Ga naar de inhoud

grenzeloze & transnationale linksen en anarchisten over het conflict in Israël-Palestina

Het escalerende conflict op het grondgebied van Israël en Palestina herhaalt zich al tientallen jaren. Sinds 7 oktober 2023 zijn er opnieuw vele duizenden doden, gewonden, gemartelden en gevangenen na een nieuwe escalatie veroorzaakt door een aanval van Hamas en tegenaanvallen van Israël. Dit is nog maar het toppunt van de nachtmerrie die de Palestijnse en Israëlische burgermaatschappij al jaren doormaakt.

7 min leestijd

Wij veroordelen ten zeerste de wrede misdaden van Hamas tegen de Israëlische burgerbevolking en distantiëren ons van Hamas, dat de vrijheid van de Palestijnen misbruikt voor zijn politieke, antisemitische en religieuze doeleinden. We veroordelen ook de misdaden van de zwaarbewapende militaire aanvallen van de staat Israël op de Palestijnse burgerbevolking.

De aanval van Hamas kan een permanente en militaire oorlogsverklaring aan de Palestijnse bevolking niet rechtvaardigen. De gebeurtenissen van de afgelopen dagen tonen aan dat de decennialange strategie van Israël om miljoenen mensen op te sluiten in een belegerd gebied, omringd door hekken, bewakingstechnologie en sluipschutters, dat regelmatig gebombardeerd wordt en waar geen mogelijkheid is om een waardig leven te leiden, niet werkt. We rouwen om de doden, we gedenken het onmenselijke lijden van de families van beide bevolkingsgroepen – in Israël en in Palestina. Noch de zwaarbewapende militaristen van de Israëlische staat, noch Hamas bekommeren zich om het lot van de mensen in Israël en Gaza en andere bezette Palestijnse gebieden. De burgerbevolking aan beide kanten zijn gijzelaars van de machthebbers en worden collectief gestraft, misbruikt en gebruikt.

Wanneer Israëlische vliegtuigen de Gazastrook bombarderen, krijgen Hamas en zijn geallieerde jihadisten er alleen maar nieuwe rekruten bij; vanuit hun standpunt zijn alle Israëli’s en Joden over de hele wereld vijanden. Op dezelfde manier, wanneer Hamas raketten afvuurt op Israëlische gebieden, wenden meer Israëli’s zich tot “hun” staat, die hen blijkbaar beschermt en veiligheid belooft. In de afgelopen maanden heeft een brede emancipatoire beweging vele gevechten georganiseerd tegen de rechtse regering en haar rechtse beleid in Israël. Nu valt te vrezen dat grote delen van de bevolking opnieuw bescherming zullen zoeken bij deze staat en vergelding zullen eisen tegen de “Arabieren”.

Het is een vicieuze cirkel die steeds opnieuw nationalisme, haat en lijden voortbrengt. Daarnaast zijn er nog andere actoren. Daartoe behoren verschillende nationalistische islamitische staten zoals Iran, Turkije en de Arabische Golfstaten, die zogenaamd aan de kant van het Palestijnse volk staan, maar nu bijvoorbeeld hun grenzen sluiten voor de vluchtelingen uit Gaza. Aan de andere kant staan imperialistische staten zoals de VS, Duitsland en Europa onvoorwaardelijk aan de kant van de staat Israël. Beide fronten van de steunende staten zijn zelf verwikkeld in een nationalistische, racistische en oorlogszuchtige logica.

Hoe kunnen Europa en de VS, die momenteel verschillende oorlogen in de wereld voeren, de mensen in Israël en Palestina in staat stellen vreedzaam samen te leven? Hoe kunnen staten als Iran, Turkije en Arabische staten, die zelf genocide plegen tegen Koerdische, Jazidi, Armeense, Baluchi, Arabische en Alevi bevolkingen, vrede stichten in Palestina en Israël? Terwijl de Turkse president Erdogan al dagenlang oproept om een einde te maken aan de aanvallen op Gaza en zich voordoet als vredestichter, bombardeert het Turkse leger tegelijkertijd water- en energievoorzieningen, ziekenhuizen en scholen in Noord-Syrië en de Koerdische gebieden rond Rojava. Op dezelfde manier kan het Iraanse regime geen vrede brengen in Palestina omdat Iran zelf al tientallen jaren mensen van hun vrijheid berooft. Executies, vrouwenmoorden, racisme, antisemitisme, arrestaties en moorden op dissidenten staan dagelijks op hun agenda.

De Israëlische bezetting, nederzettingenpolitiek en verdrijving van Palestijnen is een belangrijke reden voor het huidige conflict. Zolang de bezettingspolitiek gehandhaafd blijft, de nederzettingen worden uitgebreid en de muur gebouwd blijft worden, is verzet hiertegen niet alleen legitiem, maar ook noodzakelijk in het belang van een duurzaam vreedzaam samenleven.

Een echt vooruitzicht op een vreedzame oplossing voor het Palestijns-Israëlische conflict kan niet worden gevonden bij de heersende, machtige, rechtse en kapitalistische staten, noch bij een totalitaire antisemitische terreurgroep als Hamas of andere machtsstructuren in Palestina, maar alleen in het verzet van de uitgebuitenen en onderdrukten om de heersende, nationalistische, racistische en kolonialistische logica ten val te brengen. De terroristische aanslagen door antisemitische en antifeministische jihadisten vormen een groot obstakel voor vrijheid en menselijk samenleven in de regio.

Onze voorbeelden zijn de gevechten van Joden en andere Israëli’s die in Israël de straat op gaan, die zich verzetten tegen kapitalistische oorlog, tegen bezetting, tegen militaire dienst en tegen racisme en seksisme. Ons voorbeeld is internationalistisch links en anarchisten die hard vechten voor een wereld zonder uitbuiting, zonder klasse en zonder vaderland. Het heeft geen vaderland en geen naties in wiens nationalistische ideologie het zichzelf zou kunnen verliezen.

Wij steunen de Israëlische anti-oorlogsbeweging, vooral de gewetensbezwaarden in het Israëlische leger en de soldaten die uitzending naar de bezette gebieden afwijzen. Vooral nu de Israëlische minister van Defensie Gallant reservisten naar het leger en de oorlog tegen de Palestijnen wil sturen. We zijn solidair met de gezamenlijke strijd van Joden en Palestijnen voor betaalbare huisvesting en gelijke rechten. In het bijzonder steunen we oppositionele Israëlische en Palestijnse mensen en groepen die streven naar samenwerking en gelijke rechten voor alle lagen van de bevolking, die tegen racistisch nederzettingenbeleid en gedwongen uitzettingen zijn en die afstand nemen van de heersende nationalistische discoursen.

We zijn solidair met Palestijnen die al jaren deel uitmaken van overlegprojecten en strijden tegen antisemitisme in Palestina en Israël. In Duitsland is een breed front van Westerse staten, Joodse instellingen, politieke partijen en delen van de links-liberale professionele functionarissen in universiteiten en denktanks het eens over onvoorwaardelijke solidariteit met de Israëlische natiestaat. Daarbij wordt de Duitse verantwoordelijkheid voor de massamoord op Joden geïnstrumentaliseerd en omgezet in een bevel om te zwijgen over de misdaden van de Israëlische staat. In plaats van het antisemitisme in de Duitse samenleving te bestrijden, de opkomst van de AFD aan te pakken en een breed verankerd antisemitisme in alle lagen van de Duitse bevolking aan te pakken, wordt het geprojecteerd op Palestijnse en islamitische mensen, en dit vooroordeel wordt vervolgens gebruikt om hen te criminaliseren en hun veiligheid in gevaar te brengen.

De oprichting van de staat Israël en de Nakba kunnen niet los worden gezien van de geschiedenis van het Europese antisemitisme; beide maken daarom ook deel uit van onze gedeelde geschiedenis. Het is beschamend dat onderdrukkende en oorlogszuchtige natiestaten worden verdedigd en dat critici van dit beleid en de Palestijnse diaspora geen ruimte krijgen. Het is ontoelaatbaar dat Duitse wapens worden gebruikt in de oorlog tegen Palestijnen en dat wij daar niets aan doen.

Het is weerzinwekkend dat in de afgelopen week Joodse mensen, inclusief mensen uit onze gelederen, bang zijn geweest om naar synagogen te gaan en hun huizen zijn gemarkeerd met Davidsterren, het is onaanvaardbaar dat het gevaarlijk is om Joodse symbolen te dragen in bepaalde delen van steden of bij bijeenkomsten, omdat mensen worden bedreigd en in elkaar worden geslagen uit antisemitische motieven. De zogenaamde westerse staten zijn diep medeplichtig aan deze antisemitische en anti-Palestijnse ophitsing. Echte antisemieten en anti-Palestijnen zijn staten die niet geïnteresseerd zijn in vreedzame oplossingen maar een oorlogszuchtige logica proberen te verspreiden.

Beste emancipatoire en anti-autoritaire vrijheidsstrijders in Palestina en Israël! Wij zeggen tegen jullie: Jullie strijd is onze strijd en we willen samen alle chauvinisme bestrijden! Voor een klassenloze samenleving, vrij van uitbuiting, kolonialisme, racisme, antisemitisme, seksisme en onderdrukking! Voor een wereld zonder natiestaten en overheden en het geweld dat zij ons opleggen! Gezien de afsluiting van de grenzen van de Gazastrook naar Israël en Egypte waren humane leefomstandigheden voor de bevolking al voor de oorlog onmogelijk en konden ze nergens heen vluchten. Daarom is de belangrijkste eis:

Open grenzen voor mensen! Sluit de grenzen voor alle wapens!

De tekst is gezamenlijk geschreven door enkele linkse en anarchistische diaspora-activisten uit het Midden-Oosten en Joodse mensen.