Ga naar de inhoud

Blokkade Kazerne Koninklijke Marechaussee in Badhoevedorp

Onderdeel van internationale ‘Abolish Frontex’-actiedag. Badhoevedorp, 18 december 2021 – Sinds 7 uur vanochtend, op Internationale Migrantendag en tevens internationale Abolish Frontex actiedag, blokkeert Stop the War on Migrants de toegangen van de Koningin Máxima Kazerne van de Koninklijke Marechaussee (KMar) in
Badhoevedorp (Sloterweg 400). Het daar gevestigde Border Security Training Centre is een trainingslocatie voor EU-grensbewakingsagentschap Frontex. De actie is een protest tegen Frontex, de Nederlandse samenwerking met Frontex, het Europese migratiebeleid en de rol van de KMar bij grensbewaking en deportaties.

3 min leestijd

Persbericht – Stop the War on Migrants / Abolish Frontex

Naast de blokkade van de hekken is Stop the War on Migrants aanwezig met spandoeken, flyers en een geluidsinstallatie waarover onder meer de namen van omgekomen vluchtelingen worden voorgelezen. Sinds 2015 zijn er tienduizenden mensen onnodig gestorven terwijl ze probeerden een veiliger leven te vinden in Fort Europa. Dit valt samen met een grote uitbreiding van Frontex en deals met niet-EU-landen om vluchtelingen tegen te houden. Dit is geen toeval, het is correlatie. De situatie aan de Europese grenzen, zoals de grens tussen Polen en Belarus, op de Griekse eilanden en op het Kanaal, wordt steeds nijpender.

Frontex’ takenlijst is sinds 2015 enorm uitgebreid met onder meer een mandaat tot het vormen van een eigen bewapende grenswacht. Eén van de plekken waar Frontex’s personeel wordt opgeleid is het trainingscentrum
op de kazerne in Badhoevedorp.  Nederland maakt zich daarmee medeverantwoordelijk voor de misstanden bij de grenzen door Frontex, evenals met het beschikbaar stellen van personeel en materieel voor Frontex-operaties. Frontex is onder meer betrokken bij illegale pushbacks en het met geweld onderscheppen van vluchtelingenboten.

Daarnaast is Nederland een groot voorstander van deals met derde-landen zoals Libië om vluchtelingen tegen te houden voordat ze Europa kunnen bereiken. Hierdoor worden op massale schaal mensenrechten geschonden.
Officieren van de KMar zijn regelmatig betrokken bij grensbewakingsactiviteiten en trainingen in landen buiten Europa, waaronder Libië, Libanon, Marokko en Niger.

Naast de bijdragen aan Frontex en het verwoestende EU-migratiebeleid voert de KMar ook aan de Nederlandse grenzen bewaking en controles uit, waarbij het zich schuldig maakt aan etnisch profileren, en is het verantwoordelijk voor deportaties, vaak naar onveilige landen.

Zowel Nederland als Frontex wijzen consistent de vinger naar anderen als het gaat om verantwoordelijkheid voor het schenden van rechten van vluchtelingen, maar zouden onmiddellijk hun eigen activiteiten op dit vlak moeten staken.

Stop the War on Migrants staat voor het afschaffen van grenzen en vrijheid van beweging voor iedereen. De groep verzet zich sinds enige jaren met acties en voorlichting tegen de militarisering van de Europese grenzen en de rol van de wapenindustrie daarbij. Een woordvoerder zegt: “We blokkeren deze kazerne vandaag om te protesteren tegen het Border Security Training Centre als onderdeel van de Europese oorlog tegen vluchtelingen. We keren ons tegen Frontex, en tegen de rol van de KMar bij grensbewaking en deportaties. We sluiten daarmee aan bij de internationale actiedag van het Abolish Frontex netwerk.” In het kader van deze actiedag vinden in zeker 18 steden in acht andere landen vandaag ook acties plaats. Er nemen 120 organisaties en groepen deel aan het netwerk. Op de Dam in Amsterdam wordt vanmiddag van 14 tot 16 uur ook een flyeractie, met spandoeken en muziek, gehouden in solidariteit met vluchtelingen die bij de UNHCR in Libië protesteren voor hun rechten en voor een veilige toekomst.

——-

Volg updates van de actie via Twitter (@StpWrOnMigrants – voor
internationale acties: @abolishfrontex)

Overzicht van aangekondigde acties: hier

Zie ook: stopthewaronmigrants.noblogs.org – abolishfrontex.org