Ga naar de inhoud

De Verklaring van Parijs

Wij willen niet voor jullie crisissen betalen. Tijd voor verandering!

4 min leestijd
Placeholder image

Meer dan 150 vertegenwoordigers van vakbonden, boerenorganisaties, bewegingen voor mondiale rechtvaardigheid, groepen voor duurzame ontwikkeling, organisaties voor migranten, geloofsorganisaties, vrouwengroepen, vierde-wereldorganisaties, studenten en jeugdorganisaties, en organisaties tegen armoede van over heel Europa zijn op 10 en 11 januari 2009 samengekomen in Parijs om de huidige crisissen te analyseren, een gezamenlijke strategie te ontwikkelen en te discussiëren over gezamenlijke eisen en alternatieven als antwoord op deze crisissen.

Doordat de financiële en economische crisissen verscherpen, verliezen miljoenen vrouwen en mannen hun baan, hun woning en hun bron van inkomsten. Men verwacht dat de massa van 1,4 miljard mensen die nu al in extreme armoede leven, zal aangroeien met tientallen miljoenen nieuwe armen. De crisissen verergeren de sociale, ecologische, culturele en politieke situatie van de meerderheid van de mensen op onze planeet. Ondanks de evidente en voorspelbare mislukking van het huidige economische model, proberen de wereldleiders een antwoord te vinden dat als doel heeft het systeem te vrijwaren dat verantwoordelijk is voor die crisissen. Met honderden miljarden die ze uit de openbare middelen hebben geput, hebben regeringen zich gehaast om bankiers, aandeelhouders en hun financiële achterban de nodige waarborgen te verschaffen.

Om het probleem op te lossen stellen ze bankiers en bedrijfsleiders aan: dezelfde actoren die crisissen veroorzaakten. Maar de loontrekkers, de werklozen, de armen, kortom al wie getroffen werd, hebben geen hulp ontvangen om elke dag de eindjes aan elkaar knopen, en het toppunt is dat ze nu ook nog verondersteld worden de rekening te betalen. De voorstellen van de regeringen om de economische crisis die zich aan het instelleren is aan te pakken, zijn helemaal niet gericht op de andere dimensies van de crisis waar we vandaag mee hebben te maken. We blijven zitten met een crisis rond mondiale rechtvaardigheid, rond voedsel, klimaat en energie en met de noodzaak het economisch systeem om te vormen in een dat ons in staat stelt de basisbehoeften van iedereen te bevredigen, de mensenrechten te doen respecteren en de ecologische basis van het leven op onze planeet te herstellen en te vrijwaren.

Het is tijd voor verandering!

We kunnen een systeem opbouwen dat voor de mensen en hun omgeving werkt, een systeem dat de noden van de meerderheid lenigt, een systeem dat gebaseerd is op de principes van openbaar belang, op mondiale billijkheid, recht, behoud van het milieu en op democratische controle.

Als eerste stap moeten er onmiddellijke maatregelen uitgewerkt worden die rechtstreeks ingrijpen op de situatie van de mensen, terwijl ze tevens de ecologische omschakeling van de economie ondersteunen.
Wij richten een oproep tot alle sociale bewegingen in Europa om zich in te schakelen in een veranderingsproces. Maar om te beginnen roepen we ze alvast op om:

•   Mee te doen aan de massamobilisatie voor een centrale betoging te Londen op 28 maart 2009 in het vooruitzicht van de G20-ontmoeting, of om diezelfde dag in hun eigen land op straat te komen om hun stem te doen horen. Twintig regeringen kunnen niet beslissen over de toekomst van het mondiale financieel systeem noch over de economie van de hele wereld.

•   Tijdens de week van de G20-ontmoeting over de hele wereld een actiedag te organiseren, liefst op 1 april (in sommige landen is dat “zottekesdag” en we kunnen daar de de “dag van de financiële-voor-de-gek-houderij” van maken), om zo de verantwoordelijkheid van de financiële machten aan de kaak te stellen en op te komen voor democratische controle op de financiële markten en de bancaire sector.

Deze samenkomst is een nieuwe stap in een langetermijnproces van opbouw van ontmoetingsruimtes voor Europese netwerken. Dat speelt in op de vorige en nog komende mobilisaties van sociale bewegingen en organisaties van de civiele maatschappij in Europa en de rest van de wereld, wat ze meer erkenning zal verlenen. Het bouwt voort op de inspanningen die al ondernomen werden op het Europees Sociaal Forum en elders, en die mikken op een democratisch, sociaal en milieubewust en duurzaam Europa. Wij verbinden ons ertoe om de samenwerking en de communicatie tussen onze netwerken en organisaties te versterken, met de bedoeling de nodige werfkracht op te bouwen voor volgehouden mobilisatie en de ontwikkeling van gezamenlijke initiatieven. Wij hebben ons verbonden alle mensen te steunen en aan te moedigen om hun stem te verheffen ten voordele van de heropbouw van hun samenleving.

Op 18 en 19 april zullen we elkaar opnieuw ontmoeten in Frankfurt am Main (Duitsland), met de bedoeling de volgende stappen uit te werken voor een mobilisatie en voor veranderingsstrategieën. Wij roepen alle sociale bewegingen en organisaties op zich bij dit proces aan te sluiten.