Ga naar de inhoud

Ook elektrisch is de auto geen duurzaam voertuig

Een groep Franse onderzoekers en organisaties, onder leiding van de stedenbouwkundige en vervoersdeskundige Frédéric Héran, beschouwt de auto als een verouderd concept. Er moet resoluut worden gekozen voor een beleid van geleidelijke vermindering van het gebruik ervan en er moet worden overgeschakeld naar alternatieve voertuigen.

6 min leestijd

(Diversen/Le Monde, overgenomen van grenzeloos foto door Diego Delso CC-BY-SA 3.0)

De toekomst van de auto wordt steeds somberder. De huidige situatie is al niet rooskleurig en zal over een paar jaar waarschijnlijk nog verslechteren, gezien de belangrijke processen die gaande zijn.

Het huidige overheidsbeleid is er meestal op gericht het overheersende gebruik van de auto in onze mobiliteit te laten voortduren, omwille van het voortbestaan van een sector, de banen die deze genereert en de instandhouding van onze reisgewoonten, die in veel gevallen onvermijdelijk zijn als gevolg van een diffuus urbanisme. Tientallen miljarden euro’s zijn besteed aan steun voor de sector tijdens de pandemie, aan subsidies voor de aankoop van elektrische auto’s en de installatie van oplaadstations, aan investeringen in de productie van waterstof en de ontwikkeling van zelfsturende voertuigen, aan verlagingen van de brandstofkosten en het weer op gang brengen van wegenprojecten…

Dit beleid leidt echter alleen maar tot een doodlopende weg. In de eerste plaats is de prijs van auto’s aanzienlijk gestegen: 15 procent in de afgelopen drie jaar en 30 procent in de afgelopen tien jaar . Er zijn bekende economische factoren die aan de basis liggen van deze ontwikkeling: de stijging van de kosten van grondstoffen, elektronische componenten, energie en zeevervoer in verband met de pandemie en de oorlog in Oekraïne.

Een kolossale verspilling van geld

Er zijn ook structurele factoren in het spel waaraan de media minder ruchtbaarheid geven: strengere milieu- en veiligheidsnormen, hogere eisen van het publiek op het gebied van design, comfort, uitrusting en rijplezier en het feit dat de fabrikanten dit soort wensen aanmoedigen door middel van reclame en lijsten met opties om het aanbod te vergroten en de marges te verhogen. Zo zijn SUV’s (sport utility vehicles) – die volgens AAA Data vanaf januari 2022 goed zullen zijn voor 46% van de verkoop – niet duurder om te bouwen dan sedans, maar de klanten zijn bereid er meer voor te betalen.

Tot voor enkele jaren maakten de toegenomen koopkracht, de verkoop op krediet, leaseformules en de ontwikkeling van bedrijfsvloten het mogelijk deze steeds duurder wordende voertuigen te verkopen. Maar die tijden zijn voorbij. De koopkracht daalt, de inflatie holt de inkomens uit, bedrijven proberen hun wagenpark in te krimpen, alleen de rijkste huishoudens kunnen zich een nieuwe auto veroorloven en zelfs de tweedehandsmarkt staat al onder druk.

Erger nog, de grondstoffen raken op en de kostprijs ervan zal onvermijdelijk stijgen naarmate de vraag naar metalen en energiebronnen toeneemt, terwijl de oudste en meest rendabele vindplaatsen van mineralen en koolwaterstoffen sluiten. Welke materialen zullen als eerste niet meer beschikbaar zijn? In hoeverre zullen substitutieoplossingen of verbeterde recycling het mogelijk maken deze trend een halt toe te roepen?

Niemand weet het, maar de trend zal niet worden gekeerd. Tegelijkertijd is een auto een enorme verspilling van materialen: hij draagt 92% van zijn eigen gewicht en niet dat van mensen of lading: 1.250 kg leeggewicht voor gemiddeld slechts 105 kg laadvermogen (volgens onze eigen berekeningen).

​​​​​​​Schonere oplossingen

Zelfs met vier personen aan boord is de verhouding van het laadvermogen nog 81 %. Erger nog, de materiaalvoetafdruk van een auto bedraagt ongeveer 10 ton, aangezien er niet alleen materiaal nodig is om de auto zelf te vervaardigen, maar ook om de gebouwen en de uitrusting te bouwen die nodig zijn om de grondstoffen te winnen, de onderdelen te bewerken, ze te assembleren en de onderdelen en producten over de hele wereld te vervoeren (bron: Eurostat, Bio Intelligence Service, Wuppertal Institut). Dit alles op een moment dat het mondiale wagenpark tegen 2050 naar verwachting zal zijn verdubbeld, als we mogen geloven wat ons wordt beloofd (van 2 tot 3 miljard auto’s, afhankelijk van de bron).

Wat de uitstoot van broeikasgassen betreft, zijn de vooruitzichten niet rooskleuriger. Het is waar dat elektrische voertuigen het mogelijk maken om in het beste geval (als de elektriciteitsmix voldoende koolstofvrij is gemaakt, zoals in Frankrijk) deze emissies met een derde te verminderen over hun volledige levenscyclus (fabricage, gebruik en afdanking), volgens de Fondation pour la nature et l’homme.

De winst lijkt aanzienlijk, maar de opmars van deze voertuigen en de vernieuwing van het wagenpark verlopen op korte termijn te traag. Zelfs als het volledige wagenpark tegen 2050 elektrisch wordt, zijn we nog ver verwijderd van voldoende koolstofvrije mobiliteit, gezien alle emissies die tijdens de levenscyclus van auto’s worden gegenereerd. Er zullen schonere en minder technologische oplossingen nodig zijn.

​​​​​​​Snelle en speciale elektrische fietsen

Het is de plicht van de overheid om mensen de waarheid te vertellen: ook de elektrische auto is geen duurzaam voertuig en biedt geen oplossing voor de problemen van ruimtebeslag, ongevallen en een weinig actieve levensstijl. Het gaat er natuurlijk niet om de auto van de ene dag op de andere af te schaffen, maar resoluut een beleid te voeren dat erop gericht is het gebruik ervan geleidelijk terug te dringen, de mensen die het meest van de auto afhankelijk zijn bij deze overgang te begeleiden en de overheidsuitgaven onverwijld te richten op de industriële ontwikkeling van veel lichtere voertuigen.

Tussen de traditionele fiets en de auto zijn er veel tussenvoertuigen, veel minder zwaar, die te vaak worden verwaarloosd en die driekwart van de verplaatsingen die nu met de auto worden gemaakt, zouden kunnen verzorgen en de uitstoot van broeikasgassen in het individuele vervoer met bijna de helft zouden kunnen verminderen. Het gaat daarbij om fietsen met elektrische hulpmotor, snelle en speciale elektrische fietsen (vouwfietsen, bakfietsen, tandems, driewielers, handfietsen, ligfietsen, trapauto’s met of zonder elektrische hulpmotor, enzovoort), scooters, gemotoriseerde drie- of vierwielers met een passagiersruimte, ultralichte voertuigen (met een gewicht van minder dan 100 kg), minicars en microcars. Het Franse agentschap voor ecologische overgang (Ademe) heeft dat begrepen en heeft onlangs zijn Extrême Défi (extreme uitdaging) gelanceerd om een brede gemeenschap van openbare en particuliere belanghebbenden te helpen elkaar te ontmoeten, elkaar te begrijpen en samen te werken om de voertuigen van morgen te ontwerpen.

Aurélien Bigo is onderzoeker op het gebied van de energietransitie in het vervoer; Frédéric Héran is vervoerseconoom en stedenbouwkundige aan de universiteit van Lille; Hélène Jacquemin en Thomas Lesay zijn leden van de vereniging Innovation véhicules doux; Francisco Luciano is ingenieur en stedenbouwkundige; Jean-Luc Saladin is lid van de vereniging Ecologie pour Le Havre; Arnaud Sivert is elektrotechnisch ingenieur aan de universiteit van Picardië.

Dit artikel stond op Le Monde. Nederlandse vertaling redactie Grenzeloos.