Ga naar de inhoud

Europese Gendarmerie EuroGendFor Inzetbaar

Onlangs heeft de Verenigde Staten, Canada en Oekraïne, tegen een VN-resolutie gestemd, een resolutie die de verheerlijking van het nazisme veroordeelde. De lidstaten van de Europese Unie (waaronder Nederland) onthielden zich van stemming. De Franse site Le Grand Soir van 20 december 2014 heeft er een item over opgenomen. Natuurlijk bevreemdt het (of juist niet) dat de drie genoemde staten tegen het veroordelen van het verheerlijken van nazisme stemden. Niet minder vreemd is het, dat juist Europese landen zich daarbij van stemming onthielden.

7 min leestijd

(Oorspronkelijk verschenen op Libertaire Orde)

Toch, zo wordt door Bernard Gensane betoogd, is de passiviteit van de Europese Unie in deze stemming niet verbazingwekkend als die wordt afgezet tegen het feit dat nazi’s, crypto-nazi’s en nazi-sympathisanten in redelijk wat Europese landen de overhand weten te verwerven. [Aantekening 1]

Gensane koppelt het fascistiserende afdrijven in Europa aan de ontwikkelingen op het vlak van het opbouwen van een repressieve, contra-subversieve politiemacht. Het gaat hierbij om de strijdkracht die EuroGendFor* wordt genoemd. Hieronder treft u een vertaling uit het Frans van zijn betoog. [ThH]

Banken: Onderdrukking democratische rechten graag

Een extreemrechtse beweging heeft zich gevestigd op het oude continent waar men zou denken dat het tegen fascistische barbarij is gevaccineerd. Onder de tekenen die onmiskenbaar zijn, kan men rekenen het creëren van een gemilitariseerde reactiekracht van 3.000 mannen voor brute repressie tegen volksprotest waarover de machthebbers zich zorgen maken gelet op de tientallen miljoenen werklozen en armen.

Politie.Eur

In mei 2013, kon de bank JPMorgan Chase – die, net als Warren Buffet weet wie de klassenoorlog won – zich veroorloven om de intrekking te vragen van democratische grondwetten in Europa die sinds 1945 zijn ingesteld. De bank beval Europa aan sociale rechten, rechten van werknemers, de vrijheid van meningsuiting in het bijzonder af te schaffen. [Aantekening 2]

‘Liberale mondialisering’, dat is één ding. Vragen om onderdrukking van democratische rechten ten behoeve van de grote banken, zodat hun beleggingsfondsen beter kunnen speculeren, dat is andere koek. Soberheid is geen fataliteit of een pijnlijke noodzaak meer, maar een wapen om de oppositie het zwijgen op te leggen tegen de hyperbourgeoisie.

Opdat orde heerst, opdat het kapitalisme zijn oorlog in vrede kan voeren, heeft de Europese Unie zich een gemilitariseerde reactiekracht van 3.000 mannen gegund, een Europese Gendarmerie die bekend staat als EuroGendFor. Het is gevestigd in Italië, Vicenza. De werktaal is de taal van de partijen, maar in feite is het het Engels van Wall Street. [Aantekening 3]

We kunnen niet eeuwig blijven meedoen met het spel om opnieuw de mensen te kiezen die verkeerd stemmen of die op beschamende manier referenda omzeilen hoewel die met behulp van wetgevende middelen tot stand zijn gekomen. Omdat de formele democratie op die wijze regelmatig met voeten wordt getreden, zal de bevolking wanhopig worden. Het is niet uitgesloten dat daar meer en meer op radicale, gewelddadige wijze uitdrukking aan zal worden geven. Vandaar de gevoelde noodzaak van de Europese machthebbers om uiterste middelen van onderdrukking in het leven te roepen!

In 1935 werd door [de Bulgaarse communist] Georgi Dimitrov [1882-1949] fascisme als een openlijke terroristische dictatuur van het meest reactionaire deel van de monopolistische en imperialistische bourgeoisie beschreven. Hij onderscheidde het fascisme van de klassieke reactionaire dictatuur, van het modernistische discriminerende element en het karakter van het beroep op de massa’s. We zullen bijvoorbeeld Franco later de Spaanse economie zien vernieuwen door de technocraten van het Opus Dei, en vooral Pinochet zal de eerste experimentator zijn met de ideeën van Hayek en Friedman. In ieder geval is voor de bourgeoisie het fascisme de meest zekere manier om de werknemers uit te buiten.

Contra-subversieve reactiemacht

Volgens de statuten van EuroGendFor moet dit instituut, alleen of samen met andere repressieve krachten, in staat zijn om alle politietaken uit te voeren tijdens alle fasen van een crisisbeheersingsoperatie. EuroGendFor kan worden onderworpen aan burgerlijk of militair gezag. Er wordt beroep op haar gedaan ten behoeve van veiligheidsmissies en de openbare orde; om toezicht te houden, te adviseren, de lokale politie in hun dagelijks werk bij te staan; om de openbare ruimte te bewaken, het verkeer te regelen, controle uit te oefenen, de grenzen te bewaken en opdrachten uit te voeren die in de sfeer van de geheime dienst liggen; om strafrechtelijk onderzoek te doen, met inbegrip van het ontdekken van misdrijven, het opsporen van daders om deze over te dragen aan de bevoegde gerechtelijke instanties; om mensen en eigendommen te beschermen en de orde te handhaven in het geval van verstoring van de openbare orde.

Schoenen

En de dagen zullen zeker komen dat de Grieken er genoeg van hebben alsmaar van de Duitsers te horen dat ze te veel vakantie opnemen, of de Fransen zullen het zat zijn om van diezelfde Duitsers steeds weer de kritiek krijgen, dat zij de openbare diensten ‘opblazen’, of om als Brit alsmaar te vernemen dat bij hen arbeidswetgeving te rigide is. Het hoeft niet te verbazen als dit eens tot volkswoede uitbarst. Vandaar de noodzaak tot inrichting van een Europese contra-subversieve reactiemacht om bij eventualiteiten het hoofd te bieden aan zulke woede-uitbarstingen. Fantasie? Denk dan aan hetgeen de voormalige Franse minister van Defensie Alliot-Marie bepleitte na de straatgevechten in volksbuurten in 2005.

EuroGendFor combineert politietaken, de rechercheafdelingen, de gendarmerie (militair) en de geheime diensten. In de taal van dat instituut, wordt gesproken over het garanderen van ‘veiligheid in Europese crisisgebieden’ als het in werkelijkheid gaat om het onderdrukken van opstanden. Des te meer deze Europese politie omvangrijker zal zijn en uitgebreidere bevoegdheden krijgt, des te minder zullen de afzonderlijke staten hun eigen repressieve middelen in hoeven te zetten.

Het is het Verdrag van Velsen (september 2012), dat de interventies van EuroGendFor regelt. Een ‘krijgsraad’ in de vorm van een interministerieel comité, bestaande uit de ministers van Defensie en Veiligheid van de lidstaten van de EU-leden, beslist over de interventiestrategie. Het gezelschap kan worden opgestart op verzoek of na een EU-besluit. [Aantekening 4]

EuroGendFor is een organisatie van paramilitaire politietroepen en geheime diensten. Er kunnen alleen staten lid van worden, die beschikken over een vorm van politie met een militaire status (de overgrote meerderheid van de Europese landen, dus). Zij verenigt alle militaire bevoegdheden en middelen, politie en geheime diensten die in samenwerking met de nationale politie en het leger kan worden uitgeoefend. Dit doet zij nadat zij daartoe opdracht van een interministeriële crisiscommissie heeft gekregen om waar ook strijd te leveren ter onderdrukking van opstanden en tegen rebelerende krachten. Het federale ministerie van Defensie heeft EuroGendFor verwelkomd met: “Politie of leger: Een Europese gendarmerie belooft de oplossing”.

Reactiemacht

Net als het Franse leger (‘Devenez vous-même’), het Britse leger(‘Mind the gap’) komt zij met een holle slogan. Zo richt de Europese Gendarmerie zich op het kneden van geesten met het motto ‘Lex Paciferat’ (de wet zal vrede brengen). Maar zelfs als zijn soldaten de wetten respecteren van de staat waarin zij opereren, alle gebouwen die en al het gebied dat door de troepen wordt betreden is daarmee exterritoriaal geworden en is niet meer toegankelijk, met inbegrip van de nationale autoriteiten. Maar voor de Europese leiders is het een troef om hun eigen repressieve krachten niet te hoeven te gebruiken, vooral omdat het moeilijk is voor te stellen dat de ‘eurogendarmes’ hun geweren tegen hun superieuren zullen richten.

De oprichting van een Europese Gendarmerie zonder scrupules is te zien in de bredere context van een organisatie van huurlingen. Het heeft er weg van dat we kunnen zeggen dat, toen de Romeinen meer en meer gebruik gingen maken van huurlingen, dit het begin van het einde van het Rijk was…

Bernard Gensane

* De deelnemende landen aan de oprichting van EuroGendFor zijn: Frankrijk (Gendarmerie nationale), Spanje (Guardia Civil), Portugal (Guarda Nacional Republicana), Italië (Carabinieri), Nederland (La Marechaussee royale – Koninklijke Marechaussee). Roemenië heeft zich aangesloten (Jandarmeria Romana). Parners zijn: Polen (Gendarmerie militaire – Żandarmeria Wojskowa) et Litouwen (Viesojo Saugumo Tarnyba). Turkije heeft een aparte status (Jandarma).

[Beeldmateriaal overgenomen van Le Grand Soir.]

Aantekeningen:

[ 1 ] Voor het artikel van Bernard Gensame (in het Frans) op Le grand Soir, klik HIER. Op de Canadese site Mondialisation vindt men al de informatie over de VN-resolutie, zoals welke landen hoe hebben gestemd, de tekst van de resolutie; klik HIER.

[ 2 ] Voor meer informatie over de bedoelde banken, klik HIER.

[ 3 ] Meer informatie over EuroGendFor is te vinden op haar eigen site, klik HIER.

[ 4 ] Voor het Verdrag van Velzen, klik HIER.

Share this: