Ga naar de inhoud

ATTAC Duitsland: ‘WTO: Ramp op komst – met volle kracht voorwaarts!’ (18 juli 2008)

Persverklaring Attac Duitsland van 18 juli 2008 waarbij de groep de stopzetting van
de WTO-onderhandelingen en een verandering van het handelsparadigma van de Duitse en de Europese overheden eist.

3 min leestijd
Placeholder image(vertaling: Rob Bleijerveld)

Persverklaring Attac Duitsland
Frankfurt am Main
18 juli 2008

WTO: Ramp op komst – met volle kracht
voorwaarts!
Attac eist stopzetting van
onderhandelingen en verandering van paradigma

Drie dagen voor het begin van de
ministers-top van de WTO eist het andersglobalisten-netwerk
Attac/Duitsland het stopzetten van de onderhandelingen en een
verandering van het paradigma in de handelspolitiek van de Duitse
regering en de Europese Commissie. "Terwijl het falen van de
neoliberale globalisering duidelijk wordt aangetoond door de
wereldwijde honger, exploderende voedselprijzen, klimaatsverandering,
grondstoffenoorlogen en crises op de financiële markten, dringt de
WTO aan op nog meer handelsliberalisering. In plaats van het opruimen
van het gif wordt de dosis nog eens verhoogd," aldus Johannes
Lauterbach van de nationale WTO-werkgroep van Attac. Hoewel de
WTO-akkoorden sterk bijdragen aan de wereldwijde problemen
presenteren de Duitse kanselier Angela Merkel en Europese
handelscommissaris Peter Mandelson de liberalisering als oplossing.
Zo worden de crises gebruikt om de belangen van multinationale
ondernemingen te bevorderen.

Met ingang van maandag 21 juli zullen
de handelsministers van een beperkt aantal WTO-lidstaten proberen de
geblokkeerde onderhandelingen over uitbreiding van het
vrijhandelsregiem weer op gang te brengen. De G8-regeringen drongen
tijdens hun bijeenkomst in Japan aan op een versneld afsluiten van
de zogenaamde Doha Ronde.

"De voorstellen die nu op de
onderhandelingstafel van de WTO liggen, zullen leiden tot
verslechtering van de situatie in vele landen in het zuiden en tot
inperking van de beleidsruimte die ze dringend nodig hebben om de
crises op te lossen," waarschuwde Johannes Lauterbach. De
opening van de landbouwmarkten waartoe de ontwikkelingslanden bij de
oprichting van de WTO door de geïndustrialiseerde landen werden
gedwongen, ondermijnde de lokale voedselproductie, vernietigde het
levensonderhoud van de boeren en maakte de landen afhankelijk van
voedselimporten (en gegeven het huidige prijspeil kunnen ze die
importen niet meer betalen). De winnaars zijn de multinationale
agro-ondernemingen die nu enorme winsten behalen met de gestegen
voedselprijzen. De bestaande WTO-akkoorden maken het erg moeilijk om
de binnenlandse productie te beschermen. "Verdere marktopening
zal de neerwaartse spiraalbeweging versnellen, waardoor het
kleinschalige boerenbedrijf verdwijnt en de hongercrisis nog meer
toeneemt," voegde Lauterbach toe.

Volgens Attac zal ook de financiële
crisis toenemen indien het Algemeen Akkoord over Handel in Diensten
van de WTO (GATS) wordt afgesloten. De EU en de VS oefenen druk uit
om de markten voor financiële diensten te dereguleren. "Terwijl
het wereldwijde financiële systeem bezig is in te storten, willen
zij het nog verder liberaliseren via de WTO – dat is krankzinnig,"
zo zei Roland Süß van de nationale Coördinatie Group van Attac.
"Wat we echt nodig hebben, is beleidsruimte om de financiële
markten onder controle te brengen, om belastingontduiking te
voorkomen en om speculatie met energie en voedsel stop te zetten die
de prijzen opdrijft.

Attac roept de Duitse regering en de
Europese Commissie op om het recht op voedsel boven de
handelsakkoorden te stellen. Ontwikkelingslanden moeten de
mogelijkheid hebben importen te beperken en hun lokale boeren te
steunen om de voedselvoorziening voor hun bevolking te
verzekeren.

(bron: maillijst van het Seattle-to-Brussels
Network, 18 juli 2008)