Ga naar de inhoud

Wanbeheer EU bij onderhandelingen handelsdeal Mercosur

De Europese Ombudsman beschuldigde de Europese Commissie vandaag van wanbestuur inzake het EU-Mercosur handelsverdag. De EU-onderhandelaars sloten in juli 2019 een deal met de Mercosur-landen zonder de uitkomsten van de consultatieronde van belanghebbenden en de evaluatie van mogelijke sociale, ecologische en economische risiko´s af te wachten. De Ombudsman dringt er bij de Commissie op aan om het evaluatieproces alsnog af te ronden vóórdat de parlementen beginnen aan de ratificatie.

5 min leestijd

(Hieronder een reactie van Client Earth/ Fern/ Veblen Institute; vertaling door Rob Bleijerveld, oorspronkelijk verschenen op supermacht.nl)

Persverklaring, 19 maart 2021
EU Commissie veroordeeld wegens het niet rekening houden met ecologische en sociale gevolgen van handelsdeal met Zuidamerikaanse landen

Milieu- en mensenrechtenorganisaties verwelkomden vandaag de conclusie van de Europese Ombudsman dat de Europese Commissie wanbeheer pleegde [1]. De Commissie bleef in gebreke door niet tijdig het evaluatieproces af te ronden over de sociale en ecologische gevolgen van een handelsdeal met de Zuidamerikaanse Mercosurlanden.

Handelsbesprekingen door de EU worden verondersteld uit te gaan van een ´Sustainability Impact Assessment´ (Duurzaamheids Effect Rapportage), om te garanderen dat ze zijn gebaseerd op feiten en getuigenissen en dat de resulterende verdragen de mensenrechten en de hoogstaande economische, sociale en ecologische standaards respecteren.

De Ombudsman concludeerde dat de Commissie wanbeheer pleegde omdat de Commissie er niet voor zorgde dat de evaluatie werd afgerond vóór het afsluiten van de onderhandelingen met de Mercosurlanden Argentinië, Brazilië, Paraguay en Uruguay.

Deze conclusie volgt na onderzoek [door de Europese Ombudsman, RB] dat in 2020 werd ingesteld na een klacht door de milieu- en mensenrechtenorganisaties ClientEarth, Fern, Veblen Institute, La Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme en International Federation for Human Rights.

Handelsdeskundige Amandine Van den Berghe van ClientEarth zei:
¨Dit besluit maakt duidelijk dat de Europese Commissie weinig op had met non-economische factoren tijdens de handelsbesprekingen met de Mercosur-landen. Maar dat is nog niet alles. Nu, bijna twee jaar na het afronden van de onderhandelingen, wachten we nog steeds op het eindrapport van de Duurzaamheids Effect Rapportage (SIA) en op uitleg door de Commissie van de resultaten

Geconfronteerd met kritiek door EU lidstaten [2] over de milieugevolgen van de handelsdeal en dreigementen dat lidstaten het verdrag niet zullen goedkeuren, is de Commission nu aan het onderhandelen over aanvullende onderdelen om tegemoet te komen aan geuite zorgen over milieugevolgen en ontbossing.

¨De Commissie voert nu achter gesloten deuren discussie over deze aanvullingen zonder dat maatschappelijke organisaties of het Europese parlement de mogelijkheid hebben om een zinvolle bijdrage te leveren. Dit tast het publieke vertrouwen in het proces ernstig aan,¨ zo voegde Van den Berghe toe.

Omdat de onderhandelingen over het EU-Mercosur verdrag formeel zijn beëindigd, deed de Ombudsman geen aanbevelingen vanuit het onderzoek. Wel werd er bij de Commissie op aangedrongen te garanderen dat de duurzaamheid effecten rapportage vóór het einde van het onderhandelingsproces alsnog wordt afgesloten.

Handels- en bossencampaigner Perrine Fournier van Fern zei:
¨Bij dit wanbeheer gaat het zowel om een gebrek aan moraal als om het niet nakomen van een wettelijke plicht. Meerdere effectenrapportages door lidstaten en maatschappelijke organisaties toonden aan dat de handelsdeal zal leiden tot toename van de al enorm grote Europese consumptie van rundervlees, soja, ethanol en andere landbouwgoederen en tot een grotere druk op bossen die grenzen aan de leefgebieden van inheemse gemeenschappen. Ongeacht welke toegevoegde instrumenten de Commissie en de lidstaten ook gaan voorstellen, zij zullen eerst moeten worden geïnformeerd over de meest recente feiten en getuigenissen

De organisaties concluderen dat het hoog tijd is dat de Europese Commissie leert van de gemaakte fouten. Indien de EU de manier niet verandert waarop het handelspolitiek bedrijft, zal de Unie op zijn best alleen lippendienst bewijzen aan de verplichtingen van het Europese Verdrag om de duurzame ontwikkeling te bevorderen.

Sara Lickel, deskundige voor handelsbeleid van het Veblen Institute, zei:
¨De Europese Verdragen voorzien in regels voor het vaststellen van handelsbeleid en handelsverdragen: de gevolgen voor het milieu, voor sociale en mensenrechten moeten worden beoordeeld en met de resultaten daarvan moet rekening worden gehouden vóór het beëindigen van het onderhandelingsproces

. – . – . – . – . – . – . – . – . – . – . –

Tijdslijn

Onderaan de persverklaring van ClientEarth, Fern en Veblen Inistute is de tijdslijn van de handelsbesprekingen te vinden die in 1999 zijn begonnen.

Stop EU-Mercosur Coalitie

Fern en het Veblen Institute zijn deelnemers van de Stop EU-Mercosur Coalitie die campagne voert tegen dit handelsverdrag [3].

Op de website van de coalitie zijn haar gezamenlijke verklaring, een petitie, diverse open brieven en achtergrondinformatie te vinden. Het uitgangspunt: ¨Het EU-Mercosur verdrag hoort bij een verouderd handelsmodel uit de 20e eeuw dat geen rekening houdt met de planeet: het dient de belangen van grote ondernemingen ten koste van de grenzen van onze planeet en dierenwelzijn, en het leidt tot onhoudbare sociale ongelijkheden

Petitie

Ruim 1.730.000 burgers in Europa ondertekenden inmiddels de petitie van de coalitie. En ondertekenen kan nog steeds.


Meer lezen:

– ¨Stop EU-Mercosur Coalition Statement,¨ Stop EU-Mercosur, 15 maart 2021.
– ¨Handel Anders-coalitie: voorstellen voor een alternatief handelsbeleid,¨ Supermacht, 16 november 2020.
– ¨EP stemt tegen ondertekening Mercosur én tegen nieuwe GMO soja, maar…,¨ Platform Aarde Boer Consument, 9 oktober 2020.
– ¨Drie dagen actie vóór de Amazone, tégen Mercosur; doe dit weekend mee!,¨ Platform Aarde Boer Consument, 28 augustus 2020.
– ¨Boerenorganisaties blij met verwerpen EU-Mercosur deal,¨ Platform Aarde Boer Consument, 10 juni 2020.
– ¨Gezamenlijke boeren- en maatschappelijke organisaties wijzen handelsverdrag EU-Mercosur af,¨ Supermacht, 28 juni 2019.

Noten:
[1] ¨Decision in case 1026/2020/MAS concerning the failure by the European Commission to finalise an updated ‘sustainability impact assessment’ before concluding the EU-Mercosur trade negotiations,¨ EU Ombudsman, 17 maart 2021.
[2] ¨ France ´‘won’t sign this EU-Mercosur deal´,¨ Euractiv, 5 februari 2021.
[3] ¨450 civil society organisations launch a coalition to stop the EU-Mercosur trade agreement!,¨ Stop EU-Mercosur Coalition.

Bronnen:
– ¨EU Commission denounced for failure to consider environmental, social impacts of South American trade deal,¨ persbericht Client Earth, 19 maart 2021.
– ¨Ombudsman: Sustainability assessment should have been completed before EU-Mercosur trade deal agreed by negotiators,¨ persbericht EU Ombudsman, 19 maart 2021.