Ga naar de inhoud

“Voorwaarden Griekse steun zijn ideologisch, niet economisch”

“De condities die de EU-onderhandelaars aan Griekenland opleggen om alsnog de volgende schijf van Europese steunmaatregelen te kunnen ontvangen, hebben minder met economie dan wel met ideologie te maken.” Dat schrijft Hannes Swoboda, fractieleider van de Europese sociaaldemocraten in het Europees parlement vandaag in een brief aan Commissievoorziter José Manuel Barroso.

3 min leestijd

Volgens Swoboda gaan de onderhandelaars er onterecht van uit dat Griekenland zich onvoldoende heeft ingezet om haar financiële draagkracht te herstellen. Dat klopt niet, vinden de Europese sociaaldemocraten.

Sinds 2009 nam het Griekse deficit af van 15,8 procent van het BNP naar 9,3 procent. Maar zelfs deze cijfers zijn een onderschatting van de reële inspanning, vindt Swoboda. Het begrotingstekort is – als we geen rekening zouden houden met de betaling van interesten – in feite gedaald van 10,6 procent naar 2,4 procent van het BNP in diezelfde periode.

Die gigantische inspanning wordt verdoezeld door de reacties van de financiële markten, die de interestvoeten de hoogte in gejaagd hebben. Mocht Griekenland niet in een recessie zitten, zou het begrotingstekort in 2011 – met inbegrip van de afbetalingen van interesten – 5,3 procent geweest zijn en niet de 9,3 procent die vandaag wordt genoteerd.

Griekenland kampt eerder met een problematiek van uit de pan swingende interesten én van een recessie. “De schuld daarvoor ligt voornamelijk bij de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank (ECB) en vooral de Europese Raad”, schrijft Swoboda.

Het voortdurende falen van deze instellingen om maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn om de crisis in de eurozone op te lossen – en vooral om de groei te herstellen – hebben ertoe geleid dat de financiële markten zijn gaan speculeren op de Griekse schuld, vinden de sociaalemocraten. “Het is het vernietigende beleid van extreme saneringen dat Griekenland opgelegd krijgt, dat het land steeds dieper in een recessie heeft gedwongen.”

Op het vlak van competitiviteit stelt zich hetzelfde probleem, vinden de Europese sociaaldemocraten. Tussen 2000 en 2009 stegen de Griekse loonkosten 15 procent sneller dan het EU-gemiddelde. In slechts twee jaar tijd slaagde de PASOK-regering erin om de helft van dit competitiviteitsverlies terug te winnen. “Dat is opnieuw een geweldige inspanning die moet kunnen rekenen op applaus en steun vanuit Brussel”, schrijft Swobota.

De sociaaldemocratische fractie verwerpt dan ook de vooronderstelling van de trojka dat Griekenland onvoldoende gedaan heeft en nog grotere offers moet brengen. Er zijn nu 1 miljoen werklozen op een actieve bevolking van 5 miljoen mensen en de levensstandaard is met 34 procent gedaald sinds 2004.

De remedies van de trojka hebben volgens de sociaaldemocraten dan ook niets met economie te maken. De sanctionerende en ideologische aanpak van de trojka is “een verraad aan het Europese sociale model en de solidariteit die een grondbeginsel is van de Unie”.

“Het wordt nu wel eens tijd dat de technocraten die de Grieken de duimschroeven aanspannen zich komen verantwoorden”, vinden ook de Vlaamse europarlementsleden Kathleen Van Brempt en Saïd El Khadraoui.

“Op vraag van onze fractie heeft de vergadering van fractieleiders beslist om de trojka uit te nodigen naar de commissie economie en monetaire zaken om uitleg te komen geven. Daarna willen we van Commissievoorzitter Barroso en Commissaris Olli Rehn horen waarop de a-sociale maatregelen tegen Griekenland gebaseerd zijn. De situatie in Griekenland wordt angstaanjagend schrijnend en het is voor een Europa dat solidariteit hoog in het vaandel draagt een schande dat we dat zomaar laten gebeuren.”

Kathleen Van Brempt en Saïd El Khadraoui

Kathleen Van Brempt en Saïd El Khadraoui zijn Belgische leden van het Europees parlement voor de SP.A en behoren tot de S&D, de sociaaldemocratische fractie.