Ga naar de inhoud

Verklaring van het Comité van Onregeerbaren van Resistanbul

Wij hebben vernomen dat op de 7e oktober, terwijl wij Istanbul vanuit verschillende kanten hebben belegerd, het IMF en de Wereldbank hun bijeenkomsten gehaast hebben afgesloten. Daarom zijn ook wij, de onregeerbaren van Istanbul, bijeengekomen om onze eigen besluiten bekend te maken tegen de besluiten die de regeerders genomen hebben. (bron)

3 min leestijd
Placeholder image

Wij kondigen onze voorstellen aan als een economische en sociaal programma voor een libertaire antikapitalistische manier van leven, waar we nu al aan werken en die een uitweg uit het mondiale kapitalisme kan vormen. Ons programma wordt gevormd door een aantal methodes van verzet die de wortels van het wereldwijde kapitalistische systeem kunnen aanpakken dat alle onderdelen van het leven heeft gekoloniseerd.

 • – Stakingen en bezettingen van werkplekken tegen de druk en kolonisering door alle managers en directeuren van kapitalistische arbeid.
 • – Fabrieksbezettingen gericht op zelfbeheer van arbeiders, gemeenschappelijke arbeid en arbeid zonder bazen.
 • – De organisatie en het opzetten van bonden en confederaties van kleine en lokale boeren die werken tegen landbouwmonopolies en ecologische aantasting.
 • – Collectivisering en bezetting van land tegen de verarming en ontruiming van bewoners van het platteland uit hun dorpen en van hun land.
 • – Bezetting van gebouwen en publieke ruimtes tegen woningloosheid en voor het creëren van gemeenschappelijk leefstructuren in bevrijde ruimtes.
 • – Het ontwikkelen van alternatieve en lokale productiesystemen tegen de kapitalistische consumptiedwang.
 • – Het ondersteunen van individuele en gemeenschappelijke migraties en het opheffen van grenzen die zorgen voor etnische, nationale of culturele scheidingen en vijandschappen. Het verspreiden van het sleutelbegrip ‘no borders’ om te herinneren aan de menselijke broeder/zusterschap.
 • – Het hervormen van het onderwijssysteem door samen te werken met studentenraden voor het opzetten van ruimtes voor vrij onderwijs en de bezetting van scholen en universiteiten tegen commercialisering en klasse-discriminatie binnen onderwijssystemen.
 • – Steun aan alle propaganda en kunst-sabotage tegen commercialisering van kunst en cultuur. Het opbouwen van onze eigen vrije ruimtes voor het vergroten van communicatieve kunstbewegingen van anti-professionals.
 • – Manifestatie van de groeiende stem van vrouwenbewegingen tegen geweld tegen vrouwen, genderdiscriminatie en geder-onderdrukking.
 • – Opbouw en organisatie van tegencultuur die de mannelijke identiteit bekritiseert in het kader van genderonderdrukking en overheersing door de genderidentiteit van mannen, in samenwerking met de feministische beweging die machismo van individuele mannelijke identiteit aan zal kaarten.
 • – Het verspreiden van anti-autoritaire culturele waarden tegen de gezinsdruk die op kinderen en jongeren wordt uitgeoefend.
 • – Verzet tegen discriminatie, uitsluiting en geweld tegen lesbische, transvestiete, transsexuele en bisexuele individuen zodat we kunnen zeggen dat we met al onze verschillen bestaan tegen transfobie en homofobie in.
 • – Verzet en mobilisering van een mondiale anti-oorlogsbeweging die gericht is op de uitbanning van elk militarisme (betaald of gedwongen) die ons leven beheerst in de vorm van alle oorlogen voor kapitalistsche belangen van regeringen en het systeem zelf (? vert.).

In een tijd waarin het leven gekoloniseerd en gecontroleerd wordt door de macht van bestuurders, worden methodes van verzet vermenigvuldigd door de verbeelding te ontwikkelen, door moed en solidariteit. Om deze redenen is de ontwikkeling van een horizontaal netwerk van alle verschillende sociale strijden en verzet het doel van de sociale bewegingen de komende jaren.

Comité van Onregeerbaren van Resistanbul