Ga naar de inhoud

Door belastingontwijking besparen de rijkste Amerikanen ieder jaar 3 biljoen dollar

Drie biljoen dollar per jaar. Dat is het bedrag dat de rijkste Amerikanen opsteken door het systeem van subsidies, intriges en zoete deals die worden opgehoest door de werkende middenklasse. Dat is drie keer meer dan het begrotingstekort. Dat geld volstaat om ieder Amerikaans middenklasse gezin te voorzien van een full-time baan en alle kinderen te laten genieten van degelijk publiek onderwijs.

4 min leestijd
Placeholder image

(Bron: Attac-Vlaanderen)

Deze “legale belastingontwijking” wordt niet alleen geduld door de politieke klasse, ze pleegt roofbouw op de werkgelegenheid, op de toekomst van kinderen en ondersteunt de “ontbinding” van een “samenleving”.

Hier zijn de verontrustende details:

1. Belastinguitgaven: 1250 miljard dollar
Deze subsidies van speciale kortingen, vrijstellingen, uitsluitingen, kredieten, meerwaarden, en lacunes worden geschat op 7,4% van het BBP, of ongeveer 1,1 biljoen dollar. Deze komen vooral ten goede aan de rijkste belastingbetalers. Zakelijke subsidies brengen het totaal op $ 1,25 biljoen. Dat bedrag alleen al is bijna genoeg om de sociale zekerheid (884 miljard dollar) en Medicare (524 miljard dollar)te dekken. Maar er is zoveel meer.

2. Onbetaalde belastingen : 450 miljard dollar
Volgens de IRS, werd 17 procent van de verschuldigde belastingen niet betaald in 2006, dat komt neer op $ 450 miljard. Het grootste deel daarvan komt door niet-aangegeven inkomsten.

3. Belastingparadijzen: tot 250 miljard dollar
(A) Naar schatting tussen de $ 21 en 32 biljoen dollar wordt offshore verborgen, onbelast uiteraard. (B) 40% van de rijkste mensen ter wereld zijn Amerikanen. Dat is in totaal 8 tot $ 12 biljoen dollar .
(C) Het historische jaarlijkse beurs rendement bedraagt 6%. Dat is een opbrengst van 480 dollar tot $ 720 miljard. (D) Hete verlies aan fiscale inkomsten daarop bedraagt 20% tot 35% , wat neerkomt op een minimum van 96 miljard dollar, een maximum van 252 miljard dollar.

4. Vennootschapsbelasting: 250 miljard dollar Gedurende meer dan 20 jaar, van 1987 tot 2008, betaalden vennootschappen een gemiddelde van 22,5% aan federale belastingen. Sinds de recessie is dit gedaald tot 10% – ook al zijn hun winsten verdubbeld in minder dan tien jaar. De hierop misgelopen belastingen , nl. 12,5% op $ 2 biljoen winst loopt op tot $ 250 miljard per jaar.

5. Belasting op financiële transacties (FTT): 500 miljard dollar Het ontbreken van een FTT vormt belastingontwijking. Geen cent belasting wordt betaald op deze omzet aan Amerikaanse financiële transacties, geschat op ongeveer drie biljard dollar per jaar, of drieduizend keer het begrotingstekort. Geen enkele omzetbelasting wordt betaald, ondanks het risicovolle karakter van “flash trading” dat hele pensioenfondsen in rook kan doen opgaan in een paar seconden. Door slechts een halve dollarcent te innen op iedere dollar van deze Amerikaanse financiële transacties , zou niet alleen het begrotingstekort, maar zelfs de hele staatsschuld van 15 biljoen dollar in één klap wegtoveren. Meer conservatieve schattingen van het Center for Economic and Policy Research en de Chicago Political Economy Group suggereren via de FTT een opbrengst van een half biljoen dollar per jaar.

6. Payroll Taks( belasting op lonen) : 300 miljard dollar Deze uiterst regressieve belasting kost de rijkste Amerikanen slechts een kleine fractie van wat iedereen betaalt. Als deze 12,4% belastingen (half werkgevers- half werknemersaandeel) zouden geheven worden op de volledige 3,84 biljoen dollar geïnd door de rijkste 10% in 2006 (in plaats van op 1,43 biljoen dollar: 110.000 dollar maal 13 miljoen begunstigden), zou een extra $ 300 miljard opbrengst voor de overheid worden gerealiseerd.

7. Estate Taks ( belasting op onroerende goederen ) : 100 miljard dollar De successierechten die werden afgeschaft en die alleen van invloed waren op het kleine percentage van de Amerikanen met landgoederen ter waarde van multi-miljoenen dollars , die nog nooit zijn belast, zou de natie ongeveer $ 100 miljard per jaar kosten.

Conclusie
Het totale bedrag overtreft 3000 miljard dollar. De cijfers lijken allicht hoog, en er kunnen enige overlappingen in zitten, en vermogende Amerikanen kunnen dan wel opperen dat een groot deel verre van legaal is. Maar het systeem van mazen, belastingvrijstellingen en –aftrekken, is een verklaring voor het feit dat de rijken zelf helemaal niets hoeven te betalen,ondanks de wanverhouding van hun aandeel in de inkomsten, en voor het feit dat de gemiddelde Amerikaan met zijn gemiddeld inkomen, verdiend met eigen handen, de rekeningen van het land wel doorgeschoven krijgt .
En als belastingontwijking legaal is dan is dat omdat de mensen met geld dat hebben geherdefinieerd als zijnde ’legaal.’

—————————

Paul Buchheit is leraar en actief lid van de Amerikaanse Uncut Chicago, oprichter en ontwikkelaar van sociale rechtvaardigheid en educatieve websites (UsAgainstGreed.org, PayUpNow.org, RappingHistory.org), en de uitgever en de belangrijkste auteur van “American Wars: Illusies en realiteit “(Clarity Press). Hij is bereikbaar op paul@UsAgainstGreed.org.