Ga naar de inhoud

Derde Nieuwsbrief van TroikaWatch

Algemene situatie Net als in de laatste paar maanden, wordt de Europese context gekenmerkt door overheden die vooral mooi weer spelen, terwijl de situatie voor steeds meer mensen alleen maar verslechtert. Na Ierland is Portugal waarschijnlijke het tweede land dat de paraplu van de Trojka gaat verlaten, in mei. Het is echter onwaarschijnlijk dat de levensomstandigheden van de mensen daar zullen verbeteren, want bezuinigingen zullen de komende jaren voortgezet worden en het is meer dan twijfelachtig of de omvang van de schuld echt verminderd kan worden zonder aanzienlijke schuldverlichting.

22 min leestijd

(Engelse origineel hier) (vertaling globalinfo.nl)

Europees niveau

In veel landen leverde het onderzoek van het Europees Parlement naar de Trojka krantenkoppen op. Dit onderzoek heeft duidelijk gesteld, zoals wij eerder al bericht hebben, dat de Trojka de Europese wet meerdere malen overtreden heeft. Helaas is de mening van het Europees Parlement over de Trojka op dit moment niet relevant, omdat het Parlement niet het recht heeft te beslissen over beleidsmaatregelen van de Trojka. Daarom moet dit onderzoek ook worden gezien in het licht van het machtsspel tussen de verschillende Europese instellingen.

Hoewel het de moeite waard is om te ondersteunen dat er meer macht verschuift op Europees niveau van de Commissie en de Raad naar het Parlement, valt het te betwijfelen of dit zou leiden tot een grote verandering van het Europese beleid – de belangrijkste beslissingen worden nog steeds achter gesloten deuren genomen. TroikaWatch heeft een artikel geschreven over het verslag van het onderzoek van het Parlement naar de Trojka, dat hier te lezen is.

Een nieuw rapport van Caritas Europa, getiteld ‘The Impact of the European Crisis’ (‘De impact van de Europese crisis’), concludeert dat de crisis waarschijnlijk verlengd wordt door het falen van de EU en haar lidstaten om concrete ondersteuning te bieden op de schaal die nodig is om degenen die in moeilijkheden geraken te helpen, essentiële openbare diensten te beschermen en werkgelegenheid te creëren. Het rapport kan worden gedownload van de website van Social Justice Ierland.

Naast de Trojka, lijkt het breken van de regels ook bij andere EU-onderwerpen de nieuwe manier van werken te zijn. Terwijl de Europese Raad en de Duitse regering voortdurend proberen om het Europees Parlement te passeren bij de vorming van het nieuwe Single Resolution Mechanism (SRM) voor failliete banken, heeft de Groene fractie in het Duitse parlement een studie uitgebracht waarin wordt geconcludeerd dat de uitvoering van een dergelijk mechanisme zonder een goede stemming in het Europees Parlement een schending van het Europees recht zou zijn. Het rapport trekt dezelfde conclusie als een korte studie die eerder dit jaar gepresenteerd werd door het Groene parlementslid Sven Giegold.

Wanneer echter de belangen van het bedrijfsleven in het gedrang komen, weten krachtige spelers hoe ze hun ‘rechten’ moeten krijgen.

Het rapport Profiting from Crisis – How corporations and lawyers are scavenging profits from Europe’s crisis countries‘ (‘Profiteren van crisis – Hoe bedrijven en advocaten winsten schrapen uit Europa’s crisislanden’), dat onlangs werd gepubliceerd door CEO en TNI, onthult een groeiende golf van rechtszaken aangespannen door bedrijven tegen de worstelende Europese economieën. Het rapport stelt dat deze rechtszaken een broodnodige waarschuwing brengen van de potentieel hoge kosten van het beoogde handelsakkoord tussen de VS en de EU.

Verdere details over dit akkoord, de Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), kunnen ook worden gevonden in een rapport gepubliceerd door het Europese bureau van de Rosa Luxemburg Stichting.

Maar het burgerlijk verzet gaat ook door. Tijdens de laatste ronde van onderhandelingen tussen de EU en de VS over de vrijhandelsovereenkomst TTIP in Brussel op 13 maart, organiseerden D19-20, Alter Summit, Blockupy Europe, S2B Network en het Europese ATTAC netwerk een protest bij DG Handel.

{youtube}t6ImnRfVC1I{/youtube}

Het Europees Vakverbond (EVV, in het Engels; ETUC) is een nieuwe campagne begonnen, “A new path for Europe” en plant hierrond een Europese demonstratie in Brussel op 4 April. Meer protesten op Europese schaal zijn gepland voor mei, vóór de Europese verkiezingen.

{youtube}jRXtCfzO0fY{/youtube}

In verschillende landen, roepen groepen burgers op tot een actieweek van de 15de tot de 25 mei. [mayofsolidarity.org] Op 15 mei viert de 15M beweging in Spanje zijn derde verjaardag en op 17 mei plant de Blockupy coalitie (http://blockupy.org/) protesten in Berlijn, Düsseldorf, Hamburg en Stuttgart in Duitsland.

Griekenland

De commissie van het Europees Parlement die onderzoek doet naar het werk van de Trojka heeft Griekenland aan het einde van januari eindelijk bezocht. De oorspronkelijke datum werd uitgesteld de viering van het begin van het Griekse voorzitterschap van de Europese Unie niet te verstoren. Othmar Karas, de conservatieve helft van het duo dat leiding over de commissie heeft, begon een polemiek met Griekse oppositieleider Alexis Tsipras, bewerend dat Tsipras geen alternatieve voorstellen heeft gepresenteerd voor het beleid van de Trojka in Griekenland. Dit werd later ontkend door de Franse socialistische afgevaardigde Liem Hoang Ngoc, die hem vergezelde bij dit bezoek als de andere helft van de leiding van de commissie.

Ondertussen heeft Syriza, dat volgens recente opiniepeilingen een duidelijke voorsprong in de komende verkiezingen heeft, z’n standpunt uiteengezet in het ‘Zwartboek van de Trojka’ en verzonden naar de commissie. Het is ook openbaar beschikbaar in het Engels: en in het Grieks.

Terwijl aan de ene kant de financiële resultaten van 2013 door de Griekse regering werden aangekondigd in het begin van februari beter dan verwacht waren (krimp van -3,7 procent, positieve betalingsbalans en primaire begrotingsbalans, terwijl het totale tekort op minder dan 3 procent zou uitkomen). Aan de andere kant is de prijs die daarvoor betaald moet worden hoger dan verwacht: een werkloosheid van 28 procent (en 60 procent voor jongeren) en schulden die onhoudbaar hoge niveaus hebben bereikt (meer dan 170 procent).

De Griekse minister van Financiën verklaarde dat hij deze cijfers had verwacht en om die reden afwijzend stond tegenover de bezuinigingen ter waarde van drie miljard euro die door de Trojka in november werden geëist, wat leidde tot het blokkeren van de onderhandelingen over de vrijgave van de tranche van leningen die oorspronkelijk gepland stond voor eind 2013. Hierdoor was Griekenland gedwongen om kortlopende obligaties uit te geven om deze periode te overbruggen.

Ondertussen keerden de Trojka-inspecteurs terug naar Athene voor hun inspectie in verband met de vrijgave van een tranche van 8,8 miljard euro, nodig om leningen af te lossen en rentes te betalen die voor eind mei verplicht zijn, voor de Europese verkiezingen. Om de vrijgave van deze tranche goed te keuren, eist de Trojka maatregelen die de Griekse regering hoopte uit te stellen: 12.500 extra ontslagen van ambtenaren, het verbeteren van ‘competitiviteit’ door het volgen van de meer dan 300 aanbevelingen uit een recent rapport van de OESO evenals de vermindering van de sociale bijdragen van werkgevers en van verscheidene andere belastingen. De belastingverlagingen zullen nieuwe gaten in de Griekse balansen veroorzaken en leiden tot een nieuwe ronde van sociale bezuinigingen later in het jaar – wat de regering wilde vermijden – , terwijl ten minste een van de maatregelen die in het OESO-rapport aanbevolen wordt het voortbestaan van de Griekse zuivelindustrie kan bedreigen.

De Griekse overheid zal naar verwachting deze voorwaarden accepteren in de komende weken om de beloofde hoeveelheden geld te ontvangen, om een deel daarvan te gebruiken voor electorale toegevingen aan gerichte groepen kiezers. De hoop wordt gevestigd op het beperken van de verwachte slechte uitslagen van partijen uit de regerende coalitie in zowel de lokale en Europese verkiezingen, komende mei. Maar ondanks debatten binnen de Duitse regering over aankondigingen die de minimale coalitie die Griekenland regeert zouden kunnen helpen om deze verkiezingen beter te kunnen doorstaan, zal de kwestie van de Griekse schuld pas na de verkiezingen opgepakt worden.

Een belangrijke politieke strijd zou na deze verkiezingen wel eens opnieuw kunnen uitbreken, tussen het IMF en andere ‘pragmatici’ die de Griekse schuldenlast zouden willen verminderen of uitstellen, de hervormingen voortzetten en dat vervolgens ‘vergeving‘ noemen, en degenen die niet geloven dat de hele hervormingsproject bedreigd wordt en om politieke redenen (wat met name geldt voor Noord-Europese landen) op geen enkele manier gezien willen worden als helpers van Griekenland.

Het kennelijke antwoord van de kant van de Duitse regering is om in dat stadium een nieuw memorandum aan Griekenland op te leggen, teneinde de macht van de Trojka over het hele land te verlengen in ruil voor een nieuw steunpakket. Dit zou de Griekse schuld op meer dan 180 procent van het BBP brengen, terwijl de termijn voor terugbetaling van 30 naar 50 jaar uitgebreid zou worden.

Het IMF, pragmatischer dan haar partners in de Trojka, heeft in het verleden verdere financiële steun bepleit aan Griekenland als de enige manier om duurzaam de ideologisch betrokkenheid bij het bezuinigingsbeleid te behouden. Deze vordering tot vermindering van de schuld wanneer de schuld stijgt, wordt ingegeven door de noodzaak van het IMF om een rechtvaardiging te hebben voor de voortzetting van de bezuinigingen, ondanks de effecten die erdoor veroorzaakt worden op gebied van werkgelegenheid en de ineenstorting van de economie. Uiteindelijk is het IMF er dus mee eens dat als er een nieuw ‘reddingsplan’ wordt overwogen door zowel Griekenland als zijn geldschieters, verdere drastische en strenge maatregelen in ruil gevraagd zullen worden.

Anderen, zoals Syriza, maar ook een Duitse econoom, die tot voor kort lid was van de Task Force van de Trojka in Griekenland, Jens Bastian, hebben gepleit voor een resolutie op basis van de regels die vastgelegd zijn op de internationale top in 1952 over het omgaan met de Duitse schuld na de Tweede Wereldoorlog – “om Griekenland een betere toekomst te geven”.

Ierland

Ook Ierland werd bezocht door een delegatie van de commissie van het Europees Parlement die onderzoek doet naar het werk van de Trojka. Tijdens hun bezoek overhandigde Social Justice Ireland een rapport van 22 pagina’s over de Trojka.

De belangrijkste punten van hun conclusie over het werk van de Trojka zijn:

  • De bezuinigingsaanpak die door de Trojka in Ierland en andere landen waar ze leningen leverden gehanteerd werd, had een ondeugdelijke academische basis, was een mislukking in de praktijk, en was moreel onethisch omdat lagere en middeninkomens een onevenredig deel van de gevolgen hebben moeten dragen;
  • Terwijl de Europese Commissie een draconische benadering van de overheidsfinanciën gebruikte, is er nagelaten om voldoende strenge regulering van de financiële sector te introduceren;
  • Alle toekomstige steunprogramma’s van de Trojka zouden ondergeschikt moeten zijn aan het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie en de Verdragen.

Hier kunt u het volledige rapport downloaden.

Terwijl de Ierse minister van Sociale Bescherming in de nieuwe Ierse werkgelegenheidscijfers het bewijs ziet dat de economische situatie in het land weer normaal is, nam Michael Thaft een beter kijkje en ontdekte dat sinds het uitbreken van de crisis in 2008 het gemiddelde aantal emigranten per jaar meer dan verdubbeld is (tot 133,7 procent), in vergelijking met de jaren voor de crisis. Thaft heeft nog dramatischer cijfers voor Spanje gevonden, waar de emigratie is toegenomen tot 274 procent. U kunt het volledige artikel ‘Normal Euro zone Countries Don’t Export Their People‘ vinden in de Irish Left Review.

Morgan Kelly, econoom aan de University College Dublin en volgens de Irish Times “de eerste econoom die de te verwachten omvang van de Ierse bancaire ineenstorting wist te voorspellen”, waarschuwde onlangs in een toespraak voor de UCD Economics Society, dat de “echte crisis voor de Ierse economie misschien nog niet gekomen is“. Als de stresstests voor banken te zwaar afgesteld zijn, zou dat leiden tot een kredietcrisis, die gevolgd kan worden door het faillissement van duizenden kleine en middelgrote ondernemingen.

Bekijk zijn volledige toespraak hier:
http://www.youtube.com/watch?v=8LCofepdUzE
En de vragen-en-antwoorden hier:
http://www.youtube.com/watch?v=LLVw9ZR5e3k

Portugal

Tussen juni 2011 en december 2013, steeg het niveau van de overheidsschuld van € 172,3 miljard naar € 204,3 miljard. Rekening houdend met de nieuwe boekhoudregels, die door Eurostat vanaf september 2014 zullen worden uitgevoerd, en het meetellen van andere verborgen schulden, zou de totale schuld van Portugal zelfs € 242 miljard kunnen bedragen.

Aan het einde van vorig jaar was het aantal werkenden in Portugal gedaald van € 4,635 miljoen een jaar eerder tot € 4,513 miljoen. De werkloosheid kwam op 15,3 procent, jeugdwerkloosheid 34,7 procent. Sinds het begin van de aanwezigheid van de Trojka in Portugal zijn de lonen met 5 procent gedaald, in een land waar het gemiddelde loon slechts ongeveer 700 tot 800 euro is.

Niet verrassend dat ongeveer 265.000 Portugezen zijn geëmigreerd sinds de ondertekening van het eerste Memorandum of Understanding met de Trojka, waarmee Portugal beroofd wordt van een belangrijk deel van haar werknemers terwijl het land probeert om de groei te herstellen.

De betere resultaten in de betalingsbalans zijn afgeleid van uitzonderlijke feiten: een sterke daling van de investeringen (bijvoorbeeld ingevoerde machines, grondstoffen) en de effecten van de daling van de koopkracht (als mensen armer worden) op geïmporteerde consumptiegoederen.

Ongeveer 53 procent van de aandelen van buitenlandse investeringen (IDE) in Portugal is in de financiële en vastgoedsector, die beide niet langer zeer productieve sectoren zijn, als ze dat ooit al waren. Een belangrijk deel van IDE komt uit Nederland en Luxemburg waar de grote Portugese bedrijven hun hoofdkantoor heen brachten om fiscale redenen; dus nu worden bijvoorbeeld supermarkten in Portugal geteld als buitenlandse investeringen. Dit vormt dan ook een scheef beeld van de mate waarin deze cijfers blijk geven van positief herstel van buitenlandse investeerders die naar Portugal terugkeren.

Een mogelijk gevoel van opluchting nadat het Portugese constitutionele hof de voorgestelde Trojka-maatregel verbood om de pensioenen in de publieke sector met 10 procent te verlagen, werd snel verpest toen de regering besloot om ter compensatie nieuwe maatregelen te nemen: mensen zullen nu 3,5 procent in plaats van 2,5 procent moeten bijdragen aan het stelsel van sociale zekerheid, en buitengewone bijdragen moeten nu ook door de werknemers betaald worden die meer verdienen dan € 1.000 in plaats van €1.350 per maand.

In een extra poging om geld te besparen, is de regering van plan om tientallen rechtbanken en belastingkantoren te sluiten in perifere gebieden waar niet genoeg economische activiteit is en de mensen leven van subsistentie-landbouw (i.e. boeren die alleen produceren wat nodig is om zichzelf en hun gezin te voeden), kleine winkels en inkomens van pensioenen.

Portugal’s steunprogramma ter grootte van 78 miljard euro zal eindigen op 17 mei, wat betekent dat de Trojka dan waarschijnlijk het land zal verlaten. Maar de Europese Commissie zal de financiële begroting voor vele komende jaren blijven controleren.

Daarnaast zal, met of zonder Trojka, het bezuinigingsbeleid blijven: internationale schuldeisers hebben erop aangedrongen bij Portugals partijen en burgers om steun te geven aan “nog een paar jaar” van bezuinigingsmaatregelen. Daarnaast concludeert het meest recente IMF-rapport dat “naast voortgezette begrotingsconsolidatie, een voortdurende transformatie van de economie die tot flink voorbij de programmaperiode duurt, nodig is” ; “Portugal moet grote economische uitdagingen het hoofd blijven bieden” en “de risico’s voor de verwezenlijking van de doelstellingen van het programma blijven hoog”.

Begin februari organiseerde de vakbond CGTP een demonstratie in verschillende Portugese steden, waar duizenden mensen aan deelnamen. Demonstranten eisten een einde aan de bezuinigingsmaatregelen, en stelde dat de vorming van een nieuwe regering nodig zal zijn om dit te bereiken.

{youtube}SzR3kpkCuOc{/youtube}

Daarnaast hebben enkele duizenden politieagenten op 7 maart voor het Portugese parlement gedemonstreerd tegen bezuinigingen op lonen en pensioenen. Tien mensen raakten gewond tijdens de protesten.

{youtube}ES2-wDBp7jo{/youtube}

In een poging om drie jaar van bezuinigingen in Portugal op foto’s en video vast te leggen, hebben negen Portugese fotografen het crowdfunding-initiatief Projecto Troika gelanceerd. Voor het einde van september willen ze € 15.000 binnenhalen om een boek, een website en een DVD te lanceren waarin de beelden worden verzameld die het lijden van de mensen in het land als gevolg van Trojka-maatregelen weerspiegelen – ‘een document voor toekomstig geheugen’.

{vimeo}84230789{/vimeo}

Cyprus

Het Trojka-beleid in Cyprus heeft gezorgd voor een recessie van 5,3 procent in 2013 en volgens de prognoses zal de recessie in Cyprus in 2014 voortduren. Ondanks dat zijn er ook positieve geluiden te horen geweest over ‘herstel’ van Cyprus – de positief gecoördineerde berichtgeving door Trojka partners lijkt bedoeld om een gevoel van ’terug naar normaal’ voor de Cypriotische economie te geven, terwijl de bezuinigingsmaatregelen voortduren.

In februari werden stakingen en massaprotesten uitgevoerd tegen een plan om het Cypriotische telecombedrijf Cyta, verschillende havens en het elektriciteitsbedrijf te privatiseren. Dat is een eis van de Trojka die nodig is om de volgende tranche van de bailout van € 236 miljoen uit te betalen. Het eerste grotere protest vond plaats op 8 februari voor het ministerie van Financiën, het ministerie van Arbeid en het Huis van Europa.

{youtube}72mFxd_OTg{/youtube}

De demonstratie slaagde er echter niet om om de overheid te laten stoppen met het goedkeuren van dit plan op 13 februari.

Er waren ook heel wat stakingen bij bedrijven die op de lijst staan om geprivatiseerd te worden. Toen het Parlement begon met debatten over het privatiseringsplan botsten demonstranten en politie buiten voor het parlementsgebouw.

{youtube}_hagRLbx8Y8{/youtube}

Een paar dagen later, toen het Parlement, begeleid door verdere protesten, stemde over het plan, konden werknemers een kleine overwinning vieren: de regering had geen meerderheid en voor het moment werd de privatisering tot stilstand gebracht. Het was echter te verwachten dat de regering zou proberen manieren te vinden om een meerderheid veilig te stellen bij een volgende stemming, en dat is inderdaad zo gebleken.

Burgerlijk verzet tegen de Trojkamaatregelen is de afgelopen maand zeer aanwezig geweest in Cyprus. Naast het conflict over privatiseringen, was er een groter protest van obligatiehouders voor het hoofdkantoor van de Bank of Cyprus en een staking van plaatselijk aangeworven ambtenaren van het Britse leger op Cyprus tegen bezuinigingsmaatregelen op die militaire basis.

Spanje

Sinds in 2012 Luis de Guindos (Spaanse Minister van Economische Zaken en voormalig Lehman Brothers bankier) en Olli Rehn (Eurocommisaris voor Economische en Monetaire Zaken) de MoU (Memorandum of Understanding) ondertekenden, die “strikte voorwaarden” oplegt aan de Spaanse staat, is het overheidstekort gestegen tot 7,3 procent vorig jaar (komend van een record van 10,6 procent), bedraagt de overheidsschuld volgens Eurostat 93,9 procent van het BBP, en is het werkloosheidscijfer nu meer dan 26 procent.

In een poging tot mooi weer spelen, heeft de regering van Rajoy aangekondigd dat de Spaanse ‘redding’ was afgelopen (indien die volgens de president al ooit bestaan had). Wat er niet bij verteld wordt, is dat zowel de voorwaarden als de controle zullen worden voortgezet tot de laatste eurocent met rente terugbetaald is, hetgeen niet voor 2027 gebeurd zal zijn. Dus terwijl er zoveel woorden worden verspild aan het door de Trojka verlaten van Spanje, zal de controle door de EC en het ESM voor de komende jaren blijven – net zoals dat zal gelden voor Ierland en Portugal.

De Spaanse samenleving blijft beweren dat de schuld niet van hen is en: “wij zijn niets schuldig, dus we zullen niet betalen”, een authentieke burgeropstand om rechten en sociale diensten te verdedigen.

{youtube}gZkaLCkelKI{/youtube}

En deze strijd behaalt resultaten, bijvoorbeeld met betrekking tot het plan om ziekenhuizen te privatiseren in Madrid.

Het verzet gaat door met mobilisaties tegen de recente hervorming van de Spaanse abortuswet, de meest restrictieve wet van de Spaanse democratie, die duizenden vrouwen weer naar clandestiene abortussen zal dwingen. En onder de oproep ‘Madrid 22-M, Marsen voor waardigheid’ (georganiseerd door de Andalusische Arbeidersvakbond, de waardigheidskampen in Extremadura, het Burgerfront ‘We zijn Meerderheid’ en andere groepen) zullen vanuit verschillende punten van het land demonstraties naar de hoofdstad lopen, wat op 22 maart in Madrid wordt afgesloten. Hun eisen zijn hier verzameld in een manifest. (Afbeelding),

{youtube}8erQBD70AiQ{/youtube}

Italië

De Italiaanse overheidsschuldquote blijft op 133,3 procent van het BBP, de op een na hoogste van de hele Europese Unie (een absolute waarde van meer dan 1500 miljard euro), terwijl het Europese gemiddelde voor de eurozone op 86,8 procent / of 92,7 ligt. Ondanks het feit dat alle regeringen van de afgelopen drie jaar – de technische regering van Monti, de regering van Letta en de nieuw benoemde van Renzi – verondersteld werden om de overheidsschuld te verminderen, is dat dus verhoogd van 126 procent van het BBP aan het eind van 2011 tot meer dan 133 procent op dit moment.

Renzi, de nieuw verkozen secretaris van de Democratische Partij, vertegenwoordigt de meest conservatieve vleugel van centrum-links. Meer dan de helft van de Italiaanse bevolking heeft een positief oordeel over zijn regering geuit en is ervan overtuigd dat deze het een lange tijd kan uithouden.

Helaas is de regering niet representatief voor de echte verandering waar de Italianen op hopen, want ze vertegenwoordigt in de eerste plaats de Italiaanse en Europese economische en financiële lobby’s, en wordt beschouwd als een voortzetting van de eerdere technocratische besturen. Een voorbeeld hiervan is de nieuwe minister van economie, Giancarlo Padoan, die een voormalig directeur van het IMF en vice-secretaris bij de OESO is.

Onder de maatregelen die Renzi heeft aangekondigd, is de zogenaamde ‘werkwet’, die in dezelfde richting gaat als de ‘Europese strategie voor werkgelegenheid’. Dit project heeft tot doel de werkloosheid op te lossen door het toestaan van nieuwe vormen van precaire contracten. De werkloosheid is met 12 procent (3,3 miljoen mensen) op het hoogste niveau sinds 1977gekomen, voor jongeren van 14 tot 24 jaar is het zelfs 42,4 procent.

Op 22 februari, de nationale dag tegen hogesnelheidstreinen (NO TAV), kwamen duizenden mensen bijeen in de belangrijkste Italiaanse steden om te strijden tegen de economische en financiële lobby’s die aandringen op de uitvoering van deze projecten, die in de betreffende gebieden een gevaar voor de gezondheid en het milieu zijn. {youtube}5-Z56nYpHck{/youtube}

Slovenië

Slovenië wordt nog steeds geconfronteerd met een te hoge schuldenlast van het bankwezen en de particuliere sector, en zware druk van de EU om Trojka-achtige maatregelen te accepteren. Een van de Trojka-achtige modellen die naar het land werden geëxporteerd, naast vereiste privatiseringen, is het model van de ‘Bad Bank’, in Slovenië de Bank Asset Management Company (DUTB) genoemd.

Het idee van DUTB is “het versterken van de financiële capaciteit en de duurzaamheid van systeembanken, en daarmee het bevorderen van economische groei”. Zo moeten commerciële banken een deel van hun niet renderende kredieten die vóór de crisis werden geaccumuleerd aan de DUTB overdragen. Daarna zouden de banken weer in staat moeten zijn om de functie van de kredietverlening aan de economie uit te voeren, terwijl de Europese Commissie en internationale financiële investeerders het gehele proces controleren.

Behalve dat een lidinstelling van de Trojka de financiële sector van Slovenië controleert en de nationale economie bepaalt, is het minstens zo zorgelijk dat buitenlandse managers met een duidelijke verbinding met de Trojka de DUTB besturen. Voorbeelden hiervan zijn Lars Nyberg, Arne Berggren en Carl-Johan Lindgren, die lid zijn van de raad van DUTB. Lars Nyberg is nauw verbonden met de Commissie; hij was president van de crisisbeheersingsgroep van ECB en lid van de ‘groep-de Larosière’ (een deskundigengroep op hoog niveau inzake financieel toezicht in de EU). Arne Berggren was een lid van het IMF ‘Trojka’ team in Spanje en zijn collega Carl-Johan Lindgren werkte ook voor het IMF. Het is geen verrassing dat de oprichting van DUTB werd verwelkomd door het IMF, omdat dat werd beschouwd als een belangrijke stap naar het oplossen van het probleem van de ‘giftige activa’.

Op 17 januari droeg de Sloveense regering een nieuwe niet-uitvoerend directeur voor, voor de raad van DUTB, Mitja Mavko, van het ministerie van Financiën. Hij is het Hoofd voor Internationale Financiële Betrekkingen en zijn belangrijkste taken zijn geweest om de betrekkingen met de internationale financiële instellingen te onderhouden, naast zijn functie als vice-gouverneur van Slovenië bij de Wereldbank. DUTB werd ook zwaar gesteund door de Bank van Slovenië, door Gouverneur Boštjan Jazbec, die eerder als consultant voor het IMF in Kosovo en Suriname werkte. Op deze manier wordt Slovenië geconfronteerd met zware druk om zelf Trojka -achtige maatregelen op te leggen, zonder publieke controle en met dezelfde ongeschikte structuren.

Er is grote bezorgdheid dat DUTB zou kunnen betekenen dat de belastingbetaler betaalt voor de gehele erfenis van financieel zwakke aspecten van banken, terwijl de ‘goede delen’ van de banken zullen worden verkocht aan buitenlandse banken en investeerders . Belastingbetalers zullen € 3 miljard moeten betalen om het financieringstekort te dekken. Bovendien hebben kritische stemmen bezorgdheid uitgesproken vanwege de hoge kosten van DUTB – ter hoogte van € 5 miljoen -, terwijl de meeste contracten, bij elkaar het bedrag van 2,5 miljoen euro waard, aan het buitenlandse adviesbureau Quartz & Co werden gegeven, waarvan de interim-directeur van DUTB partner is. De kwestie van de kosten van DUTB en haar betrekkingen met Quartz & Co werd becommentarieerd door Lars Nyberg op Sloveense nationale televisie. U kunt zijn interview ( minuten 20:15-27:00 ) hier bekijken in het Engels.

De minister van Financiën, Uroš Čufer, heeft toegegeven dat Slovenië zich in een moeilijke financiële situatie bevindt, dat het land sterk afhankelijk is van buitenlandse markten, en dat het nog enkele jaren zal moeten blijven lenen. Slovenië verkocht 3,5 miljard aan dollarobligaties nadat die in prijs gestegen waren; een revisie van de nationale banksector vorig jaar hielp het risico van een bailout te verminderen. Een verkoop georganiseerd door Barclays Plc, Goldman Sachs Group Inc en JPMorgan Chase & Co kostte meer dan € 5 miljoen. “Dit is de grootste portfeuilleverkoop voor een georganiseerde uitgifte van staatsobligaties in Oost-en Midden-Europa, het Midden-Oosten en Afrika in 2014”, verklaarde Irena Ferkulj, een woordvoerster van het ministerie van Financiën.

Echter, de Sloveense regering wil niet naar buiten komen met informatie over wie de kopers van de obligaties waren. Bovendien is het een feit dat “Slovenië in de afgelopen jaren zijn openbare schuld verhoogd heeft van ongeveer 20 tot 25 procent tot bijna 73 procent van het BBP“, zei Čufer. Zodra de laatste ‘dual-tranche’ uitgifte van dollarobligaties is geanalyseerd, zullen de voorbereidingen starten voor een nieuwe, zei hij in een televisie-interview. Er wordt geschat dat dit de Sloveense overheidsschuld opnieuw zal doen toenemen tot ongeveer 80 procent van het BBP.  

Van onze kant

Het TroikaWatch team groeit nog steeds : een lid van het nieuw opgerichte Attac Ierland zal in de toekomst verslag voor ons doen over de situatie in Ierland . En dankzij Andreja, een grafisch ontwerper uit Slovenië, hebben we nu ook onze eigen logo en banner. Als u ons wilt helpen om onze nieuwsbrief in Europa bekend te maken, kunt u deze banner plaatsen op uw homepage. U vindt het in verschillende maten hier.

TroikaWatch wordt gemaakt door een diverse groep mensen: Sommigen van ons werken voor maatschappelijke organisaties als maatschappelijke organisaties als het Bretton Woods Project, CEO, CADTM, Humanitas of TNI, anderen zijn activisten in netwerken als Attac, ICAN, het Forum per una Nuova Finanza Pubblica e Sociale of de Spaanse 15M beweging.

Met Groeten uit Amsterdam, Athene, Barcelona, Berlijn, Brussel, Florence, Frankfurt, Kopenhagen, Luik, Lissabon, Ljubljana, Londen, Barcelona en Thessaloniki.

TroikaWatch Team

Deze nieuwsbrief wordt gepubliceerd onder Creative Commons License 2.0. Vermeld graag [link] als de bron van deze nieuwsbrief. De ingesloten content (video’s, afbeeldingen) is niet van ons en valt dus onder het copyright van de eigenaar van de betreffende auteursrechten.
Het TroikaWatch Team wil Trommons.org (de Rosetta Foundation) en hun vertalers bedanken, omdat ze het pubiceren van deze nieuwsbrief in vele talen mogelijk hebben gemaakt.