Ga naar de inhoud

Export Krediet Agentschappen en Klimaatverandering, Cancún-briefing

Tijdens de VN klimaat-top in het Mexicaanse Cancún die tot 10 december duurt, wordt onder meer gesproken over de rol en inzet van Export Krediet Agentschappen (ECA’s). Volgens ECA Watch en FERN steunen deze ECA’s vaak fossiele brandstofwinningsprojecten en zijn ze ongeschikt als middel voor ‘klimaatfinanciering’.

2 min leestijd
Placeholder image

 

 

Na de mislukte VN Conferentie over Klimaatverandering (UNFCCC) in Kopenhagen, december 2009, wordt er nog steeds heftig gedebatteerd over de toekomstige financiële architectuur voor de financiering van verlichting van de schade door klimaatverandering (mitigatie) en van aanpassing aan klimaatverandering (adaptatie).

Bij de klimaat-top, die nu in het Mexicaanse Cancún wordt gehouden (en die op 10 december eindigt), is deze kwestie een van de onderhandelingsonderwerpen. Het gaat daarbij ondermeer over de rol van publieke en private financiering en dus zal de rol van Export Krediet Agentschappen (ECA’s) [1],die op het scheidingsvlak tussen privaat en publiek opereren, in toenemende mate belangrijk worden. Veel ECA’s steunen fossiele brandstofwinningsprojecten met miljarden dollars terwijl die broeikasgassen uitstoten. De ECA-financiering van fossiele brandstofprojecten sluit ook de ECA-financiering van klimaatvriendelijke technologieën.

FERN [2] en ECA Watch [3] brachten onlangs een document [4] uit dat de negatieve impact van de fossiele brandstof-financiering door ECA’s schetst. De paper stelt ook de vraag centraal of ECA’s wel een rol hebben te spelen in de bijdrage aan de “klimaatfinanciering”. “Klimaatfinanciering” is hier gedefinieerd als betalingen door ontwikkelde landen (in de vorm van giften of een equivalent daarvan) die aanvullend zijn op Officiële Ontwikkelings Hulp (ODA) en die bedoeld zijn als financiering van de mitigatie- en adaptatie-behoeften van ontwikkelingslanden.

Noten:

[1] Export Krediet Agentschappen (ECA’s) zijn overheidsinstellingen of semi-overheidsinstellingen die belastinggeld gebruiken om bedrijven te helpen in het buitenland te investeren en exporteren. Kenmerkend voor ECA’s is dat ze zorgen voor financiële ruggesteun in de vorm van garanties, verzekeringen en directe leningen. Hun doel is bedrijven te beschermen tegen de commerciële en politieke risiko’s van onbetaalde rekeningen terwijl ze in het buitenland actief zijn. ECA’s verzekeren 10% van de wereldwijde export van grote industrielanden.
[2] FERN: NGO die campagne voert voor meer ecologische en sociale rechtvaardigheid, met nadruk op bossen en de rechten van bosbewoners in beleid en praktijk van de EU.
[3] ECA Watch: Het werk van de ECA-Watch Campagne is gericht op het doen instellen van bindende richtlijnen voor ECA’s op ecologisch en sociaal gebied en op gebied van mensenrechten.
[4] “Export Credit Agencies and Climate Change – a briefing for Cancun,” 2 december 2010

.