Ga naar de inhoud

16 juni: Kafka En Het Anarchisme

Franz Kafka (1883-1924) is een van de belangrijkste schrijvers van de twintigste eeuw. Zijn werk wordt nog steeds niet alleen veel gelezen, maar ook veel aangehaald en becommentarieerd. Daarbij valt op dat er nauwelijks studies zijn over zijn antiautoritaire politieke opvattingen. Kafka en het anarchisme biedt een nieuwe kijk op zijn bekende werken (In de Strafkolonie, De Gedaante-verwisseling, Het Slot en Amerika). Kafka wordt daarbij geportretteerd als een fel criticaster van autoriteit, bureaucratie, kapitalisme, patriarchaat, wetgeving en gevangeniswezen.

5 min leestijd

Costa Despiniadis, een Grieks schrijver, publicist, uitgever, vertaler en oprichter van het blad Panopticon, tevens de auteur van het boek Kafka en het anarchisme. Despiniadis maakte voor het schrijven ervan nede gebruik van Kafka’s dagboeken, de herinneringen van zijn vrienden en de inhoud van zijn literaire nalatenschap. Op 16 juni 2023, 17.00 uur zal een boekpresentatie van het boek worden gehouden, in de boekwinkel Het Fort van Sjako, Jodenbreestraat 24, Amsterdam.

Hieronder volgt nu de publicatie van het ‘Ter inleiding’ uit het boek van de Frans-Braziliaanse socioloog en filosoof Michael Löwy.

Ter inleiding  Dit boek is een zeldzame parel: een politieke interpretatie – in de zuiverste betekenis van het woord – van de geschriften van Franz Kafka; méér nog, een anarchistische lectuur van de woorden en de werken van de Praagse schrijver. De affiniteit van Kafka met de libertaire ideeën is onbetwistbaar: het is de vraag waarom men haast een eeuw heeft moeten wachten alvorens er eindelijk boeken verschijnen waarin de uitgesproken subversieve dimensie van zijn denken aan het licht gebracht wordt. Dat is ongetwijfeld te wijten aan het academisch (of commercieel) conformisme van een groot deel van de secundaire literatuur. Er zijn enkele respectabele uitzonderingen, waar Costas Despiniadis zich uiteraard op baseert: Walter Benjamin, Theodor Adorno en enkele andere. Maar het is toch wel verbazingwekkend dat vóór Despiniadis er geen anarchistische denkers, historici of filosofen geweest zijn die aandacht schenken aan de anti-autoritaire – in feite libertaire – kracht van zijn werk.

Zoals onze jonge auteur zeer duidelijk aantoont is Kafka een onverbiddelijke analist van de macht, hetzij die van ‘patriarchen die tekeergaan’ (dixit Adorno) zoals in Het vonnis of in De gedaanteverwisseling, of die van het bureaucratische apparaat (Het procesHet slot). Ik heb de indruk dat men tussen 1912 en 1920 een ontwikkeling in zijn geschriften kan vaststellen, een ontwikkeling die leidt van de kritiek op de macht van de vader naar die op de ‘instanties’ van onpersoonlijke macht. De kentering vindt plaats in 1914, onder invloed van de Eerste Wereldoorlog, en vindt zijn eerste expressie in In de strafkolonie (1914), dat met diepgang door Despiniadis bestudeerd wordt. Kafka was ook – zoals Despiniadis uitlegt – een onverzettelijk criticus van het moderne kapitalisme, dat op een subtiele en diepgaande wijze in de onvoltooide roman Amerika aangeklaagd wordt – een treffend voorbeeld van ‘romantisch antikapitalisme’.

Voor de Praagse schrijver waren de twee vormen van de macht – de persoonlijke en die van de  staat – hecht met elkaar verbonden, zoals een fascinerende getuigenis van de Zwitserse schrijver Max Pulver, die hem goed gekend heeft, aantoont: ‘In het proces dat hij de wereld wilde aanspannen richtte hij zich niet alleen op zijn vader maar eveneens op alle andere vaders en alle autoriteitsfiguren […]. Er steeg een vreemde bekoring op uit zijn weerspannigheid, uit zijn voorkeur voor geheimzinnigheid, uit zijn afkeer van elke vorm van autoriteit: de bekoring van de onverzettelijkheid, waar steeds een grote verleidingskracht van uitgaat.’ Weerspannigheid, onverzettelijkheid, afkeer van de autoriteit: dat is een goede samenvatting van het karakter van Kafka en van zijn libertaire sensibiliteit, zoals men kan aflezen uit zijn woorden, uit zijn briefwisseling, uit zijn dagboek en uiteraard uit zijn literair werk.

Ik zou eraan willen toevoegen dat de analyse van de macht bij Kafka geïnspireerd wordt door zijn geestesgesteldheid, zijn houding tegenover het leven, dat samengevat wordt in de volgende treffende uitspraak in een brief aan Felice Bauer van 19 oktober 1916: ‘Ik heb een onuitputtelijke dorst naar autonomie, naar onafhankelijkheid, naar vrijheid in alle richtingen.’ Het is ongetwijfeld die instelling die hem ertoe zal brengen gedurende enkele jaren contacten aan te knopen met de anarchistische milieus van Praag: een ‘verdoemd’ hoofdstuk van zijn biografie, dat door Despiniadis belicht wordt maar dat door de meeste biografen systematisch onder het tapijt geveegd, genegeerd of ontkend werd.

Kafka had het bureaucratisch ontaardingsproces van de Russische Revolutie zeer goed aangevoeld: ‘De revolutie verdampt en alleen het slik van de nieuwe bureaucratie blijft over.’ Ik meen evenwel dat hij tot in 1920, zoals de brieven van dat jaar aan zijn vriendin Milena aantonen, en net zoals vele andere anarchisten (Emma Goldman), nog sympathie voor de bolsjewistische revolutie had – in de ‘kosmopolitische’ (internationalistische) aspiratie ervan.

Bij mijn weten is het boek van Despiniadis het eerste dat over Kafka geschreven werd door een interpretator die zich expliciet op het gedachtegoed van het anarchisme beroept. Laten we hopen dat het de nieuwe libertaire generaties zin zal geven om het werk van een van de grootste schrijvers van de twintigste eeuw te lezen of te herlezen – een schrijver die, eerder dan vele anderen, begrepen had dat ’de boeien van de gekwelde mensheid van ambtelijke papieren (Kanzelpapier) gemaakt zijn’.

Michael Löwy

Despiniadis, Costa, Kafka en het anarchisme, Kelderuitgeverij, Utrecht, 2023, prijs €14,00 (te bestellen via de site van Kelderuitgeverij, zie Online).