Ga naar de inhoud

NEF (UK): Huren opschorten

Hoe huurders kunnen worden beschermd tegen ontruiming tijdens Covid-19

3 min leestijd

Door Joe Beswick, Sarah Arnold, Lukasz Krebel, Christian Jaccarini, Alfie Stirling,  Oorspronkelijk verschenen op de website van New Economics Foundation (NEF), vertaling globalinfo.nl (die best donaties kan gebruiken)

Zie hier het gehele onderzoeksrapport (pdf)

Opmerking van de vertaler: ‘suspending rents’ betekent letterlijk ‘opschorten van de huren’, maar hier wordt ’tijdelijke kwijtschelding’ bedoeld. Anders zou je huurders alleen opzadelen met een enorme huurschuld.

Uit onderzoek van de New Economics Foundation (NEF) blijkt dat zelfs met de nieuwe maatregelen van de overheid veel huurders te maken zullen krijgen met ernstige huurachterstand en financiële problemen als gevolg van de pandemie, en het risico lopen hun woning te verliezen. Particuliere huur is de duurste vorm van huisvesting en 35% van de particuliere huurders leeft in armoede. Desondanks wordt hen gevraagd de economische kosten van de crisis te dragen.

Uit ons onderzoek blijkt dat meer dan 1,2 miljoen van de 5,6 miljoen werknemers die een groot risico lopen om hun baan te verliezen of arbeidsuren in te moeten leveren als gevolg van sociale afstandsmaatregelen, in particuliere huurwoningen wonen. Veel van deze werknemers zullen waarschijnlijk niet in aanmerking komen voor de regelingen voor arbeids- en inkomensbescherming van de overheid en zullen daarom gedwongen worden een beroep te doen op universeel krediet (UC *).

Maar afhankelijk van de beschikbaarheid en de omvang van de voorschotten zullen velen weken, zo niet maanden, moeten wachten om hun volledige betaling van het UC te ontvangen, ondanks de noodzaak om te blijven betalen voor de essentiële uitgaven zoals voeding en huur.

Zelfs wanneer UC-betalingen worden ontvangen, zullen ze waarschijnlijk een aanzienlijke inkomensschok betekenen. Zo zullen bijvoorbeeld werknemers die minimumloon verdienden en hun baan verliezen en op het UC moeten terugvallen, 45% minder besteedbaar inkomen hebben. In Londen betekent dit dat ze slechts £238 per maand hebben voor voedsel, alle rekeningen en andere benodigdheden na het betalen van de huur. Buiten Londen zou dezelfde werknemer nog maar £386 per maand over hebben om deze essentiële kosten te betalen. Een recente schatting voor de gemiddelde maandelijkse huishoudelijke kosten van elektriciteit, gas, water, telefoon, internet en tv- gaf een gecombineerd totaal van £237 per maand, zonder rekening te houden met voedsel of andere rekeningen zoals de gemeentebelasting.

En zelfs degenen die worden ondersteund door het systeem voor baanbehoud zullen moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Onderzoeksmodellen van NEF hebben aangetoond dat een werknemer op het mediaanloon (gemiddeld inkomen), die op het baanbehoudstelsel wordt gezet, kan verwachten dat zijn inkomen na belasting met 16% wordt verlaagd. Huurders geven gemiddeld een derde van het inkomen uit aan de huur, dus een vermindering van het inkomen met bijna een vijfde zou de woonlasten al snel onbetaalbaar kunnen maken.

Om te voorkomen dat huurders in financiële problemen worden gebracht en mogelijk dat een uitzettingscrisis te doen ontstaan  na de pandemie, stellen wij voor om de huren in het hele Verenigd Koninkrijk op te schorten en de hypotheken te bevriezen. Deze maatregelen zouden geen significante extra kosten voor de regering met zich meebrengen, hoewel de banken leningen van de Bank of England ter beschikking zouden moeten worden gesteld om het verlies aan liquiditeit door hypotheekbetalingen te dekken, en sommige verhuurders zouden wellicht aanspraken moeten maken op de regelingen voor het behoud van werkgelegenheid.
Zie hier het hele rapport (pdf, Engels)

———–

(*) Universeel Krediet, UC, is een aanvullende bijstand die in 2010 door de conservatieve regering werd ingesteld als bezuinigingsmaatregel en een aantal andere bijstandsmaatregelen moest vervangen, zie op wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Universal_Credit