Ga naar de inhoud

Eurocommissaris wil eerlijker voedselketen

Eurocommissaris Hogan wil transparante prijsvorming voor eerlijkere en evenwichtigere voedselketen. (23 mei 2019 – update 190525) Europees Commissaris Hogan stelt een set nieuwe regels voor om de prijsontwikkeling van voedselproducten vanaf de boerderij tot in het winkelrek meer inzichtelijk te maken. Het is een derde maatregel in het kader van het tegengaan van oneerlijke handelspraktijken tussen bedrijven in de voedseldistributieketen.

3 min leestijd

(door Matt Hermers, oorpsronkelijk verschenen op Supermacht.nl foto Paul Townsend cc/flickr)

Meer prijstransparantie voor de primaire producent

Europees Commissaris Hogan voor Landbouw en Rurale Ontwikkeling kwam recent met nieuwe maatregelen om de verhoudingen binnen de voedseldistributieketen te verbeteren. Het voorstel is om meer transparantie te verkrijgen over het totstandkomen van prijzen binnen de voedselketen, met name waar het gaat om voedselverwerking en handel. De verwachting is dat meer markttransparantie bijdraagt aan het eerlijker en evenwichtiger maken van de voedselketen. De hudige asymmetrie in de beschikbaarheid van marktinformatie verzwakt de positie van landbouwers tegenover hun afnemers, en holt hun vertrouwen in een eerlijke behandeling uit.

En voor de consument

Hogan wil ook dat de consument weet hoe de prijs van het voedsel dat hij of zij koopt tot stand is gekomen. Verschillen tussen aankoop- en verkoopprijs kunnen bijvoorbeeld worden veroorzaakt door vervoers-, verzekerings- of opslagkosten. Meer transparantie in de totstandkoming van die prijzen kan volgens hem het vertrouwen van de consument in de markt versterken. Ook kunnen beter geïnformeerde bedrijven betere beslissingen nemen en beter concurreren op de wereldmarkt. Hij beloofde dat ¨de zwarte doos¨ open gaat…

Concreet stelde Hogan voor dat het in elk geval moet gaan om meer inzicht in de prijsontwikkeling voor vlees, eieren, zuivel, groenten, fruit, akkerbouwgewassen, suiker en olijfolie. De bestaande dataverzameling van waaruit de lidstaten al enige tijd rapporteren over de landbouwmarkten, krijgt nu een breder toepassingsgebied.

Met duidelijke rol voor de lidstaten

In zijn voorstel benadrukte de commissaris dat elke lidstaat zelf verantwoordelijk is voor het tijdig en accuraat aanleveren van prijs- en marktgegevens en hij adviseerde de lidstaten om de meest kosteneffectieve benadering daarvoor te kiezen [1]. Ook adviseert hij de lidstaten uitdrukkelijk om de administratieve lasten voor het bedrijfsleven beperkt te houden door zich niet te richten op de kleine en middelgrote bedrijven.

Consultatie

Zijn nieuwe voorstel ligt nu ter inzage voor een consultatieperiode van 4 weken [2].


Meer lezen:

– ¨Voorzetten voor betere aanpak oneerlijke handelspraktijken in voedselketen,¨ Supermacht, 10 juni 2016.
– ¨Dringend gezocht: ervaringen met machtsmisbruik in de Europese voedselketen !,¨ Supermacht, 24 oktober 2017.
– ¨Voorlopig akkoord over Europese richtlijn tegen oneerlijke handelspraktijken in de voedselketen -update,¨ Supermacht, 24 december 2018.

Noten:
[1] Dat is volgens Vilt al eerder een probleem gebleken waar goede intenties van de Commissie op spaak lopen.
[2] In 2016 besloot de Commmissie – na het verschijnen van het rapport van de Agricultural Markets Task Force (AMTF) over de rol van de primaire producent in de voedselketen – om de transparantie in de keten te verbeteren. In 2017 werd daarvoor een openbare consultatie gehouden waaruit bleek dat de meerderheid van de deelnemers vonden dat de rol van boeren, telers en vissers moest worden versterkt.

Bronnen:
– ¨Battle over unfair trade practices ends, its champion rejoices,¨ Euractiv, 15 maart 2019.
– ¨Hogan verlangt transparantie van ganse voedselketen,¨ Vilt, 22 mei 2019.
– ¨
Eerlijkheid in de voedselvoorzieningsketen: de Commissie wil meer prijstransparantie,¨ Europese Commissie Persbericht, 22 mei 2019.
– ¨Implementing regulation: Market transparency – agriculture,¨ EC, 22 mei 2019.
– ¨Fairness in the food supply chain: Commission proposes to increase price transparency,¨ European Sting, 23 mei 2019.
– ¨New proposal aims to unlock ‘black box’ of the agri-food supply chain,¨ Delfi, 23 mei 2019.
– ¨Unlock the “black box”: EU seeks to boost transparency in agri-food,¨ Food Ingredients First, 23 mei 2019