Ga naar de inhoud

Boeren eisen beëindiging hulp Wereldbank bij ‘landgrab’

Acties en verklaring naar aanleiding van conferentie Wereldbank: Volgens de boerenbeweging en haar bondgenoten speelt de Wereldbank een hoofdrol bij het landjepik op wereldschaal. (*2) Het beleid van de Wereldbank bevordert privatisering en concentratie van het grondbezit. Daarmee heeft de bank de weg geplaveid voor bedrijven van Wall Street tot Singapore om in een paar jaar meer dan 80 miljoen hectare land van boerengemeenschappen te bemachtigen.

5 min leestijd
landgrabsolid

(Auteur: Focus on the Global South (*1) Origineel vertaling: solidariteit.nl)

“Door het landjepik verliest de plattelandsbevolking haar greep op het beheer van grond en water”, zegt de boerenleider van de internationale beweging La Via Campesina uit Honduras. “We willen dat het landjepik ophoudt en het land teruggegeven wordt aan de plaatselijke gemeenschappen. In Honduras eisen we dat de wetgeving voor de modernisering van de landbouw – die de Wereldbank promoot – ongedaan wordt gemaakt en plaatsmaakt voor een wet gericht op de vernieuwing van de landbouw.”

Massale landovername

Op de conferentie van de Wereldbank van 23 april 2012 overlegden vertegenwoordigers van overheden en bedrijven over de grootschalige aanwervingen van land door buitenlandse bedrijven in ontwikkelingslanden. De Wereldbank promoot daar zijn controversiële uitgangspunten voor ‘verantwoord investeren’ in de landbouw (Principles for Responsible Agricultural Investment, RAI; zie ook extra 183-2). “De RAI zijn een poging de landovername door multinationals te legaliseren. Het industriële ontwikkelingsmodel voor de landbouw ontneemt de kleine boeren hun inkomen en is een catastrofe voor het milieu”, zegt Giulia Franchi van de Campagna per la Riforma della Banca Mondiale. “Wereldbankprogramma’s bevorderen al tientallen jaren de vrije markt benadering voor landbeheer. Daardoor is de tijd rijp voor een massale landovername, massale milieuvernietiging en een massale reactie van boeren en gemeenschappen in de frontlinie.”

Internationale dag boerenstrijd

Meer dan 250 wereldwijde acties tegen landjepik vonden 17 april plaats, de internationale dag van de boerenstrijd. Op 24 april demonstreerden de New Yorkse Ethiopische gemeenschap, Occupy Wall Street en andere organisaties tegen de Wereldbank en financiers als Canadian Pension Fund, TIAA-CREF (pensioenen Verenigde Staten) en Pension Danmark.

“Boeren, en in het bijzonder startende boeren, in de Verenigde Staten kunnen de stijgende kosten van goede landbouwgrond niet opbrengen. Ze hebben geen kans in de concurrentie met speculanten en investeringsplannen van Wall Street”, zegt Bob St.Peter, directeur van Food for Maine’s Future en bestuurslid van de National Family Farm Coalition. “In de VS gaan de komende 20 jaar 400 miljoen acres (160 miljoen hectare) over in andere handen. Of deze handen familiebedrijven of multinationals zijn, is één van de belangrijkste politieke vraagstukken van dit moment.”

  • Volgens Oxfam kunnen verschillende Nederlandse banken door gebrekkig of onvoldoende beleid niet aantonen dat zij geen geld investeren in bedrijven die betrokken zijn bij landjepik. Oxfam vraagt hulp om deze banken op te roepen zich te melden en te getuigen in deze kwestie – www.oxfamnovib.nl/GROW.html

————————————-

Verklaring

Wereldbank, verdwijn van ons land!

“Grondbeheer in een snel veranderende omgeving” is het thema van de Wereldbank conferentie over landbezit en armoede in New York van 23 tot 26 april. Financiers, overheden en internationale financiële instituten praten in het hoofdkantoor van de Wereldbank over “problemen van landbeheerders en beleidsmakers over de gehele wereld”. Terwijl zij wegen bedenken om bedrijven land in te laten pikken, lijden de mensen in het veld onder het bedrijfsvriendelijke grondbeleid en de regelgeving die de Wereldbank en hun bondgenoten doordrukken.

De Wereldbank stimuleert al tientallen jaren een marktgerichte benadering van het grondbeheer als onderdeel van zijn politieke en economische recepten voor armoedebestrijding. Nieuwe regelgeving met hulp van de Wereldbank vervangt de traditionele en lokale landrechten. Door privatisering van het grondbezit is een hapklare markt gecreëerd voor het industriële model van de landbouwontwikkeling.

Het programma van de Wereldbank heeft het beheer van het land in handen gegeven van een kleine groep ondernemingen en de wereld rijp gemaakt voor massale roof van land en water. De hoge voedselprijzen en behoefte aan biobrandstoffen trokken agro-industrieën en financieringsbedrijven, zoals banken en pensioenfondsen, aan om de grondstoffen, land en water te bemachtigen. De laatste jaren zijn naar schatting 80 tot 230 miljoen hectare landbouwgrond geleased of gekocht om voedsel, voer voor dieren en biobrandstof te produceren voor de internationale markt. Kleine boeren, herders, vissers en huishoudens op het platteland zijn verstoken van hun toegang tot en controle van natuurlijke grondstoffen (land, water, visgronden, bossen, weiden) en productieprocessen. Zij kunnen niet meer voorzien in hun levensonderhoud, zijn ontheemd, hun fundamentele rechten op voedsel en onderdak is geschonden en zowel het milieu als de traditionele samenlevingsvormen zijn vernietigd.

De Wereldbank speelt een centrale rol bij het landjepik. Hij zorgt voor garanties en kapitaal voor de grote internationale investeerders, geeft technische hulp, ‘verbetert het investeringsklimaat van de landbouw’ in de zogenaamde ontvangende landen en bevordert beleid en regelgeving die bedrijfsgericht in plaats van bevolkingsgericht zijn. Dit alles gebeurt, terwijl de Wereldbank de zeven uitgangspunten voor verantwoord investeren in de landbouw promoot om het wereldwijde landjepik van de grote agro-industriële ondernemingen te legaliseren. De Wereldbank kan ongestraft zijn gang gaan. De overheden moeten deze ontwikkeling stoppen en volledig voldoen aan hun plicht de mensenrechten in hun land te beschermen.

Terwijl de Wereldbank met de rovers in het hoofdkwartier overlegt, staan buiten de wereldwijde activisten die verbod op het landjepik en teruggave van de buit eisen. Zij verklaren dat geen bedrijfsmatige transparantie of verantwoordingsmethode ooit de uitbuiting van het land en de agro-industriële ontwikkeling aanvaardbaar of duurzaam zal maken.

In het kader van de International dag voor de boerenstrijd op 17 april, gestart door La Via Campesina, sluiten we ons aan bij boeren- en vissersbewegingen, landarbeidersorganisaties, studenten, mensenrechtenactivisten, milieugroepen, vrouwenorganisaties en sociale rechtenbewegingen in de strijd tegen landjepik en het bedrijfsmatige grondbeheer. De poging van Wereldbank en zijnbondgenoten om de onteigening van boerenland te legitimeren als verantwoord handelen, moet worden gestopt.

Wereldbank, verdwijn nu van ons land!

——————————————

*1) Oorspronkelijk artikel “Farmers demand the World Bank and Wall Street stop grabbing their lands at opening of the Bank’s annual conference in Washington, DC”, 23 april 2012. Vertaling Jan Taat.focusweb.org/content/farmers-demand-world-bank-and-wall-street-stop-grabbing-their-lands-opening-bank%E2%80%99s-annual (terug)

*2) Verklarig uitgegeven bij de conferentie over landbezit en armoede in New York, 23 april 2012, ondertekend door Campagna per la Riforma della Banca Mondiale, FIAN International, Focus on the Global South, Friends of the Earth International, GRAIN, La Via Campesina, and the Transnational Institute.