Ga naar de inhoud

Teveel om over te schrijven

Waar zal ik het nu eens over hebben (ter verduidelijking, het betreft hier de vaste column van Jose op konfrontatie.nl), over een politieagent te paard, die de inhoud van een flesje bier over het hoofd van een man gooide, een man die toevallig voorbij liep na afloop van de 1 mei demonstratie te Amsterdam? Over het niet reageren van leden van de gemeenteraad te Adam, of het standaardantwoord? Het ontbreken van begrijpend lezen bij de leden van de gemeenteraad of toch maar over de economie?

6 min leestijd
Afghan_deploy

Ik kies voor het laatste, vooral doordat ik Barbara Baarsma heb horen praten.

Barbara Baarsma is algemeen directeur van SEO Economisch Onderzoek en bijzonder hoogleraar Marktwerking- en mededingingseconomie aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) van de Universiteit van Amsterdam (UvA).
Ik moet meer consumeren, ik houd de hand op de knip en dat zal de crisis verder doen toenemen. Ik voel de last op mijn schouders, wat kan ik kopen voor in huis, heb vrijwel alles waarvan ik denk dat dit voor mij noodzakelijk is. Moet bekennen dat ik veel, heel veel van de kringloopwinkel heb en zelfs spullen van straat heb meegenomen en opgeknapt. Ook mijn garderobe wordt aangevuld door krijgertjes en kringloopkoopjes. Wat een ellende draag ik mee op mijn schouders, mijn hoofd loopt over van zorgen en spijt. Spijt dat ik niet mee doe in deze wereld, dat door mij de crisis alleen maar verergert. Maar moet ik wel spijt hebben, als ik het artikel van Rob de Wijk lees, Rob de Wijk, directeur van het Den Haag Centrum voor strategische studies. Hij schreef een artikel in het NRC van 21 april met de titel” Wie redt dat verpeste Westen”.

Een citaat van hem “In Europa is sprake van een mix van decadentie, arrogantie, politieke incompetentie, overconsumptie en het aangaan van onverantwoorde schulden, evenals van het negeren van feiten en geopolitieke trends”. “Welvaart en veiligheid zijn voor komende generaties niet langer vanzelfsprekend als het roer niet drastisch omgaat. Leiders moeten zich niet door het volk laten leiden, maar het volk leiden”. Hij heeft gelijk dat politieke leiders incompetent zijn, niet alleen in Nederland. Naast de politieke leiders heb je natuurlijk de leiders van grote multinationals, zij verenigen zich in allerlei overlegstructuren en zullen die incompetente leiders wel leiden.
Rob de Wijk is ook defensiespecialist en vind dat wij de strijd om steeds schaarser wordende grondstoffen ook op militair en diplomatiek niveau moeten spelen. Dat zou onze redding zijn, ook mijn redding en die van mevr. Baarsma. We moeten een verdubbeling van het defensiebudget hebben om die strijd te voeren.

Dit bedenkend heb ik weer eens een blik geworpen op de grondstoffennotitie van de EU/Nederland. Pittige stof die reden geeft tot nadenken. Net hoorde ik op Buitenhof Cees Nootenboom zeggen, “Amerika heeft zijn handen vol aan twee oorlogen en de Chinezen hebben Afrika afgestroopt op zoek naar grondstoffen”. Nou ben ik niet meer zo blond als vroeger en heb gelijk gezocht naar ”reasons to invest in Afghanistan”. Iron, copper, billions of tons of high quality iron, gold, oil, gas, lithium, niobium, uranium, zinc, veel, heel veel grondstoffen, voordelige regelingen wat betreft winsten en belastingen. Veel, heel veel grondstoffen die genoemd worden in de grondstoffennotitie kun je vinden in het platgebombardeerde Afghanistan. Het Afghanistan wat moet zorgen voor een deel van het behoud
van onze welvaart. Mineralen voor groene energie, communicatie (draadloos internet), elektrische auto’s etc. Niet alleen voor Nederland maar voor grote delen van de wereld, zeer belangrijke mineralen. Grote multinationals kunnen flink gaan werken om de grondstoffen te delven en geld te verdienen. Wereldwijd wil men mijnen gaan exploreren om grondstoffen voor de welvaart van de wereld veilig te stellen, ongeacht de gevolgen voor de vaak arme bevolking rondom de mijnen. Knokploegen en politie helpen de multinationals om de bevolking te verdrijven en te bestrijden .Gevolgen voor mens, dier en milieu lijken de multinationals niet te deren. Door de vrije markt en privatisering zullen landen weinig verdienen aan de mijnbouw en burgers de gevolgen moeten accepteren. Dit geldt ook voor  Afghanistan, Afghanistan  wat de kruimels mag oppeuzelen als de strijd een beetje gestreden is en de bevolking murw is door de oorlog.

Rob de Wijk heeft gelijk, als het niet met diplomatie kan dan maar militair. Met de meest moderne wapens is het land aan gort geschoten en gebombardeerd. Dit geldt natuurlijk ook voor Irak, ”If Iraq is successful, the country would rival Saudi Arabia and Russia as the one of the largest oil producers in the world”. De grondstoffennotitie schrijft over de samenwerking tussen Ngo’s en derde wereldlanden en de noodzaak  van de vrije markt. Deze vrije markt kent winnaars maar veel verliezers. Aan welke kant staan wij en welke kant willen wij de derde wereldlanden gunnen? Het zou goed zijn om eens te kijken welke landen er ontwikkelingsgeld krijgen en welke grondstoffen of andere belangrijke zaken zij voor het Westen hebben. Volgens een rapport van de regering: “Grondstoffenvoorziening is in eerste instantie een eigen verantwoordelijkheid van bedrijven. Bovenstaande ontwikkelingen vragen echter ook om een adequate reactie en bijdrage van de overheid.” Wat betekend dit, gaan bedrijven zelf op zoek naar grondstoffen of gebruiken zij daar de helpende hand van de NAVO bij? Als voorbeeld, in een Toyota Prius zit 1 kilo van het zeldzame neodymium en zelfs 10 à 15 kilo lanthanium, heel toevallig zitten al deze elementen in de aardkorst van Afghanistan. Dagelijks hoor ik de reclame, geen bijtelling voor de Toyata Prius, wegenbelasting vrij omdat het een groene auto is. Wat” groene auto”, deze auto is doordrenkt van bloed en oorlogsgeweld.

Nee, ik laat mij geen stress aanpraten door Mevr. Baarsma, morgen ga ik naar de kringloop en breng wat kleding en andere overtollige artikelen en snuffel wat rond om te kijken of er nog iets van mijn gading bij is. Fietsend zal ik mij verplaatsen en zeker geen Toyata Prius kopen. Volgend jaar op 1 mei zal ik weer demonstreren, zal ik uitkijken naar de ME er die bier over het hoofd van een verwarde man gooide. Met trots en overtuiging zal ik daar staan, niet alleen voor mezelf maar voor alle slachtoffers van de vrije markt, oorlog, vernietiging van de wereld om grondstoffen, met een roep om te consuminderen. Ik wil geen oorlog, wil een rechtvaardige verdeling van grondstoffen en welvaart. Ik wil politici die alles in het werk stellen om tot deze rechtvaardige verdeling te komen, het volk te informeren over de gevolgen van de strijd om grondstoffen, dus geen leugens meer.

Helaas heeft Rob de Wijk op dit punt gelijk, ze zijn niet competent.