Ga naar de inhoud

Verklaring ‘Locale Forums’ op ESF

Tijdens de workshop over basisdemocratie binnen het NSF, werd gesproken over onderstaande verklaring van ‘Locale forums’ op het ESF in Athene. Bij deze een vertaling online.

3 min leestijd
Placeholder image

Verklaring van deelnemers aan lokale sociale fora die bijeen kwamen tijdens het Europees Sociaal Forum in Mei 2006

Wij zijn een groep deelnemers aan lokale sociale fora uit heel Europa die zijn gaan netwerken. Het doel van het netwerk is om van elkaar te leren, herinneringen te verzamelen en ervaringen uit te wisselen over de activiteiten en processen die in verschillende landen plaatsvinden.

We willen samenwerken op een open en horizontale manier, waarbij we gebruik maken van deemail lijst, en het EULSF workspace op de website van het Europees Sociaal Forum (link).

We zijn betrokken bij het maken en in stand houden van de dynamiek van lokale fora in verschillende landen in Europa, volgens een scala aan benaderingen van het sociaal forum concept. Hierbij maken we gebruik van een horizontale dialoog over welke praktijken de duurzaamheid en de inclusiviteit van deze fora mogelijk maken.

Wij zijn van mening dat lokale sociale fora de ruimten en instrumenten zijn die onze sociale en politieke activiteiten met elkaar verbinden en een lokaal antwoord geven op mondiale problemen.

We hebben als doel om het idee te verspreiden van lokale fora als horizontaal, democratisch en inclusief instrument voor het opbouwen van alternatieven die de samenwerking van verschillende collectieve gehelen en individuen die op lokaal niveau actief zijn.

Wij denken dat het lokale fora ruimten zouden kunnen zijn waar, net als in grotere fora, maar zonder kosten, mensen kunnen ervaren dat ze deel zijn van een proces in plaats van dat ze passief worden opgeroepen om mee te doen.

We willen benadrukken dat als het doel is om het effect van het Europees en Wereld Sociaal Forum te vergroten, dit mede afhankelijk is van het bestaan en de kwaliteit van vele lokale sociale fora.

We roepen alle mannen en vrouwen, wel of niet betrokken bij nationale of europese organisaties, op om intensiever bij te dragen aan aan het sociaal forum proces op lokaal niveau. Ook roepen we mensen op die actief zijn op lokaal niveau om te mobiliseren en deel te nemen aan andere niveaus van het proces.

We zijn ervan overtuigd dat de toekomst van het sociaal forum proces alleen beantwoord kan worden door de benadering van onderop aan te houden.

In het Europese netwerk van deelnemers aan lokale sociale fora (EULSF) zullen we een discussie starten over het Europees Sociaal Forum (ESF) proces, dat we zullen voorleggen aan de volgende voorbereidende bijeenkomst van het ESF (EPA).

Eerste ondertekenaars van deze verklaring:

Antonio Bruno e Giuseppe Gonelea Ponente Genivese Social Forum, Italy
Doretta firenze, social forum Italy
Franck Jacobs, London Social forum UK
Lisa Larnesjo, Uppsala Socail Forum, Sweden
Mariangela Casalucci, Manchester Social forum, UK
Matyas Benyk, Hungarijna foundation Social Forum, Hungary
Peter Flack, Leicester Social Forum, UK
Pierre George and Jean Guy and marie Thérèse Dufour , Ivry Social forum, France
Sofia Kjellen and Sara Andersson, Goteborg Social Forum, Sweden
Ughetta, Pistoia social forum, italy
Till Mossakowski and Ann Katrin Gad,t Bremen Social forum, Germany

(Dit artikel was oorspronkelijk op GlobalInfo gepubliceerd door Zie in bericht.)