Ga naar de inhoud

Het Smerige Spel van Amazon

Amazon hanteert de zweep in de magazijnen op Staten Island. Het bedrijf noemt zich de winkel die alles heeft, terwijl het management van Amazon alles op alles zet om elke vakbondsinvloed te breken. Het laat daarbij geen truc onbenut om de organisatie van arbeiders in de magazijnen op Staten Island in New York City te wurgen. Op 25 april van dit jaar was er een stemming om zich in een vakbond te organiseren in een sorteercentrum dat bekend staat als LDJ5. (*2)

8 min leestijd

(Door Luis Feliz Leon (*1), overgenomen van solidariteit, Foto: New York Focus.)

Al die vakbondsbrekers die aanwezig waren om achtduizend arbeiders te intimideren, gingen de straat over naar 1.600 mensen in het kleine gebouw van het magazijn aan de overkant. Dat vertelde een zichtbaar geschrokken Madeline Wesley, werkzaam bij LDJ5, in een persconferentie van afgelopen week. Ze bestrijden ons keihard en spelen een vuil spel. Madeline is de penningmeester van de Amazon Labour Union (ALU) en zei dat het management ook onverdraagzaamheid vergoelijkt om een wig te drijven tussen arbeiders. Ze verspreiden zoals gewoonlijk racistische leugens over Chris Smalls, de ALU-president, en over mij seksistische leugens. Ze proberen mijn gezag als jonge vrouw die betrokken is bij de vakbond te ondermijnen. Anti-vakbondswerkers smijten met homofobe beledigingen in onze richting. Het is oorlog daarbinnen.

Union busting

Amazon betaalde vorig jaar 4,3 miljoen dollar aan vakbondsbrekers wier taak het is te liegen en feiten te verdraaien om te voorkomen dat arbeiders vakbonden vormen. Een campagne tegen een vakbond is een aanval op individuen en een oorlog tegen de waarheid. De enige manier om een vakbond kapot te maken is door leugens, manipulaties en dreigementen, schreef Martin Jay Levitt, een voormalig anti-vakbondsadviseur, ooit een ‘union buster’.
Tabitha Wilson was actief in de campagne voor fastfood medewerkers, toen ze bij McDonald’s in dienst was. Nu werkt ze bij LDJ5 en is lid geworden van de ALU sinds ze hoorde over het ontslag van Chris Smalls tijdens de pandemie. Amazon heeft een hele batterij externe adviseurs in het magazijn tewerkgesteld. Ze kennen onze namen al na een korte ontmoeting, maar wij weten niet wie zij zijn.

Het bedrijf heeft de ultraconservatieve vakbondsleider Rebecca Smith binnengehaald. Een overloper die een anti-vakbondspropagandaboek schreef, Union Hypocrisy. Eerder deed ze voor de bond veiligheidstrainingen. Naar verluidt, hebben de collega’s daar via een petitie verzocht haar te ontslaan wegens incompetentie.
Een ‘adviesbureau’ adverteerde onverholen dat het een tweetalig team van mannen en vrouwen kan aanbieden die etnische en culturele diversiteit vertegenwoordigen en dat de ontmoetingen met individuele werknemers betrouwbare rapportage zal opleveren (consultant firms). Bovendien kan het bureau helpen om situaties aan te pakken, waarin het management en de opzichters van een bedrijf niet de raciale mix van het personeelsbestand weerspiegelen.

Geen vechttype maar …

Ondanks de inspanningen van Amazon bieden veel arbeiders weerstand aan de intimidaties en bangmakerij. Zo raakte Kathleen Cole betrokken bij de vakbond, nadat ze aanwezig was geweest bij één van de verplichte bijeenkomsten die Amazon organiseerde om medewerkers te overtuigen een antivakbondsstandpunt in te nemen. Ze herinnerde zich een collega die tijdens zo’n bijeenkomst vroeg: Als ik voor de vakbond stem, kan dat dan tegen mij worden gebruikt? Kan ik ontslagen worden? De vakbondsbreker ging niet in op deze vraag. Hij bleef maar rondjes draaien. Ik werd boos en dacht: hij intimideert die man en stond op en zei: nee, je kunt niet ontslagen worden voor de ondertekening van een vakbondskaart. Dat is tegen de wet. Ik ben geen vechttype. Maar dat is gewoon verkeerd. Om eerlijk te zijn, als zij zich in deze vergaderingen integer hadden opgesteld, dan zou ik er waarschijnlijk nooit bij betrokken zijn geraakt.

Ik [Luis Feliz Leon] sprak het afgelopen weekend meer dan vijftig werknemers bij verschillende ploegenwisselingen en ontdekte dat velen nog steeds niet voor een vakbond konden beslissen en op zoek waren naar meer informatie.
Eric Alberto, 19 jaar, zei dat hij zou besluiten, nadat hij de statuten van ALU had gelezen die online beschikbaar zijn, om meer te weten te komen over waar de vakbond voor staat en wat de plannen zijn. Anthony Hernandez, 24 jaar, vroeg zich af of de vakbond resultaat kan bereiken. Ik weet niet welke feiten kloppen en wat waar is of niet. Alejandro Xochimitl Toxqui, 22 jaar, werkzaam bij LDJ5 sinds de opening in 2020. Hij had een slechte ervaring met vakbonden in zijn geboorteland Mexico, waar hij in een autofabriek van Volkswagen werkte. Ik zal voor de vakbond stemmen, als dat extra loon oplevert voor geschoolde banen. Zoals de functie van mentor, waarin je andere werknemers kan opleiden. Toxqui en Merlin vinden dat Amazon het loon van werknemers moet verhogen zodra ze de examens hebben afgelegd en gecertificeerd zijn om deze functies uit te oefenen.
Werknemers willen, op vrijwillige basis, uitbreiding van hun contracturen en daarnaast een terugkeer naar pauzes van twintig minuten die door Amazon zijn teruggebracht tot vijftien minuten.
In tegenstelling tot de volcontinu, waar de arbeiders pijn- en vermoeidheidsklachten hebben vanwege de slopende diensten, is de grootste klacht in het sorteercentrum LDJ5 dat ze de eindjes niet aan elkaar kunnen knopen met het aantal uren dat beschikbaar is. Justine Medina bevestigde de behoefte aan meer uren: Je hebt hier veel deeltijdwerkers die gesolliciteerd hebben om naar voltijd over te stappen. Maar de bazen hebben hier het magazijn overspoeld met deeltijdwerkers om te blokkeren dat zij in aanmerking komen voor de magere voordelen die er wel zijn voor voltijdwerkers.
Een andere veel gehoorde zorg is dat ALU te nieuw en te onervaren zou zijn om effectief over een contract te onderhandelen. Medina: Dan leggen we veel uit over de vakbonden in onze buurt. We hebben een topmanager die Chris Smalls de hand schudt en zegt dat alles wat nodig is gefaciliteerd zal worden.

Foto Chris Smalls bij hek

Fanatiek tegen de vakbond

Het is een goede zaak dat de zelf organiserende inspanningen van ALU worden ondersteund door het institutionele gewicht van de arbeidersbeweging. De steun zal nodig zijn om de felle tegenstand en het arsenaal aan aanvallen van Amazon te weerstaan, een bedrijf dat in de loop der jaren veel vakbondsacties heeft bestreden. Amazon verwacht overgave van arbeiders en brute repressie van managers. Toen andere bonden (voeding en diensten) zich twintig jaar geleden bij Amazon probeerden te organiseren, zette het bedrijf zijn supervisors op scherp.
Wanneer arbeiders zich minder volgzaam gingen gedragen, kregen de managers te horen dat dit zou kunnen wijzen op aanwezige vakbondsactiviteit. Signalen waren onder meer ‘stiekeme gesprekken’ en kleine groepjes die zich in stilte opsplitsen als de supervisor nadert. Daarnaast toegenomen klachten, toenemende agressiviteit en treuzelen in de badkamer. (The New York Times)
De inspanningen van de vakbondsbrekers worden versterkt door het regiem van censuur en controle bij Amazon. Het bedrijf heeft een app voor een interne berichten gepland die zou voorkomen dat werknemers woorden als ‘vakbond’, ‘loonsverhoging’, ‘leefbaar loon’ of ‘vertegenwoordiging’ gebruiken (naar The Intercept gelekte documenten).

Hoog aantal verwondingen

Vorig jaar was Amazon verantwoordelijk voor bijna de helft van alle verwondingen in de magazijnindustrie, met 6,8 procent bij honderd werknemers. Andere magazijnen: 3,3 procent. Amazon werknemers liepen 38.300 verwondingen op in 2021, tegenover 27.700 in 2020 en 21.200 in 2019. Veiligheid en arbeidsomstandigheden zijn dan ook de belangrijkste redenen voor verschillende stakingen tijdens de Covid pandemie. En voor vakbondsorganisatie en acties.
Tristan Lion Dutchin, 27 jaar, wijdde een tekst in één van zijn songs aan de ellende bij Amazon: Het systeem probeert ons klein, nederig en op een laag niveau te houden. Het Amazon bedrijf is niets bijzonders. Het behandelt arbeiders als slaven. En dat is het werk van slechte energie. Neem nooit meer in je leven genoegen met iets middelmatigs, maar met iets dat ver boven je eisen en normen staat.

Amazon heeft vijfentwintig bezwaren ingediend bij de ‘Nationale Raad voor Arbeidsomstandigheden’ om een overwinning van de ALU teniet te doen. Met als argumentatie dat de bond arbeiders heeft geïntimideerd om te stemmen voor een vakbond. Ook stelt het bedrijf de leiding door de bond van de verkiezingen scherp ter discussie. In één van de bezwaren stelde Amazon dat de organisatoren opzettelijk vijandige confrontaties arrangeerden in het bijzijn van kiesgerechtigden. Dat was bij de verstoring van de verplichte bijeenkomsten met een vast publiek, waar door Amazon goedbetaalde adviseurs leugens spuwden en de bond van kwalijke praktijken beschuldigden. Overigens heeft de genoemde Nationale Raad dringend verzocht deze verplichte vergaderingen onwettig te verklaren.
Tot slot nog een uitspraak van Madeline Wesley: Elke werknemer die ja stemt voor de vakbond is een held. Kun je je voorstellen dat je het opneemt tegen één van de rijkste bedrijven ter wereld?


(*1) Luis Feliz Leon ( ) is medewerker van Labor Notes – onder meer een tijdschrift dat sinds 1979 de stem van vakbondsactivisten is – labornotes.org. Oorspronkelijke titel: They’re Playing Really Dirty: Amazon Lashes Back in Staten Island Warehouses, 14 april 2022. Vertaling/bewerking: Roland Siebe.

(*2) De uitslag is inmiddels bekend. Bij LDJ5: 618 tegen en 380 voor. In het magazijn aan ‘de overkant’ was het resultaat beduidend gunstiger: 2.654 voor en 2.131 tegen.