Ga naar de inhoud

20-21 juli grote mobilisatie tegen ‘wateropslagbassins’ in Frankrijk

Tijdens de opening van de Olympische Spelen, begint in West-Frankrijk de zevende editie van een andere strijd: om water en klimaat.

4 min leestijd

(Zie ook versies van dit artikel in de talen: Español Français English Italiano Deutsch)

Bereid je voor om massaal terug te keren naar het bedreigde groene Venetië van het Marais Poitevin en naar de uitgeputte landbouwvlakten van de Poitou (ten Zuiden van Nantes in Normandië, vert.), maar ook naar de vele gronden die nog vruchtbaar zijn. Maak je klaar om in kleine teams de rivier op te gaan, via rivier en waterscheiding. Want eind juli, wanneer alle ogen gericht zullen zijn op de start van de Olympische Spelen in Parijs, zullen we onze krachten moeten bundelen om de meest essentiële test te winnen: het vinden van gemeenschappelijke manieren om ervoor te zorgen dat water eindelijk beschermd wordt in dit land en overal elders.

Ondanks de gerechtelijke uitspraken dat mega waterreservoirs niet geschikt zijn in tijden van klimaatverandering, ondanks de woede die groeit nu steeds grotere hoeveelheden water worden gebruikt om een verwoestend agro-industrieel model in stand te houden, ondanks de hoopvolle mobilisaties die in 3 jaar zijn vertienvoudigd, ondanks het gemeenschappelijke front tegenover repressie, ondanks de verschillende uitgeschakelde mega waterreservoirs en de hekken die blijven vallen, blijven ze koppig (*).

Tegen een achtergrond van belangenconflicten wordt er deze herfst een nieuw megawaterreservoirproject gestart in Priaires, terwijl er andere gepland zijn in de Deux-Sèvres en elders in het land. Tot nu toe heeft de regering geweigerd in te stemmen met een moratorium en de kwestie van het delen van water aan de orde te stellen. Op dit moment geeft ze nog steeds toe aan particuliere belangen in plaats van het algemeen belang te verdedigen. Ze financiert de sterilisatie van land in plaats van de ontwikkeling van een agro-ecologie die de enige manier blijft om de klimaatcrisis aan te pakken. In een tijd waarin, zelfs binnen de instellingen die verantwoordelijk zijn voor waterbeheer, openlijk beweerd wordt dat mobilisaties plannen voor toekomstige mega-waterreservoirs teniet kunnen doen, moeten we nog steeds samen het omslagpunt vinden.

Hoewel een aanzienlijk deel van de irrigatiebedrijven nu begint te twijfelen aan de levensvatbaarheid van het reservoirmodel, zijn het de prefecten die nu in beroep gaan tegen gerechtelijke uitspraken en het tempo opdrijven in een egoïstische machtsuitoefening tegenover het verzet van de bevolking. Aangezien de autoriteiten doof blijven, zullen we zelf het moratorium moeten invoeren en opnieuw samenkomen. Want als we ze hier stoppen, stoppen we ze elders ook. En als de megabekkens dienen om de agro-industriële doodlopende weg te verlengen, moeten we samenwerken om de weg te vinden naar landbouwvormen die bodems en waterlopen beschermen in plaats van vernietigen.

Dus zullen we deze zomer in nog grotere getale bijeenkomen, te midden van de diversiteit van onze boeren, natuurliefhebbers en plattelands- en stadsbewoners van alle leeftijden, onze manieren van demonstreren en onszelf beschermen opnieuw uitvinden en ons op ingenieuze wijze over het platteland verspreiden om een einde te maken aan toekomstige megawaterbekkenprojecten.

No Bassaran!

9 maanden om voor te bereiden / actiedorp voor de verdediging van het water van 14 tot 19 juli!

De datum wordt vandaag aangekondigd, 8 maanden van te voren, om tussen nu en dan doorlopende mobilisatie en training mogelijk te maken, zodat iedereen die deze oproep ontvangt het meeste uit zijn/haar zomer kan halen. Het mobilisatieweekend op 20 en 21 juli wordt voorafgegaan door een kamp van een week (van de avond van 14 juli tot vrijdag 19 juli) om elkaar te ontmoeten, solidariteit te tonen, voorbereidingen te treffen, actie te voeren en te bouwen aan de toekomst van onze strijden.

Het zal ook worden ondersteund door een reeks van anti-bekken mobilisaties tussen de herfst en de zomer, georganiseerd door de verschillende Bassines Non Merci groepen en hun bondgenoten, en door openbare bijeenkomsten in heel Frankrijk en Europa. Deze datum zal worden gekoppeld aan andere zomermobilisaties, met name in Italië, voor het behoud van water dat wordt bedreigd door de bouw van sneeuwreservoirs voor de Olympische Winterspelen van 2026.

Ondertussen zijn we de repressie door de staat niet vergeten en roepen we jullie op om de kameraden die gewond zijn geraakt door de politie en/of vervolgd zijn in het kader van de anti-waterreservoirbeweging en anderen actief te blijven steunen.

(*) In de afgelopen 3 jaar werden 4 megareservoirs die al gevuld waren definitief illegaal verklaard. 15 reservoirprojecten zijn door de rechter geannuleerd nadat ze ongeschikt waren bevonden in tijden van klimaatverandering. 14 Andere reservoirs, waarvan sommige gebouwd en gevuld zijn ondanks lopende rechtszaken en gerechtelijke uitspraken, zijn onbruikbaar gemaakt. Ondertussen is er een nieuw reservoir gebouwd en gevuld. Twee andere zijn in aanbouw. Er zijn er nog tientallen gepland.

Voor meer informatie: https://bassinesnonmerci.fr / https://lessoulevementsdelaterre.org