Ga naar de inhoud

Pandemie en Afrika: De pathologie van economie

COVID-19 legt de dodelijke dominantie van de neoklassieke economie in Afrika bloot

6 min leestijd

(Door Howard Stein, oorspronkelijk verschenen bij Africa is a Country, vertaald door globalinfo.nl dat best donateurs wil foto door Seyiram Kweku op Unsplash)

Op 24 februari 2021 ontving Ghana een zending vaccins (600.000 doses), de eerste naar Afrika ten zuiden van de Sahara in het kader van de COVAX-voorziening. Het ging om een miniem deel van de honderden miljoenen die nodig zijn op een continent dat steeds meer door de pandemie wordt geteisterd. Ter vergelijking: in het VK en de VS zijn al tientallen miljoenen mensen gevaccineerd. Het optimisme dat Afrika gespaard zou blijven door “vroegtijdige afsluiting”, “minder dichte bevolking”, “het effect van ultraviolet licht”, “een klimaat waardoor mensen meer tijd buiten doorbrachten” en “de jeugdige bevolking van Afrika” is snel vervlogen. Officieel zijn er nu meer dan 100.000 sterfgevallen op het continent, maar de werkelijke aantallen liggen veel hoger door de schaarste aan tests en het gebrek aan capaciteit om de doodsoorzaken nauwkeurig op te sporen en te evalueren.

Het tekort aan tests en vaccins wordt nog verergerd door het hypernationalisme van het Westen, dat de invoer van deze twee vitale instrumenten ter bestrijding van de pandemie beperkt. Dezelfde krachten hebben ook gezorgd voor een schaarste aan persoonlijke beschermingsmiddelen, een gebrek aan monoklonale antilichamen en andere behandelingen, en vreselijke tekorten aan medische zuurstof, die zo essentieel is om mensen in leven te houden. Hoe is het mogelijk dat Afrikaanse landen 60 jaar na hun onafhankelijkheid nog steeds zo sterk afhankelijk zijn van de goodwill van de buitenwereld voor basisgezondheidsgoederen? Een groot deel van het antwoord ligt in de pathologie van de economie en het daarmee samenhangende beleid, dat zich als een pandemie over de hele wereld heeft verspreid en zowel het Westen als het Afrikaanse continent is gaan beheersen. Hoe is dit zo gekomen? Wat is het verband met de strategieën die de Afrikaanse capaciteit hebben ondermijnd om de gevolgen van de pandemie voor de gezondheid en het welzijn van de bevolking te verzachten? En wat moet er worden gedaan?

Na de onafhankelijkheid vormde het hoger onderwijs een essentieel onderdeel van het nationale ontwikkelingsproject en was het erop gericht Afrikanen op te leiden om vitale nieuwe taken op zich te nemen als arts, leraar, advocaat, ambtenaar en econoom. Het economische onderwijsprogramma aan de universiteiten bevatte theorieën over de aard van de integratie van Afrika in de wereldeconomie en over het binnenlandse beleid dat nodig was om de ontwikkeling te bevorderen. De debatten over de overheidsstrategieën waren gebaseerd op diverse theoretische tradities zoals institutionele en structurele economie. Er bestond algemene consensus over de noodzaak voor Afrikaanse landen om gebruik te maken van overheidsinstrumenten om een industriële basis op te bouwen.

Vanaf het begin van de jaren ’80 verschoven de donors van steun voor staatsplanning en import-substitutie-industrialisatie naar het opleggen van structurele aanpassingen. Zij werden tegengewerkt door plaatselijke economen die niet geneigd waren tot het neoklassieke model dat de theoretische basis vormde van het neoliberale beleid. Donors schreven zelfs spookrapporten, deden alsof ze ter plaatse waren geschreven en prezen ze vervolgens voor hun doordachte inzichten. De Wereldbank en andere donors realiseerden zich dat de oppositie kon worden gedemobiliseerd en dat “ownership” kon worden gegenereerd door de beroepsgroep van economen in het Westerse economische model op te nemen.

De crisis van de Afrikaanse universiteiten, met inbegrip van de extreme daling van de academische salarissen die gedeeltelijk het gevolg was van het structurele aanpassingsproject van de Wereldbank in de jaren tachtig, creëerde de gelegenheid. Donors verstrekten stipendia om oude faculteiten om te scholen, voorzagen in de vraag naar deze lokale “vaardigheden” in hulppakketten en steunden een nieuwe generatie studenten in neoklassieke economie via organisaties als het African Economic Research Consortium (AERC), dat in 1988 werd opgericht met steun van de Wereldbank en andere instellingen. Het AERC wilde het hoger onderwijs vernieuwen door afgestudeerde studenten op te leiden en door financiële steun te verlenen aan economie-afdelingen in Afrikaanse landen om cursussen en -onderzoek naar westers model te organiseren. De AERC-stroom van tientallen miljoenen dollars van donors naar Afrikaanse universiteiten was een enorme stimulans voor Afrikaanse economie-afdelingen om aan de programma’s deel te nemen. Vandaag de dag zien de economie-afdelingen in heel Afrika er niet anders uit dan hun westerse tegenhangers. Volgens de eigen telling van de AERC zijn duizenden van hun afgestudeerden werkzaam bij Afrikaanse ministeries en centrale banken, denktanks, NGO’s, en academische instellingen. Door deze “epistemische gemeenschap” van plaatselijke economen te bekrachtigen, werden betrouwbare toeleveranciers van de internationale agenda gecreëerd en werd de institutionalisering van het neoliberale beleid op het continent vergemakkelijkt.

Centraal in de aanpassing stond het neoliberale beleid van deregulering, privatisering, macro-stabilisering en gebruikersvergoedingen in de gezondheidszorg en het onderwijs, dat geacht werd tot statische efficiëntiewinsten te leiden. Helaas waren de resultaten heel anders. Bezuinigingen op de overheidsuitgaven en de privatisering van de sociale diensten in de gezondheidszorg en het onderwijs hebben de Afrikaanse landen in een slechtere gezondheidstoestand gebracht en op het verkeerde spoor gezet om een pandemie te bestrijden.

Het neoliberalisme versoepelde de beperkingen op kapitaalstromen, privatiseerde staatsbedrijven en liberaliseerde de handel, waardoor de lokale productiecapaciteit werd ondermijnd, hetgeen leidde tot een grotere afhankelijkheid van de invoer van productiegoederen, waaronder farmaceutische producten en andere gezondheidsartikelen. De Afrikaanse landen werden steeds afhankelijker van de uitvoer van onbewerkte grondstoffen voor deviezen. De aanpassing leidde dus tot deïndustrialisatie van het continent en deed Afrika terugkeren naar zijn koloniale extractie-economie met zijn problematische cycli van hoogconjunctuur en laagconjunctuur van grondstoffen. De industrie daalde van 18% van het BBP in 1980 tot slechts 7-9% na 2000.

De instrumenten van de mainstream-economie zijn beperkt in hun vermogen om de structurele en institutionele vereisten van ontwikkeling te conceptualiseren, die nog problematischer zijn geworden nu Afrikaanse landen zich aan de onderkant van de mondiale toeleveringsketen bevinden. Recente studies hebben aangetoond dat de export van Afrika na 2000 is toegenomen zonder een vergelijkbare stijging van de binnenlandse toegevoegde waarde.Volgens orthodoxe economen volgt het geliberaliseerde Afrika echter op natuurlijke wijze zijn comparatief voordeel. We hebben dus prima facie bewijs van een discipline die een pathologische toestand als normaal aanvaardt met alle problematische onbekwaamheden om de COVID-19 pandemie aan te pakken.

Afrikaanse beleidsmakers moeten putten uit de rijkdom van de kennis die is vergaard in meerdere theoretische paradigma’s om strategieën te ontwerpen voor diversificatie en structurele transformatie van economieën in een wereld van waardeketens. Dit alles kan niet gemakkelijk worden geconceptualiseerd in het neoklassieke paradigma dat momenteel de discipline in Afrika domineert; een paradigma dat zich beperkt tot een wereld van marginale veranderingen, terugtrekkende staten en handel tussen landen op basis van statisch comparatief voordeel.

—————–

Een meer gedetailleerde uitwerking van sommige van de hier aangehaalde argumenten is te vinden in H. Stein, “Institutionalizing Neoclassical Economics in Africa: Instruments, Ideology and Implications”, Economy and Society Volume 50, No.1, Feb. 2021.