magma: 242

emotionele pest: 331

engelachtigheid: 522

erotiek: 255, 308, 324, 378, 474, 570, 639

esthetiek: 281, 334

ethiek: 95, 146, 398, 401, 441, 457, 463

evenwicht – onevenwicht: 8, 143, 159, 357, 364, 380, 394, 420, 475, 567

evolutie – involutie: 406, 515, 648

existentieel avontuur: 264, 305, 426, 499, 500, 579

experimenten: 114, 213, 437, 643, 646, 648

F

fabels: 27

fataliteit: 31, 108, 323

feniks: 198, 199, 216

focus: 443, 467

folia: 468

functioneel lijf – vitaal lijf: 141, 175, 180, 181, 182, 184, 185, 196, 207, 260, 297, 316, 345, 362, 376, 380, 420, 452, 482, 484, 654, 687, 701

G

geest: 26, 171, 193, 197, 287, 294, 393, 494, 533, 584

geleerde onwetendheid: 92, 154, 208

geloof: 5, 372, 483, 547

geluk – gelukzaligheid: 89, 397, 550, 578

geneeskunde: 12, 39, 179, 180, 181, 182, 184, 260, 342, 343, 346, 421, 422, 477, 479, 481, 610, 664

genezing: 530

genot: 11, 19, 38, 43, 44, 89, 93, 153, 208, 225, 240, 265, 267, 275, 323, 348, 377, 432, 457, 494, 551, 575, 618

geometrische wereld: 24, 29, 47, 73, 142

geschenk – ruil: 284, 322, 351, 426, 455, 620, 674

geschiedenis: 142, 269, 352, 516

gevangenis: 249

gevlinder (papillone): 630, 681

gevoelige intelligentie: 14, 17, 102, 123, 187, 189, 195, 327, 490, 559

gevoelloosheid: 24

gewaarwording: 275

geweld: 78, 134, 466, 644

Goden: 108, 300, 359, 360, 381, 390, 476, 497, 623, 696

godsdienst: 27, 144, 344, 536

gratie (bekoorlijkheid): 270, 328, 430, 436

H

haat: 40

harmonie – harmonisering: 95, 96, 232, 312, 340, 364, 445, 591

hebben – zijn: 3, 13, 16, 23, 37, 42, 51, 62, 73, 75, 77, 82, 100, 110, 112, 164, 192, 193, 203, 210, 238, 247, 265, 266, 267, 293, 322, 323, 327, 348, 447, 488, 491, 549, 555, 605, 606, 607, 608, 609, 615, 618, 622

heden: 54, 62, 63, 83, 84, 122, 127, 152, 159, 162, 173, 204, 205, 206, 211, 217, 220, 222, 257, 272, 307, 387, 389, 403, 404, 407, 410, 529, 638, 683

hedonisme: 80, 226, 303, 334

herhaling: 23, 223, 234, 270, 285, 363, 406, 496, 586, 616

hiërarchie: 128, 188

humanitarisme: 388, 536, 538

humor – ongedwongenheid: 92, 169, 294, 397, 497

hybris: 78, 220, 273, 318, 330, 418

hypochondrie: 444

hypocrisie: 288, 316

hysterie: 377

I

ijdelheid: 108

identiteit: 67

ideologie: 144

immuniseren: 505

indeterminisme: 364

individualisme – altruisme: 52, 317

inertie: 253

inspanning: 270, 328, 430, 436

intellectuele intelligentie: 9, 17, 81, 116, 117, 123, 160, 187, 189, 200, 287, 319, 388, 391, 401, 533, 545, 631, 679, 684, 686

intensiteit: 145, 294, 429, 583, 666, 668

intentionaliteit voorouderlijke – nieuwe: 2, 48, 70, 85, 88, 136, 137, 139, 147, 169, 188, 194, 195, 223, 234, 377, 400, 402, 414, 442, 663, 689

intiem – inwendig klimaat: 118, 145, 378

invalshoek: 23, 37, 409

inversie van het leven: 10, 144, 245

irrigatie: 356, 362

ironie: 274

K

kanker: 10, 700

karakter: 66, 94, 131, 298, 466, 538

karakterieel pantser: 18, 44, 134, 155, 243, 251, 252, 253, 254, 635, 637

kennis: 289, 423

kind: 47, 50, 101, 263, 474, 598

kindsheid: 49, 50

klaagzang: 20, 38, 130, 198, 433, 450, 479, 689

klein volkje: 232, 289

klonering: 472

kosteloosheid: 495

krijger: 425

kuddegeest: 317, 371

kunst: 110, 111

kunstenaar: 109

kwaliteit – kwantiteit: 201, 458

L

labyrint: 20, 70, 86, 90, 185, 249, 250, 286, 355, 513, 523, 566, 677

lectuur: 580, 627

leerproces: 114

leitmotiv: 419

lekkerbek: 630

lethargie: 414

leven – overleven: 3, 6, 21, 41, 56, 71, 72, 86, 90, 159, 228, 286, 296, 299, 300, 305, 314, 321, 367, 415, 417, 595, 601, 605, 693, 695

levensdans: 7, 67, 590

levensstijl: 57, 148, 167, 404, 668

levensvreugde: 50, 636

levenswil: 80, 137, 140, 329, 451, 616, 646

libertijns: 216, 570

lichaamsaardrijkskunde: 343, 574

lied: 403

liefdadigheid: 558

liefde: 38, 77, 208, 216, 218, 241, 276, 324, 326, 378, 403, 562, 563, 623, 678

liefdesdaad – fusionele overeenstemming: 77, 218, 378

luciditeit: 124

luiheid: 190, 194, 195, 414

M

maat – mateloos: 310, 448

maatschappij: 234, 287

macht: 11, 16, 58, 75, 76, 79, 103, 107, 118, 119, 128, 129, 186, 298, 315, 319, 331, 358, 463, 505, 533

macrokosmos – microkosmos: 66, 97, 138, 237, 313, 464, 492

maenaden: 318

magie: 422

malthusianisme: 596

manipulatie: 26, 129

markt: 80, 228, 334, 455, 653, 670

martelaar: 130

materiële energie: 22, 43, 126, 225, 423, 470, 472, 525, 546

mechanisering: 96, 190, 279, 280, 299, 324, 338, 349, 352, 371, 387, 404, 408, 412, 484, 553

mededinging: 102, 105, 417, 674

medeleven: 536, 558

meevaller: 347

melancholie: 296, 575

menswording: 95, 174, 177, 211, 292, 307, 309, 317, 320, 360, 369, 404, 416, 442, 478, 563, 569, 598, 604, 634, 639, 640, 641, 642

metafysica: 267, 268, 313

militantisme: 99, 462, 533, 558

misdaad: 378

misprijzen: 50, 79, 125

modulaties: 468

mogelijk – onmogelijk: 108, 246, 278, 291

moment – ogenblik: 33, 37, 62, 63, 64, 76, 138, 139, 155, 156, 157, 172, 173, 201, 219, 275, 276, 296, 299, 306, 340, 341, 357, 407, 408, 409, 451, 511, 512, 513, 528, 531, 567, 576, 581, 582, 610, 659, 661, 667, 681

mondain: 435

mutatie: 337

mystiek: 396, 459, 476, 566, 597

mythologie: 197, 516

N

natalisme: 330, 596

natuur: 47, 518, 520, 592, 593, 612

negatief: 283

niets: 552

nieuwsgierigheid: 69, 231, 437

normaliteit: 2

O

oerarm: 154

oervormen: 42

offer: 99, 109, 462, 618

omheind: 632

ommekeer van perspectief: 15, 20, 21, 85, 149, 150, 151, 168, 182, 189, 190, 191, 193, 198, 235, 249, 250, 258, 261, 279, 285, 297, 301, 344, 379, 396, 430, 431, 440, 444, 449, 453, 469, 474, 503, 568, 569, 585, 591, 614, 648, 649, 658, 675, 685, 691

onbehagen – ziekte – gezondheid: 184, 260, 314, 420, 444, 450, 530, 532, 557, 564, 565, 610, 624, 636, 664, 689

onbevredigd – onverzadigd: 100, 164, 227

ongeval: 481

onmenselijkheid: 161, 248

onschuld: 45, 87, 92, 158

onsterfelijkheid: 392

ontaarding – heraarding: 59, 113, 202, 224, 229, 233, 247, 248, 300, 348, 373, 384, 385, 421, 470, 472, 503, 515

onverenigbaar: 153

oordeel: 309, 338, 699

oorlog: 40, 466

oorspronkelijke leugen: 30, 72, 73, 163, 174, 176, 288

opeising: 374

opkroppen: 40, 253

opvoeding: 46, 101, 132, 307, 393, 401

opwinding: 218, 570

organisatie: 353

ouderdom: 1, 8, 22, 31, 32, 46, 47, 48, 49, 50, 112, 375, 502, 589, 625

overdaad: 98, 164, 274, 445, 571

overleving: 532

overschotten: 98, 213, 330, 333

overstijgen: 51, 53, 87, 120, 136, 146, 172, 224, 244, 292, 297, 318, 360, 428, 441, 456, 465, 482, 491, 502, 568, 582, 673, 681

overtuigen: 461

overwinning – nederlaag: 19

P

palimpsest: 69, 680

paniek: 243, 700

passiviteit: 567

patriarchaat: 225, 290, 647

pioniers: 499

placebo: 421, 422

plebs: 26

plezier – onbehagen: 34, 42, 74, 114

poëzie: 80, 81, 111, 123, 148, 228, 240, 255, 290, 500, 567, 658

polemiek: 543

predatie: 24, 46, 57, 126, 132, 153, 208, 248, 302, 319, 457, 466, 653

prestige: 111

programma: 311, 324, 666

psychodrama: 331, 534, 535

publieke opinie: 309

R

rad van de tegenslag: 119, 403, 474

radicale subjectiviteit: 55, 172, 621, 656, 657, 661

radicalisme: 9, 99

radicaliteit: 35, 99, 219, 237, 365, 394, 508, 545, 621, 627

realiteit: 2, 4, 6, 21, 29, 72, 104, 117, 163, 171, 174, 186, 271, 275, 406, 413, 459, 498, 501

rechtspraak: 670

rede – onredelijkheid – rationalisme: 8, 104, 200, 461, 594

reïficatie: 7, 172, 210, 349, 440, 603, 650

rentabiliteit: 31, 358

reptielenbewustzijn: 369

reputatie: 384

respect: 125

rol: 75, 178, 383, 435

roman: 403

rust: 190

S

scheiding: 103, 124, 254, 532

scholastiekers: 231

schone schijn: 65, 102, 106

school: 57, 401

schuldgevoel: 274, 480

situatie: 219, 404

slaaf: 366

slachtoffer: 130

slang: 368, 369, 464

sociale jungle: 425

solidariteit: 183

spektakel: 65, 106, 107, 231, 245, 353, 434, 435

spil: 212, 438

spiraal: 370

sportief: 425

stagnatie: 535

statistiek: 55, 458

strategie: 398

strijd: 277, 509, 619

subject – object: 321, 440, 521, 655, 657, 660, 676

subliem: 315

subversie: 394, 504

systole – diastole: 144, 145, 166, 239, 370

T

tafelgeneugten: 446

technologie: 39, 41

tegenslag: 340

tegenstelling: 87, 92, 199, 325, 448, 512, 513, 645, 669

terug naar de basis: 67, 121, 176, 229, 268, 269, 291, 308, 331, 344, 381, 508, 561, 570, 573, 588, 613, 623, 626, 670

terrorisme: 131

tijd: 162, 170, 204, 234, 256, 272, 276, 293, 306, 400, 405, 408, 473, 502, 507, 514, 659, 685

toe-eigening: 93, 210, 265, 267, 323, 650, 674

totale mens: 361, 379

totalitaire economie: 3, 280, 285, 652

totalitarisme: 459, 477

toxiciteit: 525

transcendentie: 486, 665, 672

transmutatie: 370, 471

trap: 271

trouw: 89

twijfel: 140, 682

U

uitbuiting: 59, 193

uitdaging: 426, 509

uitstralen – ontvangen: 244, 599

uitstraling: 242, 453, 494

urgentie: 36, 261, 262, 280, 376, 378

V

val: 30, 271, 479, 516

valstrik: 632

variaties: 468

vaststelling: 498

vastberadenheid: 32, 147, 182, 481

vegetarisme: 316

veld van coherentie – veld van resonanties: 14, 104, 125, 141, 183, 185, 187, 200, 203, 211, 219, 242, 243, 244, 247, 250, 252, 286, 289, 301, 354, 355, 358, 361, 367, 368, 399, 468, 496, 525, 526, 528, 559, 566, 572, 577, 580, 585, 597, 602, 627, 633, 694, 697, 698, 699

verbod – overtreding: 40, 454, 455, 456

verbond: 229, 373, 400, 571

verdringen – afreageren: 40, 134

vergelijking: 322

vergetelheid: 529

vergif: 540

vergiffenis: 536

verleden – toekomst: 137, 253, 272, 386, 407, 530, 672

verminking: 160

vermoeidheid: 373, 498

verontwaardiging: 397

versplintering: 242

vertoning: 382

vervalsing: 231, 388

verveling: 34, 304

verwarring: 220

verwijten: 543

verwondering: 69, 238, 240, 312, 474

verzaking: 454

verzamelen: 373, 428, 429, 443, 467

vijand: 105, 540

vitaal hoogtij: 239, 575

vitale ruimte: 269, 391, 392, 402, 415, 422, 432, 433, 467, 601

vitaliteit: 28

vivisectie: 133, 165

vlinder: 399

vluchtig: 76, 170, 222, 403, 691

volheid – verzadiging: 61, 159, 164, 274, 356, 446, 544

vooroordelen: 499

vooruitgang: 39, 41, 81

vrije wil: 381

vrijgevigheid: 19, 351, 416

vrijheid: 45, 174, 279, 285, 374, 456, 652, 662

vrijwillige armoede: 193

vrijwillige onderdanigheid: 7, 58, 298, 372

vrouw: 290, 521, 647

vuilnis: 386

W

waarheid: 30, 133, 176, 288, 432

wanhoop: 129

wantrouwen: 371

wedergeboorte – herbegin: 78, 122, 147, 168, 375, 392, 672

wederopstanding: 28

weerspiegeling: 496

weigering: 418

werk: 116, 135, 295, 352, 354, 366, 416, 514, 584

wetenschap: 133, 142, 238, 269, 289, 350, 358, 363

wezensdrang: 25, 153, 230, 259, 263, 270, 294, 443, 487, 488, 645

wil: 494

woede: 480, 644

woekering: 10, 144, 212, 596

woorden: 13, 143

wreedheid: 132

Z

zangspoor – zanglijn: 215

zelfbeheer: 332

zelfgenezing: 479

zelfmoord: 336, 371, 560

zelfschepping: 213

zelfvernietiging: 325, 333, 612

zwaartepunt: 69, 233, 242, 243, 244, 264, 438, 489, 524, 602

Tafelpraat

afvinklijst trefwoorden

1 ouderdom

2 intentionaliteit voorouderlijke – nieuwe, normaliteit, realiteit

3 hebben – zijn, leven – overleven, totalitaire economie

4 bezwering, realiteit

5 geloof

6 leven – overleven, realiteit

7 levensdans, reïficatie, vrijwillige onderdanigheid

8 alchohol, evenwicht – onevenwicht, ouderdom, rede – onredelijkheid – rationalisme

9 dagelijkse theater, intellectuele intelligentie, radicalisme

10 inversie van het leven, kanker, woekering

11 authenticiteit, genot, macht

12 bezwering, geneeskunde

13 hebben – zijn, woorden

14 gevoelige intelligentie, veld van coherentie – veld van resonanties

15 ommekeer van perspectief

16 begeerte, hebben – zijn, macht

17 gevoelige intelligentie, intellectuele intelligentie

18 karakterieel pantser

19 genot, overwinning – nederlaag, vrijgevigheid

20 klaagzang, labyrint, ommekeer van perspectief

21 leven – overleven, ommekeer van perspectief, realiteit

22 materiële energie, ouderdom

23 hebben – zijn, herhaling, invalshoek

24 geometrische wereld, gevoelloosheid, predatie

25 angst, bewustzijn, wezensdrang

26 bewustzijn, emoties, geest, manipulatie, plebs

27 angst, dood, fabels, godsdienst

28 vitaliteit, wederopstanding

29 antifysis, geometrische wereld, realiteit

30 oorspronkelijke leugen, val, waarheid

31 fataliteit, ouderdom, rentabiliteit

32 ouderdom, vastberadenheid

33 bestemming – lot, moment – ogenblik

34 duur, plezier – onbehagen, verveling

35 radicaliteit

36 angst, doeltreffendheid, urgentie

37 analogie, hebben – zijn, invalshoek, moment – ogenblik

38 genot, klaagzang, liefde

39 bedrog, geneeskunde, technologie, vooruitgang

40 haat, oorlog, opkroppen, verbod – overtreding, verdringen – afreageren

41 bedrog, leven – overleven, technologie, vooruitgang

42 doelgerichtheid, drie-eenheid, hebben – zijn, oervormen, plezier – onbehagen

43 genot, materiële energie

44 genot, karakterieel pantser

45 begeerte, onschuld, vrijheid

46 arrivisme, opvoeding, ouderdom, predatie

47 geometrische wereld, kind, natuur, ouderdom

48 intentionaliteit voorouderlijke – nieuwe, ouderdom

49 kindsheid, ouderdom

50 kind, kindsheid, levensvreugde, misprijzen, ouderdom

51 hebben – zijn, overstijgen

52 dualisme, individualisme – altruisme

53 dualisme, overstijgen

54 alchemie van het ik, beelden, heden

55 abstractie, radicale subjectiviteit, statistiek

56 leven – overleven

57 arrogantie, levensstijl, predatie, school

58 dood, macht, vrijwillige onderdanigheid

59 ontaarding – heraarding, uitbuiting

60 afsluiten – openstellen

61 dood, volheid – verzadiging

62 hebben – zijn, heden, moment – ogenblik

63 bewustzijn, heden, moment – ogenblik

64 bezwering, moment – ogenblik

65 authenticiteit, schone schijn, spektakel

66 analogie, karakter, macrokosmos – microkosmos

67 dualisme, identiteit, levensdans, terug naar de basis

68 bestemming – lot

69 nieuwsgierigheid, palimpsest, verwondering, zwaartepunt

70 bestemming – lot, intentionaliteit voorouderlijke – nieuwe, labyrint

71 dualisme, leven – overleven

72 dualisme, leven – overleven, oorspronkelijke leugen, realiteit

73 geometrische wereld, hebben – zijn, oorspronkelijke leugen

74 authenticiteit, plezier – onbehagen

75 authenticiteit, hebben – zijn, macht, misprijzen, rol

76 macht, moment – ogenblik, vluchtig

77 authenticiteit, fusionele overeenstemming, hebben – zijn, liefde

78 geweld, hybris, wedergeboorte – herbegin

79 arrogantie, autoriteit, macht

80 hedonisme, levenswil, markt, poëzie

81 intellectuele intelligentie, poëzie, vooruitgang

82 hebben – zijn

83 eenzaamheid, heden

84 angelos, heden

85 intentionaliteit voorouderlijke – nieuwe, ommekeer van perspectief

86 absurd, dualisme, labyrint, leven – overleven

87 dualisme, onschuld, overstijgen, tegenstelling

88 alchemie van het ik, intentionaliteit voorouderlijke – nieuwe

89 angst, bedreiging, emancipatie, geluk, genot, trouw

90 labyrint, leven – overleven

91 begeerte

92 begeerte, geleerde onwetendheid, humor – ongedwongenheid, onschuld, tegenstelling

93 genot, toe-eigening

94 harmonie – harmonisering, karakter

95 ethiek, harmonie – harmonisering, menswording

96 mechanisering

97 creatie – creativiteit, macrokosmos – microkosmos

98 overdaad, overschotten

99 militantisme, offer, radicalisme, radicaliteit

100 hebben – zijn, onbevredigd – onverzadigd

101 kind, opvoeding

102 gevoelige intelligentie, mededinging, schone schijn

103 authenticiteit, macht, scheiding

104 realiteit, rede – onredelijkheid – rationalisme, veld van coherentie – veld van resonanties

105 conflict, mededinging, vijand

106 authenticiteit, schone schijn, spektakel

107 authenticiteit, autoriteit, beheersen, macht, spektakel

108 bestemming – lot, fataliteit, Goden, ijdelheid, mogelijk – onmogelijk

109 creatie – creativiteit, kunstenaar, offer

110 creatie – creativiteit, hebben – zijn, kunst

111 kunst, poëzie, prestige

112 hebben – zijn, ouderdom

113 antifysis, ontaarding – heraarding

114 experimenten, leerproces, plezier – onbehagen

115 afsluiten – openstellen

116 creatie – creativiteit, intellectuele intelligentie, werk

117 intellectuele intelligentie, realiteit

118 authenticiteit, intiem – inwendig klimaat, macht

119 macht, rad van de tegenslag

120 overstijgen

121 terug naar de basis

122 dood, heden, wedergeboorte – herbegin

123 bezwering, gevoelige intelligentie, intellectuele intelligentie, poëzie

124 luciditeit, scheiding

125 misprijzen, respect, veld van coherentie – veld van resonanties

126 materiële energie, predatie

127 droom, heden

128 afstomping, autonomie, hiërarchie, macht

129 emoties, macht, manipulatie, wanhoop

130 klaagzang, martelaar, slachtoffer

131 karakter, terrorisme

132 opvoeding, predatie, wreedheid

133 vivisectie, waarheid, wetenschap

134 geweld, karakterieel pantser, verdringen – afreageren

135 bewustzijn, doeltreffendheid, werk

136 doel en middelen, intentionaliteit voorouderlijke – nieuwe, overstijgen

137 intentionaliteit voorouderlijke – nieuwe, levenswil, verleden – toekomst

138 macrokosmos – microkosmos, moment – ogenblik

139 intentionaliteit voorouderlijke – nieuwe, moment – ogenblik

140 arrogantie, levenswil, twijfel

141 functioneel lijf – vitaal lijf, veld van coherentie – veld van resonanties

142 geometrische wereld, geschiedenis, wetenschap

143 belichaming, evenwicht – onevenwicht, woorden

144 godsdienst, ideologie, inversie van het leven, systole – diastole, woekering

145 begeerte, intensiteit, intiem – inwendig klimaat, systole – diastole

146 ethiek, overstijgen

147 intentionaliteit voorouderlijke – nieuwe, vastberadenheid, wedergeboorte – herbegin

148 levensstijl, poëzie

149 ommekeer van perspectief

150 ommekeer van perspectief

151 ommekeer van perspectief

152 heden

153 genot, onverenigbaar, predatie, wezensdrang

154 geleerde onwetendheid, oerarm

155 karakterieel pantser, moment – ogenblik

156 moment – ogenblik

157 moment – ogenblik

158 onschuld

159 evenwicht – onevenwicht, heden, leven – overleven, volheid – verzadiging

160 bewustzijn, intellectuele intelligentie, verminking

161 Dionysius – Apollo, onmenselijkheid

162 bezwering, heden, tijd

163 oorspronkelijke leugen, realiteit

164 hebben – zijn, onbevredigd – onverzadigd, overdaad, volheid – verzadiging

165 antifysis, vivisectie

166 dualisme, systole – diastole

167 eenzaamheid, levensstijl

168 ommekeer van perspectief, wedergeboorte – herbegin

169 dood, humor – ongedwongenheid, intentionaliteit voorouderlijke – nieuwe

170 tijd, vluchtig

171 dualisme, geest, realiteit

172 moment – ogenblik, overstijgen, radicale subjectiviteit, reïficatie

173 heden, moment – ogenblik

174 emancipatie, menswording, oorspronkelijke leugen, realiteit, vrijheid

175 functioneel lijf – vitaal lijf

176 oorspronkelijke leugen, terug naar de basis, waarheid

177 menswording

178 authenticiteit, rol

179 doelgerichtheid, geneeskunde

180 antifysis, functioneel lijf – vitaal lijf, geneeskunde

181 functioneel lijf – vitaal lijf, geneeskunde

182 functioneel lijf – vitaal lijf, geneeskunde, ommekeer van perspectief, vastberadenheid

183 solidariteit, veld van coherentie – veld van resonanties

184 functioneel lijf – vitaal lijf, geneeskunde, onbehagen – ziekte – gezondheid

185 functioneel lijf – vitaal lijf, labyrint, veld van coherentie – veld van resonanties

186 macht, realiteit

187 gevoelige intelligentie, intellectuele intelligentie, veld van coherentie – veld van resonanties

188 hiërarchie, intentionaliteit voorouderlijke – nieuwe

189 afstomping, gevoelige intelligentie, intellectuele intelligentie, ommekeer van perspectief

190 luiheid, mechanisering, ommekeer van perspectief, rust

191 ommekeer van perspectief

192 hebben – zijn

193 geest, hebben – zijn, ommekeer van perspectief, uitbuiting, vrijwillige armoede

194 intentionaliteit voorouderlijke – nieuwe, luiheid

195 gevoelige intelligentie, intentionaliteit voorouderlijke – nieuwe, luiheid

196 bewustzijn, functioneel lijf – vitaal lijf

197 chaos, geest, mythologie

198 feniks, klaagzang, ommekeer van perspectief

199 feniks, tegenstelling

200 antifysis, intellectuele intelligentie, rede – onredelijkheid – rationalisme, veld van coherentie – veld van resonanties

201 kwaliteit – kwantiteit, moment – ogenblik

202 dood, ontaarding – heraarding

203 bewustzijn, hebben – zijn, veld van coherentie – veld van resonanties

204 heden, tijd

205 heden

206 droom, heden

207 analyse, arcana, functioneel lijf – vitaal lijf

208 begeerte, geleerde onwetendheid, genot, liefde, predatie

209 begeerte

210 hebben – zijn, reïficatie, toe-eigening

211 alchemie van het ik, bewustzijn, heden, menswording, veld van coherentie – veld van resonanties

212 begeerte, spil, woekering

213 big bang, chaos, experimenten, overschotten, zelfschepping

214 dualisme

215 automatismen, bezwering, zangspoor

216 creatie – creativiteit, feniks, libertijns, liefde

217 heden

218 fusionele overeenstemming, liefde, opwinding

219 moment – ogenblik, radicaliteit, situatie, veld van coherentie – veld van resonanties

220 dronkenschap, heden, hybris, verwarring

221 bewustzijn

222 heden, vluchtig

223 herhaling, intentionaliteit voorouderlijke – nieuwe

224 dierenbescherming, dierlijkheid, ontaarding – heraarding, overstijgen

225 genot, materiële energie, patriarchaat

226 hedonisme

227 onbevredigd – onverzadigd

228 leven – overleven, markt, poëzie

229 ontaarding – heraarding, terug naar de basis, verbond

230 autoriteit, begeerte, wezensdrang

231 nieuwsgierigheid, scholastiekers, spektakel, vervalsing

232 harmonie – harmonisering, klein volkje

233 ontaarding – heraarding, zwaartepunt

234 herhaling, intentionaliteit voorouderlijke – nieuwe, maatschappij, tijd

235 ommekeer van perspectief

236 abstractie, cultuur

237 macrokosmos – microkosmos, radicaliteit

238 angst, hebben – zijn, verwondering, wetenschap

239 alchohol, systole – diastole, vitaal hoogtij

240 angelos, genot, poëzie, verwondering

241 aarde – hemel, antifysis, begeerte, liefde

242 emotionele magma, uitstraling, veld van coherentie – veld van resonanties, versplintering, zwaartepunt

243 beelden, karakterieel pantser, paniek, veld van coherentie – veld van resonanties, zwaartepunt

244 beelden, uitstralen – ontvangen, veld van coherentie – veld van resonanties, zwaartepunt

245 inversie van het leven, spektakel

246 mogelijk – onmogelijk

247 hebben – zijn, ontaarding – heraarding, veld van coherentie – veld van resonanties

248 onmenselijkheid, ontaarding – heraarding, predatie

249 gevangenis, labyrint, ommekeer van perspectief

250 labyrint, ommekeer van perspectief, veld van coherentie – veld van resonanties

251 karakterieel pantser

252 afstomping, karakterieel pantser, veld van coherentie – veld van resonanties

253 inertie, karakterieel pantser, opkroppen, verleden – toekomst

254 karakterieel pantser, scheiding

255 antifysis, beelden, erotiek, poëzie

256 bezwering, tijd

257 heden

258 ommekeer van perspectief

259 wezensdrang

260 functioneel lijf – vitaal lijf, geneeskunde, onbehagen – ziekte – gezondheid

261 ommekeer van perspectief, urgentie

262 afwachten, urgentie

263 antifysis, kind, wezensdrang

264 beelden, existentieel avontuur, zwaartepunt

265 genot, hebben – zijn, toe-eigening

266 hebben – zijn

267 genot, hebben – zijn, metafysica, toe-eigening

268 antifysis, metafysica, terug naar de basis

269 geschiedenis, terug naar de basis, vitale ruimte, wetenschap

270 alchemie van het ik, bewustzijn, emoties, gratie, herhaling, inspanning, wezensdrang

271 droom, realiteit, trap, val

272 heden, tijd, verleden – toekomst

273 bewustzijn, dronkenschap, hybris

274 ironie, overdaad, schuldgevoel, volheid – verzadiging

275 genot, gewaarwording, moment – ogenblik, realiteit

276 liefde, moment – ogenblik, tijd

277 dood, strijd

278 afsluiten – openstellen, mogelijk – onmogelijk

279 mechanisering, ommekeer van perspectief, vrijheid

280 doeltreffendheid, mechanisering, totalitaire economie, urgentie

281 doeltreffendheid, esthetiek

282 dualisme

283 negatief

284 geschenk – ruil

285 herhaling, ommekeer van perspectief, totalitaire economie, vrijheid

286 doel en middelen, labyrint, leven – overleven, veld van coherentie – veld van resonanties

287 geest, intellectuele intelligentie, maatschappij

288 dualisme, hypocrisie, oorspronkelijke leugen, waarheid

289 cultus, kennis, klein volkje, veld van coherentie – veld van resonanties, wetenschap

290 analogie, patriarchaat, poëzie, vrouw

291 droom, mogelijk – onmogelijk, terug naar de basis

292 alchemie van het ik, menswording, overstijgen

293 hebben – zijn, tijd

294 geest, humor – ongedwongenheid, intensiteit, wezensdrang

295 werk

296 leven – overleven, melancholie, moment – ogenblik

297 functioneel lijf – vitaal lijf, ommekeer van perspectief, overstijgen

298 karakter, macht, vrijwillige onderdanigheid

299 leven – overleven, mechanisering, moment – ogenblik

300 absolute, bedrog, Goden, leven – overleven, ontaarding – heraarding

301 ommekeer van perspectief, veld van coherentie – veld van resonanties

302 bewustzijn, dierlijkheid, predatie

303 begeerte, hedonisme

304 verveling

305 bestemming – lot, existentieel avontuur, leven – overleven

306 moment – ogenblik, tijd

307 heden, menswording, opvoeding

308 erotiek, terug naar de basis

309 menswording, oordeel, publieke opinie

310 berekening, maat – mateloos

311 angst, programma

312 harmonie – harmonisering, verwondering

313 antifysis, macrokosmos – microkosmos, metafysica

314 dwaasheid, leven – overleven, onbehagen – ziekte – gezondheid

315 dwaasheid, macht, subliem

316 dierenbescherming, functioneel lijf – vitaal lijf, hypocrisie, vegetarisme

317 individualisme – altruisme, kuddegeest, menswording

318 angelos, dierlijkheid, hybris, maenaden, overstijgen

319 intellectuele intelligentie, macht, predatie

320 menswording

321 alchemie van het ik, leven – overleven, subject – object

322 cijfers, geschenk – ruil, hebben – zijn, vergelijking

323 fataliteit, genot, hebben – zijn, toe-eigening

324 erotiek, liefde, mechanisering, programma

325 tegenstelling, zelfvernietiging

326 liefde

327 gevoelige intelligentie, hebben – zijn

328 gratie, inspanning

329 eenzaamheid, levenswil

330 hybris, natalisme, overschotten

331 arrogantie, emotionele pest, macht, psychodrama, terug naar de basis

332 zelfbeheer

333 overschotten, zelfvernietiging

334 diëtetiek, esthetiek, hedonisme, markt

335 behoefte

336 zelfmoord

337 beschaving, mutatie

338 mechanisering, oordeel

339 bestemming – lot

340 bestemming – lot, harmonie – harmonisering, moment – ogenblik, tegenslag

341 moment – ogenblik

342 dood, geneeskunde

343 bewustzijn, geneeskunde, lichaamsaardrijkskunde

344 godsdienst, ommekeer van perspectief, terug naar de basis

345 functioneel lijf – vitaal lijf

346 angst, doeltreffendheid, geneeskunde

347 meevaller

348 genot, hebben – zijn, ontaarding – heraarding

349 mechanisering, reïficatie

350 antifysis, wetenschap

351 geschenk – ruil, vrijgevigheid

352 chaos, geschiedenis, mechanisering, werk

353 organisatie, spektakel

354 veld van coherentie – veld van resonanties, werk

355 labyrint, veld van coherentie – veld van resonanties

356 bewustzijn, irrigatie, volheid – verzadiging

357 evenwicht – onevenwicht, moment – ogenblik

358 macht, rentabiliteit, veld van coherentie – veld van resonanties, wetenschap

359 aarde – hemel, angelos, Goden

360 Goden, menswording, overstijgen

361 totale mens, veld van coherentie – veld van resonanties

362 functioneel lijf – vitaal lijf, irrigatie

363 herhaling, wetenschap

364 chaos, clinamen, evenwicht – onevenwicht, harmonie – harmonisering, indeterminisme

365 analogie, chaos, clinamen, radicaliteit

366 dood, slaaf, werk

367 bewustzijn, leven – overleven, veld van coherentie – veld van resonanties

368 caduceus, slang, veld van coherentie – veld van resonanties

369 archetype, DNA, menswording, reptielenbewustzijn, slang

370 DNA, spiraal, systole – diastole, transmutatie

371 afstomping, kuddegeest, mechanisering, wantrouwen, zelfmoord

372 afstomping, Bijbel, geloof, vrijwillige onderdanigheid

373 ontaarding – heraarding, verbond, vermoeidheid, verzamelen

374 opeising, vrijheid

375 doeltreffendheid, ouderdom, wedergeboorte – herbegin

376 functioneel lijf – vitaal lijf, urgentie

377 genot, hysterie, intentionaliteit voorouderlijke – nieuwe

378 erotiek, fusionele overeenstemming, intiem – inwendig klimaat, liefde, misdaad, urgentie

379 basisbanaliteiten, ommekeer van perspectief, totale mens

380 bewustzijn, evenwicht – onevenwicht, functioneel lijf – vitaal lijf

381 Goden, terug naar de basis, vrije wil

382 afgunst, authenticiteit, vertoning

383 authenticiteit, rol

384 alchemie van het ik, authenticiteit, ontaarding – heraarding, reputatie

385 ontaarding – heraarding

386 verleden – toekomst, vuilnis

387 heden, mechanisering

388 afstomping, arrogantie, humanitarisme, intellectuele intelligentie, vervalsing

389 heden

390 bestemming – lot, dierenbescherming, dierlijkheid, Goden

391 cultus, intellectuele intelligentie, vitale ruimte

392 bewustzijn, onsterfelijkheid, vitale ruimte, wedergeboorte – herbegin

393 dierlijkheid, geest, opvoeding

394 evenwicht – onevenwicht, radicaliteit, subversie

395 antifysis, begeerte

396 begeerte, mystiek, ommekeer van perspectief

397 geluk, humor – ongedwongenheid, verontwaardiging

398 affiniteiten, berekening, ethiek, strategie

399 alchemie van het ik, veld van coherentie – veld van resonanties, vlinder

400 intentionaliteit voorouderlijke – nieuwe, tijd, verbond

401 cultuur, ethiek,intellectuele intelligentie, opvoeding, school

402 intentionaliteit voorouderlijke – nieuwe, vitale ruimte

403 heden, lied, liefde, rad van de tegenslag, roman, vluchtig

404 heden, levensstijl, menswording, situatie

405 dag – nacht, mechanisering, tijd

406 bezwering, evolutie – involutie, herhaling, realiteit

407 heden, moment – ogenblik, verleden – toekomst

408 mechanisering, moment – ogenblik, tijd

409 beelden, dissonanten, invalshoek, moment – ogenblik

410 bewustzijn, heden

411 beschaving, bewustzijn

412 doeltreffendheid, mechanisering

413 realiteit

414 intentionaliteit voorouderlijke – nieuwe, lethargie, luiheid

415 leven – overleven, vitale ruimte

416 menswording, vrijgevigheid, werk

417 leven – overleven, mededinging

418 bestemming – lot, hybris, weigering

419 afsluiten – openstellen, angelos, leitmotiv

420 beelden, evenwicht – onevenwicht, functioneel lijf – vitaal lijf, onbehagen – ziekte – gezondheid

421 doeltreffendheid, geneeskunde, ontaarding – heraarding, placebo

422 bezwering, geneeskunde, magie, placebo, vitale ruimte

423 kennis, materiële energie

424 dood

425 dood, krijger, sociale jungle, sportief

426 existentieel avontuur, geschenk – ruil, uitdaging

427 bewustzijn, dood

428 overstijgen, verzamelen

429 intensiteit, verzamelen

430 gratie, inspanning, ommekeer van perspectief

431 ommekeer van perspectief

432 genot, vitale ruimte, waarheid

433 klaagzang, vitale ruimte

434 authenticiteit, spektakel

435 mondain, rol, spektakel

436 gratie, inspanning

437 bewustzijn, experimenten, nieuwsgierigheid

438 spil, zwaartepunt

439 afsluiten – openstellen, eenzaamheid

440 ommekeer van perspectief, reïficatie, subject – object

441 begeerte, ethiek, overstijgen

442 intentionaliteit voorouderlijke – nieuwe, menswording

443 focus, verzamelen, wezensdrang

444 dronkenschap, hypochondrie, ommekeer van perspectief, onbehagen – ziekte – gezondheid

445 harmonie – harmonisering, overdaad

446 tafelgeneugten, volheid – verzadiging

447 hebben – zijn

448 berekening, bezwering, maat – mateloos, tegenstelling

449 ommekeer van perspectief

450 alarm, angst, klaagzang, onbehagen – ziekte – gezondheid

451 begeerte, levenswil, moment – ogenblik

452 bril, functioneel lijf – vitaal lijf

453 ommekeer van perspectief, uitstraling

454 absurd, afsluiten – openstellen, verbod – overtreding, verzaking

455 geschenk – ruil, markt, verbod – overtreding

456 overstijgen, verbod – overtreding, vrijheid

457 ethiek, genot, predatie

458 kwaliteit – kwantiteit, statistiek

459 mystiek, realiteit, totalitarisme

460 angst, bezwering

461 overtuigen, rede – onredelijkheid – rationalisme

462 militantisme, offer

463 ethiek, macht

464 beelden, bewustzijn, eenheid, macrokosmos – microkosmos, slang

465 overstijgen

466 discipline, geweld, karakter, oorlog, predatie

467 doeltreffendheid, focus, verzamelen, vitale ruimte

468 folia, modulaties, variaties, veld van coherentie – veld van resonanties

469 ommekeer van perspectief

470 dood, materiële energie, ontaarding – heraarding

471 bewustzijn, transmutatie

472 antifysis, dood, klonering, materiële energie, ontaarding – heraarding

473 tijd

474 erotiek, kind, ommekeer van perspectief, rad van de tegenslag, verwondering

475 beelden, evenwicht – onevenwicht

476 Goden, mystiek

477 bewustzijn, bril, geneeskunde, totalitarisme

478 bewustzijn, menswording

479 dood, geneeskunde, klaagzang, val, zelfgenezing

480 schuldgevoel, woede

481 geneeskunde, ongeval, vastberadenheid

482 angelos, bewustzijn, functioneel lijf – vitaal lijf, overstijgen

483 geloof

484 functioneel lijf – vitaal lijf, mechanisering

485 angelos, bestemming – lot

486 angelos, antifysis, transcendentie

487 wezensdrang

488 hebben – zijn, wezensdrang

489 creatie – creativiteit, zwaartepunt

490 gevoelige intelligentie

491 doeltreffendheid, hebben – zijn, overstijgen

492 macrokosmos – microkosmos

493 begeerte, berekening, doeltreffendheid

494 geest, genot, uitstraling, wil

495 kosteloosheid

496 herhaling, veld van coherentie – veld van resonanties, weerspiegeling

497 Goden, humor – ongedwongenheid

498 realiteit, vaststelling, vermoeidheid

499 existentieel avontuur, pioniers, vooroordelen

500 existentieel avontuur, poëzie

501 antifysis, dag – nacht, realiteit

502 ouderdom, overstijgen, tijd

503 dood, ommekeer van perspectief, ontaarding – heraarding

504 antifysis, subversie

505 immuniseren, macht

506 beesten, dierlijkheid

507 alchemie van het ik, tijd

508 radicaliteit, terug naar de basis

509 strijd, uitdaging

510 bezwering

511 moment – ogenblik

512 dualisme, moment – ogenblik, tegenstelling

513 labyrint, moment – ogenblik, tegenstelling

514 tijd, werk

515 evolutie – involutie, ontaarding – heraarding

516 geschiedenis, mythologie, val

517 ecologie

518 bewustzijn, natuur

519 bewustzijn

520 antifysis, ecologie, natuur

521 antifysis, cultus, subject – object, vrouw

522 bewustzijn, engelachtigheid

523 bewustzijn, labyrint

524 beelden, zwaartepunt

525 bewustzijn, materiële energie, toxiciteit, veld van coherentie – veld van resonanties

526 authenticiteit, veld van coherentie – veld van resonanties

527 authenticiteit

528 moment – ogenblik, veld van coherentie – veld van resonanties

529 heden, vergetelheid

530 genezing, onbehagen – ziekte – gezondheid, verleden – toekomst

531 moment – ogenblik

532 onbehagen – ziekte – gezondheid, overleving, scheiding

533 geest, intellectuele intelligentie, macht, militantisme

534 psychodrama

535 psychodrama, stagnatie

536 godsdienst, humanitarisme, medeleven, vergiffenis

537 emoties

538 emoties, humanitarisme, karakter

539 beelden

540 vergif, vijand

541 beelden

542 begeerte

543 polemiek, verwijten

544 volheid – verzadiging

545 intellectuele intelligentie, radicaliteit

546 angelos, antifysis, dood, materiële energie

547 dood, geloof

548 dood

549 hebben – zijn

550 geluk

551 genot

552 niets

553 mechanisering

554 doeltreffendheid

555 hebben – zijn

556 beelden

557 beschaving, onbehagen – ziekte – gezondheid

558 dierenbescherming, liefdadigheid, medeleven, militantisme

559 gevoelige intelligentie, veld van coherentie – veld van resonanties

560 zelfmoord

561 terug naar de basis

562 liefde

563 liefde, menswording

564 onbehagen – ziekte – gezondheid

565 onbehagen – ziekte – gezondheid

566 labyrint, mystiek, veld van coherentie – veld van resonanties

567 evenwicht – onevenwicht, moment – ogenblik, passiviteit, poëzie

568 ommekeer van perspectief, overstijgen

569 menswording, ommekeer van perspectief

570 alchemie van het ik, erotiek, libertijns, opwinding, terug naar de basis

571 overdaad, verbond

572 arcana, bewustzijn, veld van coherentie – veld van resonanties

573 beelden, terug naar de basis

574 beelden

575 genot, melancholie, vitaal hoogtij

576 moment – ogenblik

577 veld van coherentie – veld van resonanties

578 geluk

579 existentieel avontuur

580 lectuur, veld van coherentie – veld van resonanties

581 moment – ogenblik

582 moment – ogenblik, overstijgen

583 intensiteit

584 creatie – creativiteit, geest, werk

585 alchemie van het ik, ommekeer van perspectief, veld van coherentie – veld van resonanties

586 herhaling

587 aliënatie, beelden, emancipatie

588 terug naar de basis

589 ouderdom

590 levensdans

591 harmonie – harmonisering, ommekeer van perspectief

592 natuur

593 natuur

594 rede – onredelijkheid – rationalisme

595 dood, leven – overleven

596 dood, malthusianisme, natalisme, woekering

597 mystiek, veld van coherentie – veld van resonanties

598 kind, menswording

599 uitstralen – ontvangen

600 doeltreffendheid, droom

601 leven – overleven, vitale ruimte

602 veld van coherentie – veld van resonanties, zwaartepunt

603 cultus, reïficatie

604 menswording

605 bestemming – lot, hebben – zijn, leven – overleven

606 hebben – zijn

607 dood, hebben – zijn

608 hebben – zijn

609 begeerte, behoefte, hebben – zijn

610 geneeskunde, moment – ogenblik, onbehagen – ziekte – gezondheid

611 absolute

612 natuur, zelfvernietiging

613 terug naar de basis

614 ommekeer van perspectief

615 hebben – zijn

616 levenswil

617 herhaling

618 genot, hebben – zijn, offer

619 strijd

620 afsluiten – openstellen, geschenk – ruil

621 radicale subjectiviteit, radicaliteit

622 hebben – zijn

623 Goden, liefde, terug naar de basis

624 onbehagen – ziekte – gezondheid

625 ouderdom

626 terug naar de basis

627 lectuur, radicaliteit, veld van coherentie – veld van resonanties

628 creatie – creativiteit

629 creatie – creativiteit

630 gevlinder (papillone), lekkerbek

631 intellectuele intelligentie

632 bestemming – lot, omheind, valstrik

633 veld van coherentie – veld van resonanties

634 menswording

635 karakterieel pantser

636 begeerte, levensvreugde, onbehagen – ziekte – gezondheid

637 karakterieel pantser

638 heden

639 dierlijkheid, erotiek, menswording

640 menswording

641 menswording

642 menswording

643 experimenten

644 geweld, woede

645 tegenstelling, wezensdrang

646 creationisme, experimenten, levenswil

647 creationisme, dag – nacht, patriarchaat, vrouw

648 big bang, evolutie – involutie, experimenten, ommekeer van perspectief

649 angst, ommekeer van perspectief

650 begeerte, reïficatie, toe-eigening

651 antifysis

652 totalitaire economie, vrijheid

653 markt, predatie

654 functioneel lijf – vitaal lijf

655 subject – object

656 radicale subjectiviteit

657 radicale subjectiviteit, subject – object

658 alchemie van het ik, bewustzijn, ommekeer van perspectief, poëzie

659 moment – ogenblik, tijd

660 subject – object

661 moment – ogenblik, radicale subjectiviteit

662 beelden, vrijheid

663 intentionaliteit voorouderlijke – nieuwe

664 geneeskunde, onbehagen – ziekte – gezondheid

665 transcendentie

666 intensiteit, programma

667 bewustzijn, moment – ogenblik

668 intensiteit, levensstijl

669 tegenstelling

670 markt, rechtspraak, terug naar de basis

671 berekening

672 transcendentie, verleden – toekomst, wedergeboorte – herbegin

673 overstijgen

674 bezwering, geschenk – ruil, mededinging, toe-eigening

675 bezwering, ommekeer van perspectief

676 subject – object

677 labyrint

678 bestemming – lot, creatie – creativiteit, liefde

679 intellectuele intelligentie

680 palimpsest

681 gevlinder (papillone), moment – ogenblik, overstijgen

682 twijfel

683 heden

684 abstractie, intellectuele intelligentie

685 begeerte, ommekeer van perspectief, tijd

686 intellectuele intelligentie

687 bewustzijn, functioneel lijf – vitaal lijf

688 alchemie van het ik

689 alarm, angst, intentionaliteit voorouderlijke – nieuwe, klaagzang, onbehagen – ziekte – gezondheid

690 autoriteit, beperking

691 ommekeer van perspectief, vluchtig

692 creatie – creativiteit

693 leven – overleven

694 angelos, veld van coherentie – veld van resonanties

695 leven – overleven

696 dierlijkheid, Goden

697 begeerte, veld van coherentie – veld van resonanties

698 bewustzijn, veld van coherentie – veld van resonanties

699 oordeel, veld van coherentie – veld van resonanties

700 kanker, paniek

701 aarde – hemel, functioneel lijf – vitaal lijf