Ga naar de inhoud

Idiote bankenkampanje tegen armoede

In vijf plaatsen waaronder mijn woonplaats Hoogeveen is een pilot gestart waarbij banken klanten die rood staan oproepen iets aan hun financiën te doen en verwijzen naar schuldhulpverleners. Hieronder mijn reactie op deze idiote kampanje.

3 min leestijd

(Deva Daniël Luysterburg, anti-armoede-activist, oorspronkelijk verschenen op konfrontatie.nl, illustratie Ken Teegarden, CC2.0/flickr)

Aan de Nederlandse Vereniging van Banken en De Nederlandsche Bank,

Met verbijstering heb ik kennis genomen van uw kampanje die zogenaamd een bijdrage levert aan armoedebestrijding. Ik denk dat een banner met de tekst: “Doe iets aan uw financiën” echter vooral een enorme woede oproept bij mensen met te weinig inkomen. Daarom adviseer ik u nu al te stoppen met deze idiote kampanje.

Persoonlijk zou ik het als bijzonder vernederend ervaren als ik op de webpagina van mijn bank een banner zou zien met de tekst: “Doe iets aan uw financiën” omdat ik rood sta. Ik zou spontaan de neiging krijgen een bank te gaan beroven…..Liefst de ING, die knoeit met mijn afschrijvingen en mij nog geen dubbeltje wil lenen, zelfs niet met een bedrijfsplan, zo kreeg ik telefonisch te horen…..

Volgens het Nibud heeft 25% van de Nederlandse bevolking geen geld om op vakantie te gaan. Van de huurders is 25% niet in staat op tijd de huur te betalen, ook volgens het Nibud. Het is duidelijk dat armoede in Nederland een groot probleem is. 

Uw kampanje gaat uit van het idee dat armoede voortkomt uit niet goed kunnen budgetteren. Gezien de hierboven genoemde getallen is dit klinkklare onzin. Uw kampanje biedt een schijnoplossing en legt de schuld van armoede bij de armen. Dit maakt mij erg boos.

Uw kampanje is politiek fout. De enige oplossing tegen armoede is mensen meer inkomen en meer financiële ruimte te geven. Hier laten zowel de overheid als u het afweten. De rechtse regering-Rutte is niet bereid lonen en uitkeringen drastisch te verhogen, terwijl dit wel noodzakelijk is. En banken willen geen leningen verschaffen aan mensen met ’te weinig draagkracht’. Zowel de overheid als banken hebben dus boter op het hoofd, en willen mij dan badinerend komen vertellen dat ik iets aan mijn financiën moet doen? Welke idioot achter een bureau verzint zoiets?

De Europese Centrale Bank heeft de afgelopen 3 jaar het onvoorstelbare bedrag van 2600.000.000.000 nieuwe euro’s cadeau gedaan aan financiële instellingen (in ruil voor niet-renderende staatsobligaties). Dit krankzinnige bedrag heeft echter geen enkel effect gehad op de reële economie. Terwijl bankiers meer en meer assets kunnen kopen, gesponsord door de ECB, worden de armen alleen maar armer. 

U weet best dat HELICOPTERGELD onvermijdelijk een keer gaat komen. Ik stel voor om daar NU mee te beginnen. Geef alle Europeanen 1000 euro op hun rekening. Om te beginnen. Of 10.000 euro. Geld wordt immers toch gratis en voor niets gecreëerd door centrale banken. U zult zien hoeveel effect dit heeft op de positie van de armen, en welk een positief effect hiervan uitgaat op de economie!

Uw moralistische vingerwijzing “Doe iets aan uw financiën” keert zich tegen u. Ik geef u de middelvinger terug. Welke bijdrage leveren commerciële banken eigenlijk aan de samenleving? In mijn ogen zijn banken parasitaire instellingen die de maatschappij leegzuigen. Ik pleit dan ook voor een totaal verbod op het bankwezen.

Uw kampanje is voor mij het zoveelste bewijs dat armen in dit land als achterlijke Untermenschen worden gezien en behandeld door de heersende klasse. Nu is de onderklasse (25% van de bevolking!) nog apathisch en grotendeels onzichtbaar. Maar wellicht steekt u met uw arrogantie onbedoeld het lont in het kruitvat. Ik voorspel dat dit zich tegen u gaat keren en daarom is mijn verstandige advies: stop met deze kampanje.