Ga naar de inhoud

Dood en belastingen

de
echte tol van belastingsontduiking

3 min leestijd
Placeholder image

Origineel bericht van Attac
Vlaanderen

Christian
Aid, is een Britse NGO die in de jaren 40 werd gesticht door alle protestantse
kerken. Die zit op hetzelfde spoor als Attac in de strijd tegen de fiscale
paradijzen. Christian Aid publiceerde een verslag in mei 2008 met als titel
"Death and taxes" (dood en belastingen). De volledige titel is :
"Death and taxes: the true toll of the tax dodging" en kan het beste
vertaald worden als  "Dood en
belastingen: de echte tol van belastingsontduiking".

De
auteurs schatten de jaarlijkse kost van de belastingsontduiking op 160 miljard
dollar ten nadele van de armste landen. De bedragen die zo verloren gaan zouden
tussen 2000 en 2015 5,6 miljoen kinderen in de ontwikkelingslanden  van de dood kunnen redden.

Dat
betekent indien we niets ondernemen dat tussen 2000 en 2015 daadwerkelijk 5, 6
miljoen kinderen overlijden wegens belastingsontduiking en fiscale fraude van
de "rijksten".

Het bedrag
van de belastingsontduiking is veel groter dan de overheidshulp voor
ontwikkelingssamenwerking. De NGO hekelt "het schandaal van een systeem
van belastingen in de wereld dat toelaat dat de rijksten hun
verantwoordelijkheid ontlopen en daardoor de armsten veroordelen tot een
afgeknotte  ontwikkeling, en zelfs tot
een vroegtijdige dood[…]Wij voorspellen dat alleen al de
belastingsontduiking, die illegaal is en verbonden aan de handel,
verantwoordelijk zal zijn voor de dood van 5,6 miljoen jonge kinderen in de
ontwikkelingslanden in de periode van 2000 tot 2015.

Dat is
bijna 1.000 per dag.

De
helft daarvan is reeds dood."

 Christian
Aid wijst ook op de rol van  de
regeringen, namelijk van de Britse regering, door op te merken dat veel fiscale
paradijzen eigendom zijn van de Britse Kroon.

Christian
Aid hekelt ook de Commonwealth 
Development Corporation, een structuur die afhangt van het Britse
Ministerie van Internationale Ontwikkeling en die ontwikkelingsprojecten
uitwerkt en door het gebruik van fiscale paradijzen geen enkele belasting
betaalt op de 365 miljoen pond (236 miljoen euro) winst. Als het gaat om
fiscale paradijzen zou de NGO niet alleen de Britse regering die verwijten
kunnen toesturen maar ook de Franse regering en de hele Europese Unie.

Het is
echter passend van niet uit het oog te verliezen dat als dit verlies aan
belastinginkomsten van de armste landen geschat wordt op 160 miljard, dat
verlies nog veel groter is in de landen van het Noorden.

Zo
wordt de belastingsontduiking door de Schatkist in de USA geschat op 10% van
zijn fiscale inkomsten, of zo’n 350 miljard dollar.

In
Frankrijk zou dat volgens de SNUI (Syndicat National Unifié des Impôts –
Nationaal Verenigd Syndicaat der Belastingen) 50 miljard euro bedragen.

In België
schatten onderzoekers, de vakbonden en Attac het verlies op meer dan 30 miljard
euro.

Het is
dus niet overdreven van te denken dat de belastingsontduiking van de
OESO-landen met een hoog inkomen 6 tot 7 maal groter is dan het ontdoken bedrag
dat Christian Aid terecht aanklaagt.

Bovenop
deze belastingsontduiking kan ook herinnerd worden aan de onrechtvaardigheid
van het belastingsstelsel op zich, waarbij bijvoorbeeld de nominale heffingen
van de belasting op de winsten tussen 1993 en 2007 in de OESO gedaald is met 10
punten.

 Daarom
blijft voor ATTAC VLAANDEREN (actief binnen FAN) de strijd voor fiscale
herverdeling uiteindelijk een mondiale strijd voor leven of dood.

Voor
wie geïnteresseerd is in het volledige rapport van Christian Aid. Het rapport
is te vinden via de website van Tax Justice Network .