Ga naar de inhoud

De kredietcrisis volgen (10): Ronde Twee

Terwijl de beurzen vrolijk door bleven kelderen, werd er openlijk
gesproken over de wens van banken en multinationals om een nieuwe ronde
steunmiljarden te ontvangen. De eerste sloot van tegen de 700 miljard,
zou niet genoeg zijn geweest om de gaten afdoende te vullen. Er wordt
gespeculeerd over een ’tweede ronde’.

8 min leestijd
Placeholder image

(Dit is de tiende in een serie, zie hier de vorige)

En niet alleen de banken willen dat de staat/belastingbetaler ze te hulp schiet, de automobielindustrie staat vooraan om de hand op te houden, zowel in de VS als in Europa. In de VS vragen de drie grootste automultinationals om eerst 25 en een week later 34 miljard dollar, en wil de regering voorstellen om ze 17 miljard toe te schuiven. In Europa heeft Sarkozy al voorgesteld om de automobielindustrie als eerste te ondersteunen.

Michael Moore heeft zijn eigen plan om de Big 3 te redden. Afgelopen zondag sneerde hij op cnn dat die auto’s waardeloos zijn en dat ze de  boel wel op de been moeten houden om te voorkomen dat de werknemers werkeloos worden, maar dan zo snel mogelijk moeten omvormen in openbaar vervoers-bedrijven.
Autostad Detroit staat half leeg.

Nedcar heeft de productie alvast tijdelijk stilgelegd: "Driehonderd uitzendkrachten worden deze en volgende maand gefaseerd naar huis gestuurd. "  En ook Corus wil werktijdverkorting.


Opmerkelijk op het Europese vlak is de terughoudende beleid van Angela Merkel en de Duitse regering. Komende week (op 11 en 12 december) is er een EU-top in Brussel over de crisis-maatregelen.
De voorbereidende vergadering daarvoor, die door de Britse premier Gordon Brown was belegd, was zonder Duitse deelname. Sarkozy en Barroso waren er wel. Op de top in Brussel zal worden besloten over het voorstel van Barroso om 200 miljard euro extra in de Europese economie te pompen. (zie hier de EU-info over het ‘Economic Recovery Plan’). Duitsland heeft ook al 32 miljard opzij gezet voor dat doel (waarvan een groote deel al eerder beloofd was) maar is aanmerkelijk terughoudender wat bertreft dit soort grootscheepse geldsmijterijen, onder meer omdat men bang is dat dat inflatie zal veroorzaken en de kosten van de crisis uiteindelijk zal vergroten.
Het standpunt van de Europese Vakbonden (in ETUC) is weinig verrassend (pdf) . Ronald Jansen, adviseur van ETUC, ziet echter ook kansen.

Ondertussen hebben de Europese centrale banken de rentes weer verder verlaagd. De Britse Centrale bank verlaagde naar 2 procent, de laagste stand sinds tientallen jaren en de Europese bank ging met driekwart procent naar 2,5 procent, hetgeen ook een sprong is die niet vaak voorgekomen is.
De beurskoersen reageerden er nauwelijks op en bleven grotendeels neerwaarts gaan.

In navolging van de VN heeft het nieuws dat het slecht gaat met de economie nu ook Balkenende bereikt. Naar eigen zeggen kreeg hij dat inzicht na gesprekken met bestuurders van wat bedrijven. Bos heeft uitgerekend dat de economie gaat krimpen. maar we blijven volgens hem daarbij ‘even rijk’.
Het Centraal Planbureau (en die kan het weten) voorspelt nu ‘zware recessie’.

In Amerika (de VS van…) is vorige maand een half miljoen mensen de baan kwijt geraakt, een getal dat in dertig jaar niet voorgekomen is,  en een op de tien huizenbezitters kan momenteel zijn/haar hypotheek niet betalen of is het huis al kwijt. Voor het durfkapitaal breken in ieder geval ook zware tijden aan.

En zelfs in China dalen de huizenprijzen en lijkt de bouw stil te gaan vallen.

Akties:

Arbeiders in Chicago bezetten fabriek

De fabriek Republic Windows & Doors is bezet door de eigen arbeiders. Ze weigerden op 5 december, de laatste dag dat de fabriek operationeel zou zijn, om de fabriek te verlaten. De bezetters hebben verklaard de bezetting te zullen volhouden totdat hun ontslagvergoeding en vakantiegeld is uitbetaald. De eigenaren van de fabriek besloten de deuren te sluiten nadat – volgens hen – de voornaamste schuldeiser Bank of America besloten had geen nieuwe leningen te verstrekken.
Veel van de bezetters zijn latino’s en georganiseerd in de vakbond ‘United Electrical, Radio and Machine Workers of America (UE) Local 1110’. De bezetting trekt veel aandacht, omdat het in de VS sinds de jaren ’30 niet vaak voorgekomen is dat een fabriek bezet werd.
De arbeiders bij de fabriek kregen drie dagen voor ontslag bericht van de sluiting van de fabriek (de befaamde ’three days notice’). De bezetters en hun vakbond benadrukken dat Bank of America een van de banken is die miljarden bail-out-geld heeft ontvangen, maar nu te beroerd blijkt nieuwe leningen te geven.
Ondertussen onderzoeken de bezetters de boekhouding van het bedrijf, omdat er veel geruchten gaan over verdwenen middelen. Of de arbeiders zullen overgaan tot het wederopstarten van de productie in eigen beheer, zoals eerder hun collega’s van een fietsenfabriek in Duitsland deden is onbekend.
Zie hier een filmpje van de bezetting. Meer informatie. Monthl;y Review .
Volgens dit artikel begint de bezette fabriek een ‘rallying point’ te worden voor acties rond de crisis.

Italiaanse studenten zijn al maanden in actie tegen bezuinigingen in het onderwijs, die ze in verband brengen met de crisis. Er is ook een Europese solidariteitscampagne.


In Turkije waren op 29 november forse rellen tegen het regeringsbeleid en dreigende nieuwe afspraken met het IMF. (Indymedia Istanbul )

Na het oproer rond het ophangen van de vlag van een supermarktconcern op het parlementsgebouw in IJsland, hebben 100 mensen daar op 1 december de Centrale Bank  bestormd.

Kraken in Miami.

Cops Attack Funeral for Capitalism, Partygoers Stage Successful Defense (North Carolina, 25 November)

Education for all.

Zweden: Gratis openbaar vervoer.

Analyses

Edward S. Herman heeft een verklaring waarom ook veel progressieve economen na een tijdje neoliberale prietpraat zijn gaan verkopen.

Joseph Stiglitz vergelijkt de crisis (in de Frankfurter Rundschau) met de val van de Berlijnse muur: (Engelse vertaling )

Een van de professionals ("De abrupte aftakeling van het westerse banksysteem sinds het omvallen van de bank Lehman Brothers heeft geleid tot een perfecte storm op de beurzen, nog versterkt door de aantasting van de reële economie en de daaruit voortvloeiende vrees voor een wereldwijde recessie")

Jurgen Habermas in Die Zeit (Engelse vertaling).

Het blad (voor minima en uitkeringstrekkers) MUG is een serie kredietcrisis voor dummies begonnen.

Robert Kurz ziet ‘bipartizan neoliberal financial Keynesianism".

Tim Buchholz weet hoe ze op die gigantische bedragen komen.

Adam Arvidsson analyseert in Italië de verschuiving van ‘fordistisch kapitaal’ naar financialisering en wat dat voor gevolgen had voor loonconstructies en sociale bewegingen.

China Labour Bulletin analyseert de reacties op de crisis in China .
Opmerkelijke beschouwing vanuit China van armoede in de VS.

Making the World’s Poor Pay: The Economic Crisis and the Global South
The IMF returns to center stage.

John Jordan: Capitalism needs purging, not tweaking.

Paul Krugman weet wat er moet gebeuren (Keynes II)

Om de Financiële Crisis te Begrijpen: Stuk van Antonio Martins op Attac-Vlaanderen.

En de rol die deregulering van financiële diensten heeft gespeeld (door afspraken binnen de WTO) bij het aanjagen van de crisis.

CNV over de kredietcrisis.

The financial crisis and Democratic Public Finance.

Over de inheemse opstand in Latijns Amerika.

Overigen

Waar een deel van het geld blijft.

People’s Bailout.

Rijke landen kopen massaal grond op in arme landen (om voedsel en  biofuels).

Recessiemuziek bij de vorige depressie.

Toppertje Jan Kees de Jager.

Dennis Rodie op konfrontatie merkt dat de winkels zijn geld niet meer willen aannemen.

De Finance for Development top in Doha is met een sisser geeindig d, zonder dat westerse media het de moeite waard vonden om te berichten.
IPS had het al aan zien komen.

Voor eenzame miljonairs .

Stout, ‘de beste belegger van Nederland’ kijkt "met angst en beven" naar de beurs (filmpje).

Naked Capitalism.

GroenLinks op IJsland plotseling populair.

De film IOUSA, die op het IDFA-festival in première ging  wordt ernstig bekritiseerd wegens gebrekkig inzicht in de problematiek.

Een nieuwe markt: union busting.

Huizenmarkt-zeepbel.

Feest op Wall-Street.

Agenda

*) 11 december: Oproep om de miljonairs(fair) te deleten.

*) 12 december: Verdedig kennis als algemeen goed!

Vrijdag 12 december 2008
11.00 uur bij de Italiaanse ambassade
Alexanderstraat 12 Den Haag

(Voor mensen die vanaf Amsterdam komen: 10.00 uur Meeting Point Amsterdam CS)

Na een protestactie voor het Italiaanse consulaat in Amsterdam op vrijdag 14 november, zullen Italiaanse studenten, onderzoekers, arbeiders en Nederlandse activisten op 12 december bijeenkomen voor de Italiaanse Ambassade in Den Haag om hun steun te betuigen aan de Algemene Staking die diezelfde dag in Italië plaats zal vinden.
Op vrijdag zal het hele land lamgelegd worden door demonstraties tegen het economische beleid van de regering Berlusconi. Het antwoord van onze regering op de financiële crisis mag toch niet luiden dat geld van de publieke sector naar private banken gesluisd wordt.
"Wij gaan jullie crisis niet betalen" is de leus die Italiaanse studenten aanheffen tegen het wegbezuinigen van publieke financiering van onderwijs. Deze leus klinkt nu al drie maanden in heel Europa. Overal wordt nu ingezien dat de problemen van de Italiaanse universiteiten het resultaat zijn van jaren van neoliberaal beleid en snijden in publieke gelden voor onderwijs, gezondheidszorg en sociale voorzieningen. Op vrijdag zal er een tactische actie plaatsvinden om ook de Nederlandse bevolking te informeren en hen in contact te brengen met de gebeurtenissen in Italië en in Europa.
Wij roepen studenten, onderzoekers, activisten en iedereen die bewogen is in Nederland op om samen met ons de kennis te verdedigen als een algemeen goed.
europeananomalouswave.tk
amsterdam.anomalouswave@autistici.org

*) Zaterdag 13 december: conferentie Links en de Crisis (HTIB, Amsterdam)
zie website.

Des avonds benefiet voor Klasse! te OCCI, Amstelveenseweg 134 Amsterdam

*) Rond kerst, Chiapas Mexico: Dagen van ‘Eervolle Woede’.

*) 16 januari Antwerpen: 2e conferentie Duurzame en Solidaire Economie.

*) 17 januari Bern, Zwitserland: Dance Out WEF.

———————

Openbare mailinglijst over kredietcrisis. Donaties op gironummer 5146635 (tnv. Globalinfo in Amsterdam). maak eens een keer wat over joh, anders ga ik weer bij de supermarkt achter de kassa en mag je het verder zelf uitzoeken.