Ga naar de inhoud

Audiofiles CREA-avond ‘Honger in overvloed’ (13 oktober 2008)

Op 13 oktober 2008 was er in het CREA
(A’dam) een Studium Generale-avond over de voedselcrisis, getiteld
‘Honger in overvloed’. Deze avond, georganiseerd door de UvA in
samenwerking met XminY Solidariteitsfonds, was tevens de eerste avond
in het kader


van
de reeks ‘Real World Economics’.

(English version below)

4 min leestijd
Placeholder imageAudiofiles CREA-avond ‘Honger in
overvloed’

Op 13 oktober 2008 was er in het CREA
(A’dam) een Studium Generale-avond over de voedselcrisis, getiteld
‘Honger in overvloed’. Deze avond, georganiseerd door de UvA in
samenwerking met XminY Solidariteitsfonds, was tevens de eerste avond
in het kader van de reeks ‘Real World Economics’. (English version below)

 

De recente stijging van de mondiale
voedselprijzen en de plotselinge schaarste in beschikbaar voedsel
voor veel mensen in arme landen, heeft veel economen en academici die
op dit gebied werkzaam zijn overvallen. Terwijl de wereld gekenmerkt
wordt door een potentiële overvloed aan voedsel en in een jaar met
relatief goede oogsten, zien we taferelen die ons herinneren aan een
dramatisch verleden van honger en ontreddering in veel
ontwikkelingslanden. De eerste avond in de reeks "Real World
Economics" debatten gaat over precies dat dilemma door het
analyseren van de tegenstellingen in een wereld die "honger te
midden van overloed" beleeft. Wetenschappers en activisten
zullen ingaan op zowel de achterliggende oorzaken als het beleid dat
regeringen en internationale organisaties naar voren schuiven als
oplossing. De voertaal is Engels.

(De volgdende twee avonden hebben als
onderwerp ‘Uitleg van de kredietcrisis" (10 november) en de
mythe van de economische groei (8 december)).

 

Hieronder vind je de geluidsopnamen van
de lezingen en de inbreng van het publiek op 13 oktober.

Sprekers waren Max Merbis
(Centrum voor Wereld Voedsel Studies, SOW-VU), Roel Jongeneel
(Leerstoelgroep Agrarische Economie en Plattelandsbeleid,
Universiteit van Wageningen) en Gudrun Muller
(Foodfirst Information and Action Network, FIAN).

 

De geluidsopnamen:
Introductie
door voorzitter Vasco Molini
(6,4 Mb; 6:09 min)
– Lezing door Max Merbis (deel
1
en deel
2
) (resp. 10,6 Mb; 13:10 min en 12,1 Mb; 11:38 min)
Vragen
aan en antwoorden door Max Merbis
(6,4 Mb; 6:54 min)
– Lezing van Roel Jongeneel (deel
1
en deel
2
) (resp. 9,6 Mb; 10:38 min en 11,1 Mb; 12:05 min)
Vragen
aan en antwoorden door Roel Jongeneel
(2,7 Mb; 2:47 min)
– Lezing door Gudrun Mueller (deel
1
en deel
2
) (resp. 10,8 Mb; 11:46 min en 10,9 Mb; 11:54 min)
Vragen
aan en antwoorden door Gudrun Mueller
(5,4 Mb; 5:51 min)
– publieksvragen en debat met alle
sprekers (deel
1
, deel
2
en deel
3
) (resp. 15,2 Mb; 16:33 min en 16,0 Mb; 17:26 min en 15,7 Mb;
17:10 min)

Visuele ondersteuning:
Powerpoint
Merbis
PDF
Jongeneel
Powerpoint
Mueller

 
—————————


ENGLISH:

Audiofiles CREA night ‘Hunger Amidst
Plenty’

October 13th 2008 the University of
Amsterdam, in cooperation with XminY Solidariteitsfonds, staged an
Studium Generale event in the CREA about the food crisis, called
‘Hunger Amidst Plenty’. This was the first event in the ‘Real World
Economics’ series.

 

The recent rise in world food prices
and the sudden scarcity of available food for many poor people in the
developing world has taken many economists and academics working in
this area by surprise. In a world characterized by a potentially
abundant supply of food and in a year of reasonably good harvests,
why have we seen scenes that remind us of a tragic past of hunger and
destitution in so many developing countries?

The first session of the "Real
World Economics" debates
addresses precisely this
question by analyzing the contradictions of a world facing "Hunger
amidst plenty". Academics and activists will discuss both the
underlying causes and the policies that governments and international
organisations are proposing to deal with the ongoing crisis. English
spoken.

 
(The topics of the next two nights are
‘Explaining the credit crisis" (November 10th) and the Myth of
the economic growth" (December 8th)).

Above you’ll find the audiofiles and
the visual support means of the lecturers and of the public input on
October 13th.

 
Speakers were Max Merbis (Centre
for World Food Studies, SOW-VU), Roel Jongeneel
(Agricultural Economics and Rural Policy Group, University of
Wageningen) and Gudrun Muller (Foodfirst Information
and Action Network, FIAN).