Ga naar de inhoud

Redt het klimaat, te beginnen met de Boterbloem/Lutkemeerpolder

Aan de rand van Amsterdam, tegen Osdorp aan, ligt een oude polder met daarin het enige nog overgebleven biologische akkerbouwbedrijf dat Amsterdam nog rijk is. In de boomgaard staan perenbomen die rond 1870 geplant zijn. Schiphol wil het allemaal slopen voor een bedrijventerrein. Een snel groeiende groep mensen gaat zich daar met hand en tand tegen verzetten.

6 min leestijd

(Ingezonden door subcommandante pruimebloesem van het Lutkemeer Leger, wordt u ook donateur van globalinfo?)

De Lutkemeerpolder ligt in de schaduw van een van de aan/afvliegroutes van Schiphol. Om die reden wordt het gebied niet geschikt geacht voor bewoning, en is het door de verschillende overheden die samen met de Schiphol Group de SADC vormen bestemd voor bedrijven. Kennelijk mogen mensen die daar werken wel aan de herrie blootgesteld worden. Maar nu is het nog een groot gebied vol akkers en met een paar boerderijen en een hondenkennel. SADC heeft tientallen van dit soort gebieden in ‘ontwikkeling’ . Het grootste gedeelte staat leeg. Er is dan ook geen enkele reden om ook de Lutkemeerpolder vol bedrijfshallen neer te zetten, behalve dat er geld mee verdiend kan worden door speculanten en projectontwikkelaars.

SADC is een noodlijdende zaak die op de been wordt gehouden door voortdurende nieuwe miljoenen aan geldinjecties van de overheid. Eind 2017 werd nog eens 14 miljoen euro belastinggeld in het noodlijdende consortium gepompt om te voorkomen dat het echt om zou vallen. Kennelijk zijn de verschillende overheden als de dood dat er rondom de luchthaven een ring van onbruikbare gebieden ontstaat, en moeten de schaars gevulde bedrijventerreinen dat verhullen. Maar de Lutkemeerpolder leent zich daar niet voor. Teveel Amsterdammers weten dat dat een kostbare groene zone aan de rand van de stad is, met een prachtige oude biologische boerderij waar je terecht kunt voor gezonde voeding.

Ontruimen?

Nu alle procedures achter de rug zijn, lijkt het doek te zijn gevallen. Acht van de 42 hectares van de polder – precies de akkers van de Boterbloem – zouden volgestort mogen worden met een laag zand, om de begin van de bouw van een bedrijventerrein mogelijk te maken. Niemand snapt goed waarom. Er zijn lang geleden – nog voordat iemand zich druk maakt over zoiets als klimaatverandering – plannen gemaakt. Er zijn ook vele schimmige grondtransacties gebeurd. Bepaalde projectontwikkelaars hebben daar goed aan verdiend. Er is daarbij enorm gesjoemeld en een van de politici die daarbij betrokken was – de VVD-er Ton Hooijmaijers – is wegens omkoping achter de tralies verdwenen. De schimmige projectontwikkelaar die de steekpenningen leverde – Jelle Kuiper van SEKU BV uit Heemstede, is echter tot nu toe de dans ontsprongen en mag zelfs volgens een geheime samenwerkingsovereenkomst participeren in de ontginning van het bedrijventerrein. Het is waarschijnlijk deze uit malversatie voortgekomen samenwerkingsovereenkomst die uitgangspunt is voor de overheden om de start van het bedrijventerrein door te zetten. Waarschijnlijk krijgen ze anders een schadeclaim aan de broek of zo. De mensen die de Boterbloem proberen te behouden hebben via een WOB-procedure geprobeerd de samenwerkingsovereenkomst boven water te krijgen. Deze was daarbij echter dermate overvloedig zwart gestreept, dat er weinig uit op te maken viel.

Niet doen dus

Maar ook zonder deze details is het iedereen duidelijk dat het een misdaad is om de mooie polder en de waardevolle boerengrond om zeep te helpen. In april leidde een noodkreet voor de Stopera tot een unaniem aangenomen motie dat SADC zijn best moest doen om het plan zo te wijzigen dat er zoveel mogelijk van de Boterbloem behouden kon blijven. Wat dat op zal leveren is de vraag, maar velen vrezen dat ze niet meer zullen doen dan wat strookjes tuin behouden (de gebouwen werden sowieso niet bedreigd, die vallen buiten het te bebouwen gebied), en de rest vol te bouwen, althans te vernielen zodat er ooit als bedrijven zich aandien gebouwd zou kunnen worden.

Er zijn veel redenen om de Lutkemeerpolder en de Boterbloem te behouden. De belangrijkste:

*) Het klimaat schreeuwt om drastisch beleid dat juist gebieden als de Lutkemeerpolder zou moeten behouden. De voorstanders van de projectontwikkelaars claimen dat dat veel geld zou kosten omdat ze inkomsten derven. Maar dat is de wereld op zijn kop zetten. Juist Schiphol en de bedrijventerreinen zadelen ons en vooral de volgende generaties op met de kostbare gevolgen van een op hol geslagen klimaat. Behoud van de polder als groene zone, waar biologische landbouw wordt bedreven en regenwater opgevangen kan worden, is een levensnoodzaak.

*) Biologische stadslandbouw is de toekomst. Alle visionaire stedelijke planners hebben het erover dat de producenten van voedsel en de consumenten zo dicht mogelijk bij elkaar moeten staan. In dit geval is dat gewoon zo. Het is ook nog een zorgboerderij waar mensen met psychische problemen rust kunnen vinden. En alle andere mensen trouwens ook.

*) Het is een belangrijk groengebied voor mensen in en om Osdorp, die steeds meer ingeklemd raken tussen Schiphol en snelwegen en bedrijventerreinen.

*) Er is helemaal geen vraag naar dit soort bedrijventerreinen. SADC krijgt haar andere terreinen bij lange niet vol, die staan spookachtig leeg en het is niet voor niets dat er steeds geld bij moet. SADC claimt trouwens ten onrechte dat dit bedrijventerrein volgens de principes van de circulaire economie zou worden gevuld. Dat is pure oplichting, greenwashing in vaktermen. Zoals er niets ‘circulairs’ is aan Schiphol (behalve het rondpompen van passagiers), zo ook de bedrijven die hier voor gelokt worden. We zien dat aan de andere terreinen van SADC die ook al het stempel circulair hebben gekregen maar gebruikt worden door multinationals als McDonalds. Biologische boerderijen als de Boterbloem, dat is pas circulair!

*) Het gesjoemel met groen en landbouwgrond rond Amsterdam moet maar eens stoppen. Projectontwikkelaars die hier als enigen geld aan verdienen moeten niet beloond worden, maar de burgers van Amsterdam verdienen nu eens dat lot.

Het stopzetten van de verfoeide en achterhaalde plannen om een mooie oude polder te vernielen en vol te zetten met fantasieloze bedrijfshallen vol bedrijven die eerder schadelijk dan nuttig zijn voor de klimaat en de economie, zou een fantastisch omslagpunt kunnen zijn. Het zou een belangrijk onderdeel zijn van een offensief om deze overkokende planeet van de klimaatramp te redden. En het levert het behoud op van een polder met boerderijen waar grote behoefte aan is.

Om deze visie kracht bij te zetten worden in de komende tijd acties gevoerd, tot behoud van De Boterbloem en de bijbehorende Lutekemeerpolder. Steun die acties, in woord en daad. Help ze uit te voeren, vertel ze verder, en kom in het weekend van 15/16 september naar het actiekamp!

De lutkemeerpolder is ook uw toekomst, help die te behouden tegen de vernielzucht van Schiphol

http://www.behoudlutkemeer.nl/

https://reddeboterbloem.wordpress.com

Uitzending radio reporter

{vimeo}256333701{/vimeo}

filmpje uit 2009:

{youtube}uqXl7a1AZ2M{/youtube}