Ga naar de inhoud

Verklaring Mexicaanse Inheemse Volkeren: Strijdt Tegen Kapitalisme En Patriarchaat

De inheemse volkeren van Mexico worden bedreigd door een kapitalistisch draakachtige monster (de hydra getoond op de voorkant van het boek hieronder). Deze mensen verzetten zich al enkele eeuwen tegen dat beest. Een eeuw geleden nog was het Emiliano Zapata (1879-1919), een Mexicaanse revolutionair, die het verzet leidde tegen grootgrondbezitters en schuldslavernij. De hedendaagse verzetsbeweging adopteerde zijn naam. We spreken dan ook over zapatisten. De Mexicaanse volkeren willen niet dat hun land wordt omgetoverd tot een geplunderd gebied.

11 min leestijd

(Inleiding door Thom Holterman, Libertaire orde, verder vertaling Verklaring NIC door Geert Carpel, foto DimitridF, CC2.0/Flickr).

Wij hebben dat bij ons zelf toegestaan door een bezopen geloof in ‘vooruitgang’, het ingespoten gif van (neo)kapitalistische soort. De laatste elleboogstoot is gegeven vanuit de neoliberale beweging. Nu moet ook het Mexico, dat de rovers in handen hebben, er aan geloven. Maar hoe heeft niet het kapitalisme in Europa huisgehouden? Als Parijzenaars op zondag 31 januari 2021 voor de avondklok (18.00 uur) thuis willen zijn, staat er om 17.45 uur bijelkaar opgeteld vierhonderd kilometer file op de autosnelwegen voor Parijs! Gek geworden zijn zij, zijn wij van de vooruitgang.

kapitalistische hidraDe Mexicaanse volkenen wijzen deze gekte af, ze strijden er tegen. Daarvoor hebben zij zich georganiseerd – in een Nationaal Inheems Congres (NIC) en een Inheemse RegeringsRaad (IRR). Zij hebben over die problematiek voor de vijfde keer in een gezamenlijke vergadering van de NIC en de IRR gediscussieerd. Zijn het anarchisten? Zo noemen zij zich niet. Maar hun sociaal-maatschappelijke leven hebben zij mede ingericht naar libertaire uitgangspunten. Hun verzet verdient onze aandacht. [ThH]

De Verklaring

Op zondag 31 januari 2021 legde de vijfde gezamenlijke vergadering van het Nationaal Inheems Congres en van de Inheemse RegeringsRaad een verklaring af. Deze eindigde in vier onderwerpen waarover de vergadering het akkord werd. Dit delen zij mee aan een ieder die wil luisteren, te weten: het Zapatistische Nationale Bevrijdingsleger (EZLN), de volkeren der aarde en de personen die strijden op de vijf continenten. De tekst luidt alsvolgt (voor verantwoording en vindplaats, zie hieronder).

Broers, zusters, compañer@s,

Broers en zusters van over de hele wereld, wij groeten jullie, wij, die het Nationaal Inheems Congres vormen. Wij zijn de volkeren en de gemeenschappen die onze gronden en onze gebieden bewoonden vooraleer wat de Mexicaanse Staat heet, ons werd opgedrongen. We hebben niet alleen onze eigen taal en onze manier van kleden, maar ook een vorm van regering, een manier om de wereld te zien, te begrijpen en te beleven die verschillen met die van de kapitalistische wereld, die alles ziet als een handelswaar. Wij zijn volkeren die de aarde liefhebben, de bergen, de wateren, de heuvels, de vogels en alle levende wezens die onze Moederaarde bevolken. Voor ons is het leven heilig, we vereren het. Over de jaren hebben de opdrachtgevers, die tot doel hebben ons te overheersen en uit te buiten, een eind te willen maken aan ons bestaan, onze cultuur en ons territorium te willen vernietigen. Wij zijn een geschiedenis van onteigening, van weerstand en van opstand, en vandaag, na meer dan vijfhonderd jaar van verovering en van oorlog, verkeren we in gevaar van uitroeiing, samen met de hele wereld.

Broers en zusters zapatisten, grote broers en zusters, zoals altijd scheppen jullie woorden en initiatieven een licht van hoop en een weg voor onze volkeren. De megaprojecten, de transnationale maatschappijen, de georganiseerde misdaad in samenwerking met de regering overvallen ons steeds meer om ons territorium uit te buiten en te vernietigen, om het leven te vernietigen. De leugenachtige woorden van López Obrador en zijn zogeheten Vierde Transformatie proberen een muur op te richten die de aan gang zijnde oorlog verstopt tegen de volkeren en tegen het leven op Moederaarde, ons probeert te isoleren en ons voorstelt als tegenstanders van de vooruitgang. Een aanklacht die door vorige regeringen al werd gebruikt maar die nu een meer vernietigende wending krijgt. Onze woorden, onze realiteit, de oorlog die we meemaken, bereikt niet al de harten die moeten worden bereikt, want we verdedigen niet alleen ons territorium, maar dusdoende ook het leven op Moederaarde en de toekomst van de mensheid. Al de kracht van het kapitaal, van de Staat en van de georganiseerde misdaad wordt op onze volkeren uitgeoefend, verdeelt ons, onteigent ons, bedreigt ons, zet ons gevangen, vermoordt ons.

Wij, het Front der volkeren ter verdediging van de aarde en van het water van de Staten Morelos, Puebla en Tlaxcala (FPDTA-MPT) dat deel uitmaakt van het NIC-IRR, wij beleven dezelfde oorlog van megaprojecten die onze broers en zusters meemaken over heel het nationale territorium. Het Integraal Project van de Dood, Integraal Project Morelos geheten, werd vooral opgelegd ten voordele van de mijnbouwbedrijven, en dat buiten elk wettelijk kader: het negeert en overtreedt het opschortende gerechtelijke beroep, gebruikt de nationale garde voor de constructie van de aquaduct en om inheems overleg op te dringen dat onze fundamentele rechten schendt. Het onderzoek naar de moord op Samir, verre van te worden afgerond, vestigt de aandacht op de bestaande relatie tussen de diensten van de procureur generaal van de Staat en de georganiseerde misdaad. Samenvattend ondergaan we dezelfde uitroeiingsoorlog als de rest van onze  compañer@s van het NIC en als de andere volkeren, steden en broedergebieden. Nochtans maakt de aanval van het groot kapitaal en van de regering, en de moord op onze broer Samir geen einde aan onze weerstand, in tegendeel, wij blijven strijden tot de triomf van het leven op de dood, met onze machtigste wapens: de waardigheid, de weerstand en de opstand.

De Maya Trein die ons wordt opgedrongen, gepaard gaande met de bouw van vijftien stedelijke centra, van de interoceaancorridor Salina Cruz – Coatzacoalcos die voorziet in tien stedelijk-industriële corridors, van de internationale luchthaven van Mexico – Ecologisch Park Lac Texcoco en van het Integraal Project Morelos, wil het land reorganiseren in functie van de economische belangen van het groot kapitaal. Zeer verontrustend is eveneens het vooruitzicht om, ten voordele van verschillende buitenlandse bedrijven, drie thermische elektriciteitscentrales te bouwen – waarvan er al één afgewerkt is -, een netwerk van gasleidingen en een megacentrum voor het opstapelen van brandstof in het bekken van de Río Santiago, ten Zuiden van Guadalajara, dat zich bovendien in één van de meest vervuilde regio’s van het land bevindt; voeg daar nog het project aan toe van het Canal Centenario, momenteel in uitvoering door de nationale garde, dat tot doel heeft de stromen San Pedro en Santiago te verbinden met de deelstaat Nayarit. De open mijnbouw, gebruik makend van dezelfde formule, van het verdelen, onteigenen en vernietigen van de gemeenschappen, bedreigt eveneens honderden territoria van inheemse volkeren.

Al die projecten worden voorafgegaan door wegen- en waterinfrastructuur, door een groot aantal windmolen- en zonne-energieparken, door gascentrales die illegaal de territoria van onze volkeren binnenvallen en waarvan vele zelfs niet beschikken over de goedkeuring betreffende milieu-impact; ze voorzien de bezetting van duizenden en duizenden hectares en de wijziging in grondgebruik van de ejidos, de gemene gronden van de gemeenschappen en van de inheemse volkeren, zonder rekening te houden met de zelfbeschikking van de volkeren in hun territoria.

Die grote megaprojecten en al de onteigeningen en de uitbuiting veroorzaakt door het ontginningsmodel van de federale regering worden beschermd door de militarisering van heel het land en van de veiligheid, die er volgens de misleidende woorden van López Obrador, op vooruit gegaan is. Dat terwijl onder de vorige regeringen een groot deel van de samenleving zich ertegen verzette, zonder dat de vroegere en reële situatie van systematische schending van de mensenrechten door militaire groepen, dikwijls in samenwerking met de georganiseerde misdaad, ophoudt. De oorlog tegen de volkeren om de megaprojecten op te leggen is overduidelijk als we zien dat het leger de opdracht krijgt werken uit te voeren zoals die van de Maya Trein of van de Luchthaven Santa Lucia, projecten waartegen we ons categoriek verzetten.

In heel dit proces van herkolonisatie van onze territoria heeft het Nationaal Instituut van Inheemse Volkeren, een door de slechte regering van de Vierde Transformatie opgedrongen constructie, de taken uitgevoerd van de oude inheemse politiek van het regime van de PRI (eenheidspartij): bemiddelen, manipuleren, fragmenteren, verdelen van onze volkeren en van onze gemeenschappen, voormannen dienen, megaprojecten goedkeuren, zich lenen tot pseudo-officiële plechtigheden die onze Moederaarde beledigen en deelnemen aan strategieën van contra-opstanden en gebruik maken van de zogeheten “conflicttechnologie”. De Otomi gemeenschap van Mexico heeft dan ook de gebouwen van dit instituut bezet om, het wettelijke recht op huisvesting voorbij, respect en erkenning te eisen voor de zelfbeschikking van de volkeren in hun territoria.

De pandemie van Covid-19 is, zoals de leugenachtige regering van López Obrador het uitdrukt, “uitstekend gevallen” om de megaprojecten en de militarisering van het land op te leggen; de meerderheid van de bevolking is gedemobiliseerd, de pandemie maakt deel uit van de uitroeiingsoorlog tegen onze volkeren die de beschikking hebben over zeer beperkte gezondheidsdiensten en over zeer beperkte tot zelfs onbestaande economische middelen.

We zien dat het gaat over een nooit geziene globale crisis van de beschaving die de gehele mensheid verplicht tot het vernietigen van het huidige kapitalistische en patriarchale systeem dat verantwoordelijk is voor de vernietiging van de natuur, gebaseerd op de voortdurend groeiende uitbuiting en onteigening van miljoenen en miljoenen menselijke wezens. Een systeem dat zich, om profijt en rijkdom voort te brengen, beroept op de georganiseerde misdaad, op oorlogen, op epidemieën en pandemieën.

Om die redenen aanvaarden we, als Nationaal Inheems Congres – Inheemse RegeringsRaad en als Volksfront voor de verdediging van de aarde en van het water van de Staten Morelos, Puebla en Tlaxcala, verenigd in deze Vijfde gemeenschappelijke vergadering van het Nationaal Inheems Congres en de Inheemse RegeringsRaad, volgende akkoorden:

AKKOORDEN

Een. Wij volkeren, verenigingen, collectieven en personen uit de hele wereld, onderschrijven de Verklaring voor het leven van het Zapatistische Nationale Bevrijdingsleger (EZLN), door ons ertoe te verbinden onze strijd ter verdediging van het leven in onze territoria te versterken en door ons open te stellen voor het luisteren naar, voor de organisatie en voor het woord van onze zusters en broers in Mexico en overal ter wereld, die strijden tegen het kapitalistische en patriarchale systeem met als doel het te doen verdwijnen.

Twee. Door, naast het EZLN, met een delegatie van het NIC-IRR en van het FPDTA-MPT (Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua – Morelos, Puebla, Tlaxcala) rechtstreeks deel te nemen, volgens de criteria die we in deze vergadering hebben afgesproken, aan de Europese toer van juli tot oktober 2021, zoals voorgesteld door onze zusters, broers, compañer@s van het EZLN, en in de mate van onze mogelijkheden aan de later geplande toer van de rest van de wereld; Azië, Afrika, Oceanië en Amerika.

Drie. Om van 19 tot 21 februari activiteiten vóór het leven te leiden, tegen de megaprojecten en ter herinnering van onze broer Samir Flores Soberanes, twee jaar na zijn laffe moord. Om een oproep te doen aan onze broers, zustrs en compañer@s in Mexico en in heel de wereld om op dezelfde data actie te voeren.

Vier. We eisen het stopzetten van de aanvallen en van de pesterijen van de zapatistische gemeenschappen; de onmiddellijke bevrijding van onze broers Fredy García Ramírez, woordvoerder van de vereniging Codedi van Oaxaca en van Fidencio Aldama, lid van de Yaqui stam; evenals van onze broers Adrian Gomez Jiminez, German López Montejo en Abraham López Montejo, leden van de vereniging La Voz Verdedara del Amate, Marcelino Ruiz Gomez, lid van Viniketik en Resistencia, alsook van Osman Alberto Espinales Rodríguez en van Pedro Trinidad Cano Sanchez, onrechtvaardig opgesloten in de gevangenissen van San Cristóbal de Las Casas en van Comitán, in Chiapas; het stopzetten van de moorden op onze broers van Cipog-EZ; tekenen van leven te geven van onze broer Sergio Rivera Hernández, lid van de vereniging MAIZ uit de Sierra Negra de Puebla, van 43 studenten uit Ayotzinapa en van alle andere verdwijningen. [Januari 2021.]

Voor het volledige herstel van onze volkeren
Nooit meer een Mexico zonder ons

Nationaal Inheems Congres – Inheemse RegeringsRaad
Volksfront ter verdediging van de aarde en van het water van de Staten Morelos, Puebla en Tlaxcala

[Uit het Spaans vertaald door Joani Hocquenghem voor de site La voie du jaguar ; uit het Frans vertaald door Geert Carpels, Wodeke; oorspronkelijke tekst te vinden op: Enlace Zapatista