Ga naar de inhoud

Wonen in Nederland Recht of Onrecht?

Wonen in Nederland Recht of Onrecht? Een Anarchistisch Perspectief. De eerste versie van dit korte document schreef ik in 2010. Nadien heb ik er nog weleens een kleine wijziging in aangebracht. Ik heb er wat van uitgedeeld in de loop der tijd, bijvoorbeeld op Occupy Amsterdam eind 2011. Ik ben er nog van overtuigd dat er iets heel fundamenteel fout zit. Sommige dingen kun je onderhandelen, bijschaven, procenten aanpassen. Sommige dingen zijn zo fundamenteel verkeerd dat het totaal overhoop moet. De woningmarkt is zoiets.

4 min leestijd

(Door Hugo Beunder, Foto Manna House door Jeremey Levine,  CC2.0/flickr)

De afgelopen 30 jaar is duidelijk geworden dat er dom werd omgegaan met bouwen. Het bouwen van slaapsteden zoals Almere met een veelbaans snelweg naar Amsterdam waar duizenden auto’s twee keer per dag in de file staan naar een onvindbare of te dure parkeerplaats. Het stug blijven bouwen van de standaard eensgezinswoning terwijl veel meer diversiteit nodig is voor zowel jongeren als ouderen. Het afbreken van woningen en grote flatgebouwen die structureel nog 100 jaar of veel langer meekunnen louter en alleen omdat er mensen zijn die vinden dat wat 40 jaar geleden gebouwd is niet mooi is. Een andere veel aangevoerde reden is het tegengaan van “verloedering” door simpelweg dat af te breken waar “verloederde” mensen (allochtonen,

werklozen, drugsgebruikers) wonen en deze mensen te gaan mengen met meer geciviliseerde bevolkingsgroepen (blank en werkend, om 7 uur op, om 11 uur naar bed). Duidelijk is dat de afgelopen 60 jaar de woningnood niet is opgelost. Maar waarom toch niet?

In 2010 werd het me duidelijk. De RABO bank publiceerde een rapport over de huizenmarkt. Globalinfo.nl had het rapport opgemerkt in een column van Kees van Oosten, november 2010.

Kees van Oosten schrijft: In “Demografische krimp” wordt uitgelegd waarom de sloop van betaalbare woningen nodig is: “een zekere schaarste aan woningen moet tot stand worden gebracht” (blz. 80), anders daalt de waarde van het bezit van vastgoedeigenaren, woningcorporaties en beleggers. En wat nog erger is, is dat daardoor de bouwproductie stagneert. Immers, gebouwd wordter alleen maar als daar goed aan verdiend kan worden, als je veel voor een nieuwe woning kan vragen. En wat helemaal erg is (maar dat staat natuurlijk niet met zoveel woorden in het rapport), is dat je voor een woning met een geringe marktwaarde weinig hypotheek nodig hebt en dat gemeenten dan geen torenhoge grondprijzen meer kunnen vragen.

Het volledige RABO rapport is te downloaden. Zie referenties achteraan dit document. Zoek in het document op de woorden sloop, slopen en schaarste. Lees vooral pagina 80 kolom 2.

Dit roept de gedachte op dat de woningnood dus helemaal niet het gevolg is van structurele problemen maar simpelweg in stand wordt gehouden om woningprijzen hoog te houden. Reden genoeg om hierover eens verder na te denken en de werkelijke situatie te analyseren.

Het blijkt dat we in Nederland per persoon voldoende grond hebben om elke persoon 1000 vierkante meter te verkopen voor 5 euro per vierkante meter. Wat we kunnen doen is landbouwgrond kopen in groepen. Daar moeten we samen gaan wonen. Dit zal tot acties van de overheid leiden om tot ontruiming over te gaan. Daar moeten we ons tegen verdedigen, ons recht verdedigen om als mens te leven op onze eigen grond met ons eigen voedsel. Dat eigen zal in een vorm van gemeenschap moeten zijn. De details daarvan zullen moeten worden uitgewerkt door de gemeenschappen. Gedacht zou kunnen worden aan b.v. 50% privegrond met eigen huis en 50% gemeenschappelijke grond. Het zal om te beginnen een experiment zijn, zowel sociaal als landbouw- en bouwkundig. Oude gemeenschappen waren langzaam gegroeid met veel familiebanden, de nieuwe gemeenschap zal in het begin zijn samengesteld uit een groep van mensen die elkaar wel of niet kennen en waarschijnlijk niet met elkaar hebben samengeleefd.

De samenhang

Alles in de wereld hangt met elkaar samen. Kapitalisme, grondstoffentekorten, landbouwmethoden, duurzaam leven, uitbuiting, en last but not least: KLIMAATVERANDERING.

De wereld zit in een systeemcrisis die niet meer opgelost gaat worden middels de traditionele kapitalistische methoden. We zitten met een economische-, voedsel- en klimaatcrisis die juist door dit kapitalistische systeem is veroorzaakt. Het kapitalistische systeem heeft niet de oplossingen, alleen meer problemen.

We kunnen niet blijven groeien. Ook de vaak genoemde groene groei is bedrog. We moeten aan de-groei (de-growth) oftewel consuminderen. Dit kortschrift geeft een ruw overzicht met globale cijfers maar deze grove gegevens geven voldoende inzicht in de grote lijn van de systeemfouten en onrechtvaardigheden en om richting te bepalen voor de uit te zetten koers. We moeten meer doen dan kritiek leveren, ook laten zien hoe het wel kan. Hier leg ik een blauwdruk neer voor hoe het kan. Het kan. Als iemand het een raar plan vindt dan moet hij/zij maar met iets anders komen

Zie de rest van dit uitvoerige plan hier als pdf-file