Ga naar de inhoud

Exceptionalisme gaat op wereldtour

Kan de heldin van dit verhaal, het ware internationalisme, de aanval overleven van wetteloze maniakken die erop uit zijn een wereld van onberekenbare soevereinen nieuw leven in te blazen en een oorlog van allen tegen allen te bevorderen?

13 min leestijd

(Door John Feffer (geschreven op 21 september 2022) oorspronkelijk verschenen op TomDispatch, vertaling globalinfo.nl (dol op donateurs) fotomontage Tjebbe van Tijen, CC2.0/Flickr)

Dit is een nachtmerriescenario: Vladimir Poetin kan niet genoeg soldaten uit de Russische Federatie rekruteren en gaat in op het recente aanbod van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un om 100.000 Noord-Koreanen te sturen om zich aan te sluiten bij de mislukte poging van de Russische president om Oekraïne in te nemen. Kim heeft ook beloofd Noord-Koreaanse arbeiders te sturen om te helpen bij de wederopbouw van de Donbas-regio van dat land, waarvan Russische troepen delen hebben vernietigd om het te “redden”. Beschouw dit als een griezelige echo van de broederlijke hulp die Oost-Europese communistische staten in de jaren vijftig aan Pyongyang verleenden na de verwoestingen van de Koreaanse oorlog.

De huidige liefdesband tussen Rusland en Noord-Korea is allesbehalve ongekend. Het Kremlin heeft een reeks Kims militair en economisch gesteund. Maar als Poetin uiteindelijk een beroep zou doen op zoveel Noord-Koreaanse soldaten en arbeiders, dan zou dat de eerste keer zijn dat het land de op een noemenswaardige manier iets terugdoet. Als voorschot op de nieuwe relatie helpt Pyongyang naar verluidt de oorlogsinspanningen van Moskou al met zendingen raketten en munitie uit het Sovjettijdperk.

Een nog hechter bondgenootschap tussen Moskou en Pyongyang, nu slechts één stap verwijderd van de realiteit, suggereert de mogelijkheid van een toekomstige Euraziatische Unie van autocratieën, waaronder China en verschillende Centraal-Aziatische staten. Nog maar een paar jaar geleden leek een anti-westerse alliantie, die bijna 20% van het landoppervlak en ongeveer hetzelfde percentage van de bevolking van de wereld omvat, inderdaad onwaarschijnlijk. Ondanks zijn autocratische neigingen deed Rusland toen nog steeds alsof het een democratie was en onderhield het samen met China redelijke economische betrekkingen met het Westen. Noord-Korea daarentegen was een geïsoleerde buitenstaander die gebukt ging onder een erfelijke dictatuur en strenge sancties die de toegang tot de wereldeconomie beperkten.

In plaats van dat Noord-Korea nu de politieke en economische normen van de internationale gemeenschap overneemt, schuift het nu op naar het front van de onliberale groep, nu Kim met zijn reisleidersvlag zwaait om anderen aan te moedigen zijn weg te volgen. Poetin lijkt klaar om zijn voorbeeld enthousiast te volgen. De afgelopen tien jaar heeft hij immers stappen ondernomen om de Russische burgermaatschappij uit te schakelen en een corporatistische economie van bovenaf te creëren. Nadat hij in februari opdracht gaf tot de invasie van Oekraïne, wordt de Russische leider nu geconfronteerd met hetzelfde soort sanctieregime dat Pyongyang teistert, waardoor zijn land gedwongen wordt zijn eigen versie van juche na te streven, de Noord-Koreaanse filosofie van zelfredzaamheid. Beide landen hebben hun heersende ideologieën van de jaren negentig – communisme in Noord-Korea, democratie in Rusland – grotendeels vervangen door een lelijk, xenofoob nationalisme.

Op een fundamenteler niveau zijn Noord-Korea en Rusland beide voorbeelden van exceptionalisme. Sinds zijn oprichting na de Tweede Wereldoorlog beschouwt Noord-Korea zichzelf als een uitzondering op de regels voor internationaal gedrag. De inval van Rusland in Oekraïne heeft Poetins versie van een nieuw Russisch exceptionalisme bevestigd, bedoeld om de inspanningen van Michail Gorbatsjov en Boris Jeltsin om de Sovjet-Unie en haar opvolgers meer in overeenstemming te brengen met de mondiale normen, voorgoed teniet te doen.

De basis voor het moderne exceptionalisme zijn echter altijd de Verenigde Staten geweest, waar een langdurige tweepartijenconsensus heerst dat Amerika het recht heeft om bijna alles te doen wat het wil om zijn mondiale hegemonie te behouden.

Rusland en Noord-Korea zijn evenmin uitzonderlijk in hun exceptionalisme. De neus ophalen voor internationale autoriteiten is een integraal onderdeel geworden van een groeiend autoritair populisme, dat zich uit in woede over de economische globalisering en ontgoocheling over de liberaal-democratische elites die dat project hebben gesteund. Hoewel de aanval op het liberalisme en de omarming van onliberaal exceptionalisme een acuut gewelddadige vorm hebben aangenomen in de oorlog in Oekraïne, zijn ze in minder virulente maar niet minder verontrustende vormen te vinden in Europa (Hongarije), Azië (Myanmar), Afrika (Ethiopië) en Latijns-Amerika (Brazilië).

De basis voor het moderne exceptionalisme zijn echter altijd de Verenigde Staten geweest, waar een langdurige tweepartijenconsensus heerst dat Amerika het recht heeft om bijna alles te doen wat het wil om zijn mondiale hegemonie te behouden. Natuurlijk bevindt het exceptionalisme zich ook hier op een spectrum, met liberale internationalisten als Joe Biden aan de ene kant en Donald Trump, een Russische autocraat in wording, aan de andere kant. Anders gezegd, er is hier een groeiende strijd over de mate waarin dit land goed met anderen moet samenwerken.

Wat er in Oekraïne gebeurt – een exceptionalistische macht die een liberaal internationalistisch systeem probeert te verpletteren – is een versie van diezelfde machtsstrijd. Het aanhoudende bloedbad daar loopt vooruit op het soort bloedbad dat in dit land kan ontstaan als Donald Trump of een politicus als hij in 2024 het Witte Huis overneemt.

Het einde van toetreding?

Nationalisten haten globalisering omdat ze vinden dat internationale instanties niet de regels moeten schrijven die het gedrag van hun regeringen inperken.

In Brazilië heeft de Trump-achtige president Jair Bolsonaro uitgehaald naar VN-instanties en transnationale milieuorganisaties vanwege hun kritiek op zijn laissez-faire aanpak van de vernietiging van het Amazonewoud. Euroskeptici zoals Viktor Orban uit Hongarije en de Brexiteers uit het Verenigd Koninkrijk hebben een hekel aan de regels van het hoofdkwartier van de Europese Unie (EU) in Brussel over alles van de grootte van komkommers tot de persvrijheid. Trump heeft de Verenigde Staten op beroemde wijze uit elk internationaal akkoord gehaald dat binnen bereik van zijn MAGA kapmes kwam, waaronder het klimaatakkoord van Parijs, de Iraanse nucleaire overeenkomst en het Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty.

Oekraïne heeft zich in de tegenovergestelde richting bewogen. Nadat de pro-Russische president Viktor Janoekovitsj in 2014 na de Euromaidan-protesten werd weggestuurd, schuwden de min of meer liberale regeringen die volgden zeker niet om een beroep te doen op het Oekraïense nationalisme. Toch waren ze ook bereid, zelfs gretig, om zich te onderwerpen aan de regels en voorschriften van externe machten, althans die verder uit het westen. De Oekraïense politieke strijd van 2013-2014 draaide immers rond de wens om toe te treden tot de EU, waarvoor de steun onlangs de 90% heeft overschreden.

Poetin heeft Oekraïne natuurlijk een heel ander soort lidmaatschap in het vooruitzicht gesteld – in een Slavische broederschap. Wat de voor- en nadelen van een toekomstig nauw partnerschap met Rusland en buurland Wit-Rusland ook mogen zijn, het zou voortvloeien uit het gehoorzamen aan de parochiale dictaten van het Kremlin. Met andere woorden, Oekraïne staat voor een al te duidelijke keuze: een onwillige partner worden van het Russische exceptionalisme of zich gewillig schikken naar de regels van het Westen. Met zulke opties is het niet verwonderlijk dat euroscepticisme er nauwelijks voorkomt.

Oekraïne is natuurlijk niet het enige land dat staat te trappelen om bij de EU aan te kloppen. Verschillende andere landen staan al in de rij, waaronder ongetwijfeld Schotland, als het stemt om zich los te maken van het Verenigd Koninkrijk en zijn Brexiteers. Als reactie op de uitdagingen van de economische globalisering, waaronder de druk om te privatiseren en een potentiële race naar de bodem als het gaat om milieu- en arbeidsvoorschriften, heeft Europa een transnationaal systeem opgezet dat ten minste enkele sociaal-democratische kenmerken behoudt. En dat lijkt een aantrekkelijk compromis voor een aantal landen die buiten de deur van de EU staan, blootgesteld aan de harde wind van de vrijhandel en de zware schuldenlast.

Maar Brexit is niet de enige uitdaging voor de macht en de breedte van de Europese Unie. De weigering om zich te houden aan het democratisch bepaalde beleid van Brussel heeft rechtspopulisten in Hongarije, Polen en Tsjechië verenigd, terwijl het in landen als Roemenië een sterke stroming van euroscepticisme heeft gegenereerd. In Frankrijk blijft de steun voor extreem-rechts – en eurosceptisch links – groot, vooral onder jongeren. Een coalitie van extreem-rechtse partijen die van oudsher allergisch zijn voor Europees federalisme staat op het punt het bestuur van Italië over te nemen na verkiezingen later deze maand. In feite staat de EU voor een bedreiging die nog groter is dan haar mogelijke versplintering: een vijandige overname door rechtse krachten die vastbesloten zijn het systeem van binnenuit te vernietigen.

Dergelijk autoritair nationalisme neemt ook elders toe. Volgens de statistieken van het grotendeels door de overheid gefinancierde onderzoeksinstituut Freedom House woont nog maar 20% van de wereldbevolking in “vrije” landen. (In 2005 was dat 46%.) En van die 20% zijn er veel in landen waar autoritaire nationalisten – Trump in de Verenigde Staten, Marine Le Pen in Frankrijk, Benjamin Netanyahu in Israël – een aannemelijke kans hebben om in de nabije toekomst de macht te grijpen of te heroveren.

Wat een verschil met de jaren negentig, toen een groot deel van de voormalige Sovjet-Unie zich na de ontbinding van het Warschaupact in alle bochten wrong om tot de EU toe te treden. In dat decennium heeft zelfs China hard gelobbyd om lid te worden van de Wereldhandelsorganisatie en uiteindelijk in 1999 de steun van Washington gekregen. Het was zo’n gouden tijdperk van VN-conferenties en internationale overeenkomsten – van de VN-conferentie over milieu en ontwikkeling tot het statuut van Rome tot oprichting van het Internationaal Strafhof – dat de naam die de VN koos voor de jaren negentig, het decennium van het internationaal recht, buitengewoon toepasselijk leek. Helaas lijkt het vandaag de dag meer op oude geschiedenis.

Natuurlijk is de noodzaak van internationale samenwerking niet echt verdwenen. Denk aan klimaatverandering, pandemieën en het verlies aan biodiversiteit, om maar drie dringende crises te noemen. Maar het enthousiasme om bindende internationale afspraken te maken is tot een dieptepunt gedaald. Het klimaatakkoord van Parijs van 2015 was vrijwillig. De transnationale samenwerking tijdens de Covid-pandemie was, buiten wetenschappelijke kringen, minimaal en werd vaak ondermijnd door uitvoerbeperkingen op kritieke medische benodigdheden. Nucleaire wapenbeheersingsovereenkomsten blijven in een impasse, terwijl de “modernisering” van dergelijke arsenalen onverminderd doorgaat en de militaire budgetten stijgen terwijl de wapenhandel nieuwe hoogten bereikt.

De jaren 2020 worden het decennium van de internationale schurk. De tragedie van Oekraïne ligt niet alleen in zijn geografie, zo dicht bij Rusland en zo ver van God, maar ook in zijn timing. Drie decennia geleden, na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie, was de wens van Oekraïne om toe te treden tot internationale normen onopvallend en de bereidheid om afstand te doen van zijn kernwapens door iedereen toegejuicht. De ergste reactie die een verzoek om toetreding tot de EU toen kon opleveren was een koude schouder uit Brussel. Vandaag heeft de wens om tot Europa toe te treden tot oorlog geleid.

Waarheen autocratie?

Autocraten verschuilen zich vaak achter soevereiniteit. China beweert dat wat er gebeurt met zijn Oeigoerse minderheid in de provincie Xinjiang de internationale gemeenschap eenvoudigweg niets aangaat. Noord-Korea houdt vol dat het het soevereine recht heeft om kernwapens te ontwikkelen. En in de VS verwerpt de MAGA-ploeg van Donald Trump natuurlijk verwaande buitenlanders die een oordeel vellen over de Amerikaanse gehechtheid aan fossiele brandstoffen, grensmuren en wapens in alle maten.

Soevereiniteit was ooit het voorrecht van de koning; hij was immers de soeverein. De huidige alleenheersers, zoals Vladimir Poetin, zijn eerder gekozen dan aangeboren, zoals Kim Jong-un. De verkiezingen die dergelijke autocraten doen aantreden zijn misschien twijfelachtig (en zullen dat tijdens hun bewind waarschijnlijk steeds meer worden), maar de steun van het volk is een belangrijk kenmerk van het nieuwe autoritarisme. Poetin wordt momenteel gesteund door ongeveer 80% van de Russen; Orbans goedkeuring in Hongarije schommelt rond de 60%; en hoewel Donald Trump waarschijnlijk alleen opnieuw zou kunnen winnen dankzij kiezersonderdrukking en steeds antidemocratischer kenmerken die in het Amerikaanse politieke systeem zijn ingebakken, hebben miljoenen Amerikanen Trump in 2016 in het Witte Huis gezet en blijven ze oprecht geloven dat hij hun verlosser is. Bolsonaro in Brazilië, Nayib Bukele in El Salvador, Narendra Modi in India, Kais Saied in Tunesië: ze zijn allemaal gekozen.

Ja, zulke leiders zijn nationalisten die zich vaak gedragen als populisten door hun aanhangers allerlei aalmoezen en feelgood-nostrums te beloven. Maar wat de autocraten van vandaag bijzonder gevaarlijk maakt, is hun exceptionalisme, hun gehechtheid aan het soort soevereiniteit dat bestond vóór de oprichting van de Verenigde Naties, de vroegere Volkenbond of zelfs het Verdrag van Westfalen dat in 1648 het moderne interstatelijke systeem in Europa tot stand bracht. Zowel Trump als Xi Jinping grijpen terug op een Gouden Eeuw – van heersers die rekenden op de onbetwiste loyaliteit van hun onderdanen en een heerschappij uitoefenden die alleen door andere monarchen werd betwist.

Soevereiniteit is de ultieme troefkaart. Het kan gebruikt worden om elk argument te beëindigen: Ik ben de koning van dit kasteel en mijn woord is wet binnen de muren. Autocraten zijn meestal geen teamspelers, maar steeds vaker spelen ook democratieën de soevereiniteitskaart. Zelfs Rusland, dat zo duidelijk de Oekraïense soevereiniteit schendt, heeft dat gedaan met het argument dat Oekraïne altijd al deel uitmaakte van Rusland.

De oorlog in Oekraïne komt neer op een conflict tussen twee opvattingen over de wereldorde. De eerste wordt bepaald door een één-tegen-allen exceptionalisme, de tweede door een allen-voor-één transnationale samenwerking. Helaas is de laatste geassocieerd geraakt met economische globalisering (die eigenlijk gaat over meedogenloze concurrentie, niet over wereldwijde samenwerking), politiek elitarisme in Davos-stijl (dat meestal meer gericht is op samenspanning dan op transparante samenwerking), en grensoverschrijdende migratie (die het gevolg is van oorlogen, de ellende van de wereldwijde economische ongelijkheid, en de steeds verwoestender nachtmerrie van de klimaatverandering). Woede over deze drie elementen van het “globalisme” zet kiezers ertoe aan “de andere kant” te steunen, meestal een autoritair exceptionalisme in plaats van een echt authentiek internationalisme.

Het sombere eindpunt van een dergelijke politieke devolutie zou een Rusland kunnen zijn met Noord-Koreaanse kenmerken: geïsoleerd, oorlogszuchtig en tiranniek. Landen die een dergelijke weg inslaan riskeren vandaag de dag de vogelvrije status die Noord-Korea al 75 jaar geniet. De vraag is: wat gebeurt er als in de toekomst de vogelvrijen de meerderheid vormen?

Maar wat echt beangstigend is, is dat dit grotere geopolitieke conflict een tweefrontenoorlog is. Zelfs als het Westen zich verenigt tegen het Rusland dat Poetin heeft opgebouwd, vecht het tegen binnenlandse varianten van autoritair exceptionalisme, van Trump tot Orban. Zie dit als de geopolitieke versie van de gebruikelijke wending in horrorfilms: het telefoontje van de seriemoordenaar dat van binnenuit blijkt te komen.

Kan de heldin van dit verhaal, het ware internationalisme, de aanval overleven van wetteloze maniakken die erop uit zijn een wereld van onberekenbare vorsten nieuw leven in te blazen en een oorlog van allen tegen allen te bevorderen? We kunnen alleen maar hopen dat onze heldin niet alleen deze schrijnende uitdagingen overleeft, maar ook de hoofdrol speelt in een minder gruwelijk en meer stichtelijk vervolg.