Ga naar de inhoud

Bedrijfsleven loopt deur plat bij Rutte III

De gang van zaken rond de dividendbelasting laat één ding glashelder zien: met een goede lobby kan je een belasting van 1,4 miljard euro laten schrappen. SOMO onderzocht daarom welke belangenorganisaties de verschillende bewindspersonen bezochten sinds Rutte III. Zoals verwacht is de balans ver te zoeken.

2 min leestijd

(Bron: aankondiging SOMO, foto Roel Wijnants, cc/flickr)

Uit het onderzoek van SOMO  dat SOMO voor  Lobbywatch uitvoerde blijkt dat VNO-NCW van alle belangenorganisaties de meeste lobbygesprekken heeft gehad met bewindspersonen van Kabinet Rutte III. De werkgeversvereniging heeft tot nu toe 21 lobbygesprekken gehad met 17 van de 24 bewindspersonen. Dit blijkt uit analyse van de openbare agenda’s van de ministers en staatssecretarissen van Rutte III. Naast VNO-NCW kwamen ook de SER, VNG en FNV veelvuldig langs bij het kabinet. De volledige analyse is terug te lezen op de website van Follow The Money

Wiebes spant de kroon

SOMO onderzocht ook de agenda’s van de kabinetsleden Rutte, Wiebes, Hoekstra en Snel. Uit de agenda van Eric Wiebes, de minister van Economische Zaken en Klimaat, blijkt dat hij 38 lobbygesprekken voerde, maar slechts twee keer met milieuorganisaties sprak. Daarentegen sprak hij maar liefst 24 keer met bedrijven, brancheorganisaties en werkgeversverenigingen. Ook bij Rutte, Hoekstra en Snel weet het bedrijfsleven goed de weg te vinden. In de agenda’s wordt geen informatie gegeven over de onderwerpen van de gesprekken.

Jasper van Teeffelen, onderzoeker bij SOMO en coördinator van Lobbywatch NL:

“De gang van zaken rond de afschaffing van de dividendbelasting laat zien hoe groot de invloed is van de lobby van het bedrijfsleven op het beleid van dit kabinet. 
Dit onderzoek toont aan dat het bedrijfsleven veel contact heeft met het kabinet, maar onzichtbaar blijft waarover gesproken wordt en waarom. Het wordt tijd dat dit kabinet echte openheid van zaken geeft over de invloed van lobby op haar beleid.”

Wat is Lobbywatch NL?

Lobbywatch NL is een coalitie van maatschappelijke organisaties die streeft naar meer transparantie en betere regulering van lobbyactiviteiten in Nederland om publieke belangen in beleidsvorming en regelgeving te waarborgen. De stuurgroep van Lobbywatch NL bestaat uit Transnational Institute (TNI), Foodwatch, Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO), Transparency International Nederland (TI-NL) en Milieudefensie.