Ga naar de inhoud

Meningen over De Menigte (Hardt/Negri)

Boekbesprekingen en andere reacties over/op het laatste boek van Hardt & Negri: ”De Menigte”.

3 min leestijd
Placeholder image

De verzameling recensies en interviews in dit stuk zal voortdurend aangevuld worden.

Een samenvatting van De Menigte is hier te vinden

Een recent interview met Negri hier.

Multitudes

Op de Franse website Multitudes is een speciale site waar boekbesprekingen over ”De Menigte” verzameld staan. Hieronder een korte schets van elke:

‘Multitude’: An Antidote to Empire van Francis Fukuyama. Door Fukuyama (bekend van “Het einde van de geschiedenis”) wordt gesteld, dat men door het lezen van het boek geen verder inzicht krijgt in het complexe fenomeen globalisatie. Hardt en Negri hanteren een extreem verwarde theorie over immateriële werkers . Ze passen de oude utopische theorie van Marx over het afsterven van de staat wat aan, door te stellen dat hiërarchieën vervangen moeten worden door netwerken. hier

“The Multitude Strikes Back” van Lev Grossman. De auteurs zouden een warm geloof in de mensheid hebben. Maar uiteindelijk is het utopisch denken, dat soms overgaat in regelrechte fantasie. hier

“Die Multitude ist ein Hit” van Malmoe. Het boek zou zich in vergelijking met Empire tot een groter publiek richten. Het taalgebruik is eenvoudiger en er worden veel actuele voorbeelden gebruikt. De sterkte van het boek is de synthese van de meest verschillende theorieën en verschijnselen tot een totaalbeeld, dat weliswaar niet altijd consistent is, maar wel een overzicht biedt. hier

“A radical step in the liberation of humankind” van The World Affairs Council. In deze bespreking meent de Council dat de auteurs trachten aan te tonen dat we in een kritieke fase verkeren, waarin nieuwe circuits van macht buiten het vermogen van de bestaande circuits van politieke soevereiniteit en sociale rechtvaardigheid zijn gegroeid. hier

“Another World Possibly” van Dave Mulcahey in The Times van 19-8-2004. De auteurs zouden grip trachten te krijgen op de dynamiek van oorlog en vrede. Het resultaat is rijk, soms verrassend en markeert een vruchtbare nieuwe richting. hier

“But Hardt and Negri Again!” van Pablo Ghigliani. Een zeer lovende bespreking. Hardt en Negri hebben met dit boek hun status geconsolideerd als de belangrijkste politieke filosofen van deze tijd. De schrijvers geven aan hoe de structuren van het empire tegen het empire gebruikt kunnen worden. hier

“Seeking a new definition of globalism” van Paul McLeary. Negri en Hardt hebben een weinig overtuigend boek geschreven dat weinig waardevols biedt voor de betreffende debatten. hier

“Step Right up and join the Multitude” van Jordy Cummings. Het boek zou waarschijnlijk de beste globalistische analyse sinds Tariq Ali’s Clash of Fundamentalisms bevatten.
Negri en Hardt (beiden in feite anarchistisch) zien de menigte als zelfbesturend. Als arbeiders een fabriek over kunnen nemen, waarom kan de menigte de wereld dan niet overnemen? hier

Overigen

Antonio Negri: The Nostalgic Revolutionary door Adrian Hamilton in the Independent van 17 augustus 2004. Hamilton heeft het schuim op de lippen staan als hij Negri interviewt en vindt de boeken echt helemaal niets. hier

(Dit artikel was oorspronkelijk op GlobalInfo gepubliceerd door Kees Hudig en Tijn van Beurden.)