Ga naar de inhoud

Stadsbesturen bepleiten ‘huisvesting voor iedereen’

Half juli lanceerden een aanzienlijk aantal grote steden van over de hele wereld op initiatief van de United Cities and Local Governments (UCLG) (Verenigde Steden en Lokale Overheden) en de stad Barcelona de gezamenlijke verklaring ‘Steden voor een toereikende woningbouw: gemeentelijke verklaring voor het recht op huisvesting en het recht op de stad ‘.

4 min leestijd

(Van de website Housing Europe, vertaling globalinfo.nl, nieuwe donateurs welkom!)

De Verklaring wil de aandacht vestigen op de gemeenschappelijke uitdagingen waarmee steden over de hele wereld worden geconfronteerd, zoals de groei van informele nederzettingen, sociaal-ruimtelijke segregatie, financialisering en speculatie met onroerend goed, evenals de dringende noodzaak om effectieve strategieën te ontwikkelen om dit allemaal aan te pakken. De groep steden bracht haar oproep naar het VN-gebouw in het kader van de # Make TheShift-campagne, gelanceerd door de VN-rapporteur voor Adequate Housing.

De Verklaring is gebaseerd op een duidelijke verbintenis om vernieuwde huisvestingsstrategieën te bevorderen en om dit te doen op het gebied van sociale integratie en mensenrechtennormen. Het heeft met name te maken met concrete uitdagingen die de verwezenlijking van het recht op huisvesting omvatten, zoals het gebrek aan nationale financiering, marktderegulering en de commodificatie van huisvesting. Eerste ondertekenaars zijn onder meer Amsterdam, Barcelona, Berlijn, Mexico-stad, Durban, Lissabon, Londen, Montreal, Montevideo, Plaine Commune, New York, Parijs en Seoul.

——————-

New York, 16 juli 2018

Steden voor Adequate Huisvesting

Gemeentelijke verklaring van lokale overheden voor het recht op huisvesting en het recht op de stad

Voortbouwend op de mijlpalen van de nieuwe stedelijke agenda van Habitat III (Quito, 2016) en het momentum van “The Shift”, een wereldwijd initiatief inzake het recht op huisvesting, nemen de ondertekenende steden hieronder deel aan dit High-Level Political Forum van de Verenigde Naties als vervolg op Sustainable Development Goal 11 (SDG11: “Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam” tegen 2030), met de steun van UCLG (United Cities and Local Government), het kantoor van de Hoge Commissaris voor mensenrechten, en Leilani Farha, speciale VN-rapporteur voor het recht op huisvesting.

Wij, de lokale overheden, zijn de publieke functionarissen die het meest in aanraking komen met de dagelijkse behoeften van onze burgers. In de hedendaagse wereld wordt een gebrek aan nationale en overheidsfinanciering, deregulering van de markt, groeiende macht van internationale bedrijven en toenemende concurrentie om schaars onroerend goed vaak een last voor onze buurten, met ernstige verstoringen van hun sociale structuur tot gevolg en een risico dat het doel om rechtvaardige, inclusieve en rechtvaardige steden voor iedereen te bieden, belemmerd wordt.

Wij, de lokale overheden, zijn er sterk van overtuigd dat alle mensen daadwerkelijk toegang moeten hebben tot “adequate huisvesting”, door de Verenigde Naties omschreven als huisvesting die beschikt over de juiste “betaalbaarheid”, “juridische zekerheid van ambtstermijn”, “bewoonbaarheid”, “beschikbaarheid van diensten, materialen, faciliteiten en infrastructuur “,“toegankelijkheid “,”locatie” en “culturele toereikendheid”. Desalniettemin zijn speculatie met onroerend goed, dure huisvesting, ontoereikende regelgeving, sociaal-ruimtelijke segregatie, onzekerheid over eigendom, ondermaatse huisvesting, dakloosheid, stedelijke wildgroei of informele stedelijke uitbreidingen zonder vereiste faciliteiten of infrastructuur, groeiende fenomenen die de billijkheid en duurzaamheid van onze steden bedreigen. Gezien deze situatie kunnen lokale overheden niet aan de zijlijn blijven staan en moeten zij een centrale rol spelen. Om al deze redenen vragen we om de volgende acties.

De verklaring wordt ondersteund door Housing Europe, https://citiesforhousing.org/organisations/ de speciale VN-rapporteur voor Adequate Housing, Leilani Farha, Habitat International Coalition, het wereldwijde platform voor het recht op de stad (Right2CityGP) en Observatori DESC.

Ga naar www.citiesforhousing.org om de volledige tekst te lezen.

Aanvulling globalinfo:

In de verklaring worden vijf punten/eisen nader uitgewerkt:

1) Meer bevoegdheden om de vastgoedmarkt beter te reguleren

2) Meer middelen om onze sociale woningvoorraden te verbeteren

3) Meer hulpmiddelen om co-productie van alternatieve bouwprojecten door publiek-private gemeenschappen mogelijk te maken

4) Stedelijke planning die adequate huisvesting combineert met hoogwaardige, inclusieve en duurzame buurten

5) Gemeentelijke samenwerking in woonstrategieën

Alle vijf de punten worden in de verklaring uitvoerig toegelicht.

De presentatie van de verklaring door Ada Colau, burgemeester van Barcelona:

{youtube}nB2Kv4UCqNw{/youtube}