Ga naar de inhoud

Nederlandse banken blijven mijngigant Glencore financieren

Forse investeringen financiële sector in mijnbouwgigant Glencore ondanks corruptie en inbreuk mensenrechten

3 min leestijd

Rabobank, ING, pensioenfonds PMT, Allianz en Aegon blijven het omstreden mijnbouwbedrijf Glencore stevig financieren. Samen investeerden zij de afgelopen 6 jaar bijna 4 miljard in het bedrijf. Glencore ligt al langer onder vuur, zo zijn er verschillende klachten over milieuvervuiling en mensenrechtenschendingen bij Nationale contactpunten van de OESO ingediend en lopen er verschillende onderzoeken naar corruptie. Het onderzoeksrapport van de Eerlijke Geldwijzer legt de verwoestende gevolgen voor mens en milieu bloot, veroorzaakt door Glencore mijnen in Colombia en Peru.

‘Officiële rapporten geven aan dat de kopermijn van Glencore in Peru het water in de buurt vervuilt met zware metalen. In Colombia probeert Glencore de regering met een arbitrageclaim van miljoenen dollars onder druk te zetten, om haar vervuilende kolenmijn nog uit te breiden.” Dit zijn maar enkele voorbeelden van de lange lijst van aanklachten tegen Glencore. Het is daarom onbegrijpelijk dat ING en Rabobank dit bedrijf blijven financieren. Dit is ook in strijd met hun duurzaamheidsbeleid op het gebied van klimaat of landrechten.’’ Barbara Oosters, namens de Eerlijke Geldwijzer.

Hoeveel investeren de banken, verzekeraars en pensioenfondsen?

  1. ING en Rabobank verleenden gezamenlijk 3,8 miljard dollar aan krediet aan Glencore in de afgelopen 6 jaar. ING behoort met 2,3 miljard tot de Europese top 5 van financiers. 
  2. Pensioenfonds PMT investeerde 63,8 miljoen dollar
  3. Verzekeraar Allianz 120 miljoen en Aegon 54 miljoen dollar in de mijnbouwgigant.

Glencore in Peru

In Peru gaat het om een kopermijn. Het water in de leefomgeving rond de mijn is vervuild met lood en andere zware metalen. Glencore heeft altijd elke verantwoordelijkheid voor deze verontreiniging ontkent. Dit rapport brengt onder andere nieuw bewijsmateriaal naar voren, waaruit blijkt dat er wel degelijk een causaal verband bestaat tussen de mijnbouwactiviteiten van Glencore en deze vervuiling. Glencore wil de kopermijn in Peru nog verder uitbreiden. Bij deze uitbreiding geeft het aantoonbaar tegenstrijdige informatie aan de omwonenden en onvoldoende informatie over de waarde van hun grond. Dit gaat in tegen de principes van het respecteren van de collectieve rechten van inheemse volkeren.

Glencore in Colombia

In Colombia gaat het om 1 van de grootste bovengrondse kolenmijnen van de wereld. Gedurende de voorbije jaren zijn duizenden inheemse Wayuu van hun voorouderlijk land verdreven door deze mijn. De mijnbouwactiviteiten hebben de gezondheid van honderdduizenden mensen aangetast en een volledige rivier werd omgeleid voor gebruik van de mijn en dat in een gebied waar water al zeer schaars is.

Internationale standaarden en Europese Banken

Hoewel Glencore meerdere internationale standaarden rond mensenrechten onderschrijft, zien we dit niet terug in landen zoals Peru en Colombia. Glencore garandeert niet dat nationale dochterondernemingen voldoen aan de eigen normen van het Glencore moederbedrijf. Nederlandse en andere Europese banken zijn onmisbaar voor Glencore: bijna 50% van alle leningen voor Glencore in de periode januari 2016 – juni 2023 was afkomstig van Europese banken. ING behoort tot de top 5 Europese financiers van Glencore met een bedrag van 2,3 miljard dollar in de afgelopen 6 jaar. ING zegt trots te zijn op haar uitfasering van kolengestookte energiecentrales maar blijft wel Glencore financieren, een bedrijf dat ’s werelds grootste producent van steenkool is buiten China en India.

Barbara Oosters, namens de Eerlijke Geldwijzer:
 “Dit onderzoek laat opnieuw zien dat achter elk destructief bedrijf financiers en investeerders staan, die dit soort projecten mogelijk maken en dus ook verantwoordelijkheid dragen voor milieuvervuiling en mensenrechtenschendingen. Wetgeving rond verantwoord ondernemen die nu in de maak is in Europa en Nederland moet ook voor financiers en investeerders gelden, zij mogen hun verantwoordelijkheid voor misstanden niet ontlopen.”