Ga naar de inhoud

Stiglitz: Vrijhandelsverdragen voordeel voor VS

Econoom
en Nobelprijswinnaar Joseph Stiglitz vindt dat geen enkel land een
vrijhandelsakkoord met de VS zou moeten sluiten, aangezien geen
ontwikkelingsland er ooit voordeel aan gehad heeft… Hij vertelt dat in een
interview in de Maleisische krant The Edge Daily

 

3 min leestijd
Placeholder image

Hierbij
een vertaling van enkele fragmenten uit het interview

Vraag:
Hoe zit het met de vrijhandelsverdragen (Free Trade Agreements, FTAs)? We maken
ons zorgen dat we minder aantrekkelijk zijn voor buitenlandse investeringen en
nu lijkt het erop dat we in de richting gaan van het aangaan van
vrijhandelsverdragen met andere landen, vooral de VS. Wat is uw visie op
bilaterale handelsovereenkomsten tussen ontwikkelde landen en
ontwikkelingslanden. Zijn we beter af zonder?

Antwoord:
Over het algemeen zijn bilaterale overeenkomsten een ramp geweest, voor de
ontwikkelingslanden en voor het mondiale handelssysteem. Het mondiale
handelssysteem is gebaseerd op het principe van non-discriminatie, wat ook wel
genoemd wordt het 'most favourite nation'-principe. Deze FTAs scheppen een
wereld waarin twee groepen zijn – de eerste bestaat uit "mijn vrienden,
die vrij binnen mogen komen" and de andere bestaat uit landen die tarieven
moeten betalen. Dat is dus een ramp.

Ten
tweede zijn de onderhandelingen tussen de VS en ontwikkelingslanden geen
onderhandelingen. Vooral onder de regering Bush is het een 'graag of helemaal
niet' situatie geweest. De bepalingen hebben, voor zover ik kan zien, niet
significant in het voordeel van de meeste landen gewerkt. In feite heggen die
landen juist veel verloren, met name toegang tot intellectueel eigendom.

Ze
hebben meer moeilijkheden bij het verkrijgen van kennis en met name over
generieke medicijnen. Er sterven dus duizenden mensen in ontwikkelingslanden
vanwege de handelsovereenkomsten met de VS. Ze hebben het er liever niet zo
over, maar dat is wel wat er gebeurt.

Vraag:
Zouden we dan moeten ophouden met deze overeenkomsten?

Ja. Het
goede nieuws [voor
Maleisië] is dat de tarieven nu zo laag zijn, dat ze niet langer als een
hindernis voor handel functioneren. Als je een goede infrastructuur hebt en een
goed opgeleide bevolking, dan zullen ze naar Maleisië komen met investeringen.
Het tarief van 3-5 procent zal geen verschil maken voor de vriendelijke
zakenatmosfeer die Maleisië heeft.

Vraag:
Dat betekent dus dat FTAs niet gaan over de handel in goederen?

Ze gaan
niet over handel in goederen, ze gaan over verlies van soevereiniteit. En ze
gaan over het helpen van Amerikaanse medicijnenbedrijven. Het gaat om een
specifieke agenda die de VS opdringt. Er is geen land beter van geworden. In
feite was het vrijhandelsverdrag met Mexico de meest vergaande, maar de kloof
tussen Mexico en de VS is de afgelopen tien jaar vergroot.

Het
zijn geen vrijhandelsverdragen. Ze gaan niet over vrijhandel, maar het zijn
bevoordeelde handelsverdragen. En het is ze gelukt om de VS te bevoordelen ten
koste van ontwikkelingslanden.

(Lees
het hele interview hier )