Ga naar de inhoud

Global Europe: Corporate Europe in de Prakijk

"Global
Europe: Competing in the World" werd in oktober 2006 door de Europese
Commissie gelanceerd. Het doel ervan is om economisch beleid te ontwikkelen dat
in het voordeel is van ‘Europese exporteurs’. Volgens kritische maatschappelijke organisaties vormt het een "ernstige bedreiging voor sociale rechtvaardigheid, gendergelijkheid en duurzame ontwikkeling, niet allen buiten de EU maar ook daarbinnen."

4 min leestijd
Placeholder image

De Europese Commissie vat het als volgt samen:
"More specifically, Global Europe identifies the improvement of market
access abroad for European exporters as a key part of increasing European
competitiveness." (link ).

Op
bovenstaande website kun je lezen wat dat in de praktijk inhoudt, voor zover ze
dit publiek maken. In de eerste plaats een klassiek neoliberaal beleid, gericht
op internationale vrijmaking van markten. Specifiek voor de Europese
producenten wordt daar dan een beleid van informatievoorziening en advisering
aan toegevoegd, met name de Market Access Database.

Op de
website wordt ook uitgelegd dat deze onderneming aanvullend functioneert op het
handelsbeleid op andere niveaus (zoals bij de WTO, bilaterale overeenkomsten of
"Other trade consultations and diplomatic pressure"). Dat wil zeggen:
naar het voorbeeld van de VS wordt er gewerkt aan een coherent buitenlandbeleid
gericht op het behartigen van de belangen van het Europese bedrijfsleven (en
dus openbreken van markten voor hen daarbuiten). Na een opstartfase in 2006,
werd op 18 april 2007 een definitief "Market Access for European
exporters" geformuleerd.

De
ingangspagina van Global Europe bij het departement van Handel (geleid door
EU-commissaris Peter mandelson) is deze.

Zie
voor de bilaterale handelsverdragen van de EU hier.

Hoe
verhoudt dat zich tot de veelgenoemde Lissabon Agenda? Die bevatte afspraken om
economische hervormingen toe te passen die evenees gericht waren op het
verkrijgen van voordeel op de concurrentieschaal, maar die vooral op de interne
economie van de EU gericht waren. Global Europe vult dit aan met een extern
richtsnoer. (Mandelson: "In 2005, the renewed Lisbon strategy set out the
steps we must take within the European Union to deliver growth and jobs. This
internal agenda must be complemented with an external agenda for improving
European competitiveness in the global economy. Rejection of protectionism at
home should be accompanied by activism in opening markets abroad).

WTO?

Global
Europe werd in oktober 2006 gelanceerd, en moest ook een antwoord zijn op de
toen al vastlopende ontwikkelingen binnen de Doha-ronde van de WTO.

Tot nu
toe is er internationaal nog niet veel reactie te bespeuren geweest op dit
beleidsplan, en in Nederland al helemaal niet.

De
Europese coalitie Seattle to Brussels Network heeft wel een en ander aan
informatie bij elkaar gezet op haar website .

S2B
kenschets Global Europe als "a plain de-regulation agenda in favour of
European business, with little regard to fundamental issues such as sustainable
development, poverty eradication or economic sovereignty."

S2B vat
de kernelementen van de Global Europe strategie samen als:

*
Access to resources (from agricultural commodities to energy)

* New
and better market access for European products

* Rules
securing European investments and intellectual property rights

Bij de
vastgelopen WTO-ontwikkelingen, zou de EU dat vooral via bilaterale en
bi-regionale vrijhandelsverdragen willen behalen.

Volgens
S2B is de strategie met name gericht op deregulering; in de ’target countries’
maar ook binnen de EU zelf. "It says, for example, that future directives
on social, labour or environmental issues for instance, should not be
threatening the global competitiveness of European corporations." De
conclusie: "Global Europe poses a serious threat to social justice, gender
equality and sustainable development not only outside the EU, but also within.
The erosion of workers’ rights, the worsening of the quality of jobs within the
EU, the destruction of a sustainable model of farming is also intrinsically
linked to the external EU trade agenda. With trade liberalisation across all
sectors – agriculture, industry and services – the beneficiaries are a handful
of corporations but millions lose their jobs."

S2B
heeft in januari 2008 een petitie-brief gelanceerd, waarin bovenstaande
kritiekpunten vermeld staan (deze is niet op de website van S2B terug te
vinden, wel bijvoorbeeld hier
)

In de
brief wordt het EU-beleid in detail afgekeurd (met name de EPA’s) en worden
alternatieven voorgesteld, op het gebied van klimaat en duurzaamheid en
internationale solidariteit. Ook worden toekomstige evenementen genoemd waar de
kritiek gestalte zou kunnen krijgen

 De Nederlandse Staatssecretaris voor Europese
Zaken Timmermans heeft in december aangekondigd dat er (met "2 miljoen
euro en een consortium communicatiebureaus" (NRC)) een groots
propaganda-offensief in nederland voor de EU ingezet gaat worden. Het is zeer
waarschijnlijk dat daar ook het handelsbeleid verkocht gaat worden.

Zie ook de WTO-Zip voor recente ontwikkelingen