Ga naar de inhoud

Open brief aan Hannah de Vries (Airbus)

De afgelopen maanden heeft het bedrijf CSC Brand Services ons (en anderen) meerdere malen namens Airbus en diens werknemer Hannah de Vries lastig gevallen met mails met het dringende verzoek een artikel over hun werk van onze website te verwijderen. We hebben genoeg van dit gezeur. In de open brief hieronder zetten we uiteen waarom we dat niet gaan doen.

4 min leestijd

(Door: Stop the War on Migrants, see English version there)

Aan: Hannah de Vries, Airbus

Hannah,

De afgelopen maanden heeft het bedrijf CSC Brand Services ons (en anderen) meerdere malen namens jou en je werkgever Airbus lastig gevallen met mails met het dringende verzoek een artikel over jou en jouw werk van onze website te verwijderen. We hebben genoeg van jullie gezeur en zullen in deze open brief uiteen zetten waarom we dat niet gaan doen.

Het betreffende artikel behelst een open brief die de Federatie van Afghaanse Vluchtelingen Organisaties in Nederland (FAVON) in maart 2018 aan de faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Leiden stuurde. In die brief werd de faculteit gevraagd een wervingspraatje van jou namens Airbus te annuleren. We citeren uit deze brief: “Van alle ‘bloeiende’ afzetmarkten die de wapenhandel ‘rijk’ is, is alleen al in Afghanistan geen familie meer te vinden die niet verscheurd is door oorlog, geweld en vluchtelingschap, en geen individu die geen slachtoffer kent van onder andere Airbus’ producten en die van hun concurrenten. […] Het aantal mensen dat veiligheid zoekt tegen het wapentuig, maar de dood vindt door toedoen van de steeds groeiende aantallen en geavanceerdere Europese grenzen loopt inmiddels al in de tienduizenden. De winsten die bedrijven als Airbus opstrijken door hun zelf gecreëerde vluchtelingen tegen dodelijke grenzen aan te laten lopen, zullen inmiddels zijn opgelopen tot miljarden.”

Nu krijgen we herhaaldelijk te horen dat dit artikel jouw goede naam aantast. Onze eerste reactie bij het lezen van die mails is: “Hoe durf je?” Hoe durf je te mekkeren over jouw ‘goede naam’ en hoe verschrikkelijk het voor je is dat mensen die jouw naam op internet opzoeken geconfronteerd worden met de waarheid over waar je je geld mee verdient? Hoe durf je daar bovenop nog eens te proberen kritische stemmen, nota bene afkomstig van mensen die de gevolgen van jullie dodelijke handel van nabij hebben meegemaakt, de mond te snoeren? Ken je geen schaamte?

Wij zouden ons rot schamen als we zouden werken voor een bedrijf dat de middelen produceert en levert voor oorlog, onderdrukking en mensenrechtenschendingen. Moeten we je eraan herinneren dat Airbus een van de leveranciers is van de wapens die de oorlog in Jemen gaande houden, met inmiddels meer dan 233.000 doden tot gevolg? Dat Airbus helikopters levert aan de Braziliaanse politie en veiligheidstroepen, die ze inzetten bij beschietingen en ander politiegeweld tegen de arm gehouden bevolking? Dat Airbus vorig jaar een contract sloot om Libië te voorzien van helikopters voor onder meer grensbewaking, terwijl niemand kan zijn ontgaan in wat voor verschrikkelijke omstandigheden vluchtelingen in dat land vastzitten? Dat Airbus ook vorig jaar een groot contract voor het leveren van dronesurveillancevluchten aan Frontex toebedeeld kreeg, samen met Israel Aerospace Industries, dat reclame maakt voor de betreffende drones als zijnde getest op Palestijnen? Dat datzelfde Frontex sindsdien zwaar onder vuur ligt vanwege betrokkenheid bij pushbacks en geweld tegen vluchtelingen aan de Europese buitengrenzen? Dat Airbus betrokken is bij productie voor en onderhoud van het Franse kernwapenarsenaal?

Zo zouden we nog pagina’s lang door kunnen gaan, de lijst is eindeloos. Bovendien profiteert Airbus niet alleen van bestaand beleid, maar lobbyt hard voor onder meer meer EU-geld voor de ontwikkeling van nieuwe wapens, tegen wapenexportbeperkingen en voor verdere militarisering van grenzen. Sinds 1 december 2014 heeft Airbus 215 keer aan tafel gezeten bij de Europese Commissie. Hoe vaak denk je dat de stemmen van vluchtelingen en andere slachtoffers van jullie handel daar gehoord zijn?

Jij hebt ervoor gekozen die dag in 2017 de hartekreet van Afghaanse vluchtelingen te negeren en wel een propagandapraatje voor Airbus te houden. Jij hebt er daarmee ook zelf voor gekozen je in het publieke domein te begeven als vertegenwoordiger van Airbus. En jij kiest er nog altijd voor te werken bij een bedrijf, meer bepaalde de militaire tak daarvan, dat over de hele wereld bijdraagt aan dood en vernietiging.

Keuzes hebben consequenties en dat zal ook het geval blijven. Bij elk nieuwe pathetisch mail van jullie kant zullen we een nieuw artikel plaatsen om het werk van Airbus en de bijdragen van jou en anderen daaraan onder de aandacht te brengen en dit ruimschoots via sociale media verder verspreiden.
We zijn overigens wel bereid het door jou gewraakte artikel te verwijderen, mits we dit kunnen vervangen door een afschrift van een brief waarin je ontslag neemt bij Airbus, vergezeld van een verklaring waarin je onomstotelijk afstand neemt van de dodelijke praktijken van dit bedrijf en verantwoordelijkheid neemt voor jouw jarenlange bijdrage aan deze praktijken.

Otherwise: you can go fuck yourself.

Stop the War on Migrants