Ga naar de inhoud

De tragische farce van de ‘Summit for Democracy’

Op 9 en 10 december zal president Biden gastheer zijn van de “Top voor Democratie” die wereldwijd online “leiders van de regering, de burgermaatschappij, en de particuliere sector” zal samenbrengen. Op de deelnemerslijst staan 111 landen. Onder deze gasten zijn 28 van de 30 NAVO-leden: Turkije en Hongarije ontbreken, maar per saldo zijn Israël en Oekraïne er wel, samen met 26 van de 27 EU-leden, behalve Hongarije.

4 min leestijd

(Door Manlio Dinucci, Il Manifesto, vertaling globalinfo.nl, foto US Army Flickr CC2.0)

De top “zal hun een platform bieden om de democratie en de mensenrechten in binnen- en buitenland te verdedigen, en om door middel van collectieve actie het hoofd te bieden aan de grootste bedreigingen waarmee democratieën vandaag worden geconfronteerd”. Dit zal de aanzet geven tot “een jaar van actie om democratieën reactiever en veerkrachtiger te maken”, die zal culmineren in de tweede top die zal worden bijgewoond om “een gemeenschap van partners op te bouwen die zich inzetten voor wereldwijde democratische vernieuwing”.

Joe Biden houdt dus vast aan wat in zijn verkiezingsprogramma (il manifest, 10 november 2020) was aangekondigd: een mondiale top van de “naties van de vrije wereld”, in de eerste plaats om “de Russische agressie tegen te gaan, de militaire capaciteiten van de NAVO op scherp te houden en Rusland de werkelijke kosten voor zijn schendingen van de internationale normen op te leggen” en, tegelijkertijd, om “een verenigd front op te bouwen tegen de offensieve acties en de schendingen van de mensenrechten door China”. Op deze manier zullen de Verenigde Staten opnieuw “de leidende rol spelen bij het schrijven van de regels”. “De verdediging van democratische waarden – herhaalde Biden als president – zit in ons DNA vastgelegd als natie”.

Wat er in het DNA van de Verenigde Staten gegrift staat, blijkt uit de ongeveer honderd veroveringsoorlogen die hun geschiedenis hebben gekenmerkt.

Volgens een gedocumenteerde studie van James Lucas (Il manifesto, 20 november 2018), heeft alleen de reeks oorlogen en staatsgrepen – uitgevoerd door de Verenigde Staten vanaf 1945 tot heden in meer dan 30 Aziatische, Afrikaanse, Europese en Latijns-Amerikaanse landen – 20-30 miljoen doden veroorzaakt, honderden miljoenen gewonden (velen van hen bleven gehandicapt), plus een vervuild aantal doden, waarschijnlijk honderden miljoenen, veroorzaakt door de indirecte gevolgen van oorlogen: hongersnoden, epidemieën, gedwongen migraties, slavernij en uitbuiting, milieuschade, onttrekking van middelen aan vitale behoeften om militaire uitgaven te dekken.

In de bloedigste oorlogen – Korea, Vietnam en Irak – waren de Amerikaanse strijdkrachten rechtstreeks verantwoordelijk voor 10-15 miljoen doden. De bloedigste staatsgreep werd in 1965 in Indonesië georganiseerd door de CIA: zij voorzag de Indonesische doodseskaders van de lijst van de eerste 5000 te vermoorden communisten en anderen. Het aantal gedode mensen wordt geschat tussen een half miljoen en 3 miljoen.

Joe Biden zelf, promotor van de “Top voor Democratie”, had een leidende rol in een deel van dit verhaal. In 2001 steunde hij als voorzitter van de Senaatscommissie voor Buitenlandse Zaken het besluit van president Bush om Afghanistan aan te vallen, en in 2002 bevorderde hij een tweepartijdige resolutie die president Bush toestemming gaf Irak aan te vallen. In 2007 keurde hij een plan goed om Irak op te delen in drie regio’s – Koerdisch, soennitisch en sjiitisch – functioneel voor de Amerikaanse strategie. In 2009-2017 nam hij als vicepresident van de regering-Obama deel aan de planning en uitvoering van de oorlogen tegen Libië en Syrië en de putsch in Oekraïne, waarin Biden een directe en beslissende rol speelde.

Wat de interne democratie betreft, volstaat het eraan te herinneren dat volgens de officiële statistieken de politie in de VS jaarlijks ongeveer 1.000 weerloze burgers doodde, voornamelijk zwarten en Hispanics.

Het volstaat eraan te herinneren dat de Verenigde Staten de journalist Julian Assange tot 175 jaar gevangenisstraf willen veroordelen omdat hij hun oorlogsmisdaden aan het licht heeft gebracht. Waarschijnlijk zal de Britse rechterlijke macht binnen enkele dagen beslissen over zijn uitlevering aan de VS. Ondertussen was Groot-Brittannië op 6 december medeorganisator van een voorbereidend evenement voor de top, getiteld “Defending Democracies from Disinformation”, en gericht op “beste praktijken voor het bevorderen van een open en transparant informatiesysteem”

(il manifest0, 7 december 2021)