Ga naar de inhoud

Argentijnse boerinnen over strijd tegen soja-multinationals

Op 8 oktober waren boeren-activisten uit Argentinië in Nederland om te vertellen over hun strijd tegen de soja-agribusiness.

3 min leestijd
soja

Op weg naar de hoge commissaris voor mensenrechten van de VN in Genève, deden Cristina Loaiza (MOCASE – Boeren Beweging van Santiago del Estero) en Lena Mozas (UST – Bond van landarbeiders, Mendoza) Amsterdam aan. Daar vertelden ze over de strijd van de ‘kleine boeren’ tegen de mijnbouwgigant en mijnbouwbedrijf.

Met name de soja-teelt vormt momenteel een grote bedreiging. Grote soja-bedrijven kopen steeds meer land op en verdrijven massaal de boeren die daar hun bestaan op probeerden veilig te stellen. Dat gaat veelal met veel geweld gepaard.

Het geweld van de sojatelers vindt ook plaats na de eigenlijke ontruimingen. De monocultuur en de besproeiingen van de velden hebben grote gevolgen voor mensen die er wonen, het betekent de vernietiging van hun leefomgeving. Dieren en ook mensen worden door de besproeiingen vergiftigd. Beide vrouwen hebben weinig vertrouwen in ‘duurzame soja’ zoals die nu naar voren geschoven wordt door een coalitie van westerse ngo’s samen met het bedrijfsleven. “We kunnen ons niet voorstellen dat enige vorm van grootschalige sojaverbouw onder goede omstandigheden mogelijk is.” Ook wettelijke garanties hebben maar beperkte waarde; politici en ambtenaren spelen veelal met de grote agribedrijven onder een hoedje. Bijkomende probleem is dat de sojateelt de grond uitput, na vijf jaar is de grond nergens meer voor te gebruiken.

Organisaties als MOCASE proberen mensen te organiseren om collectief betere weerstand te kunnen bieden. Lena: “we proberen met directe actie de opmars van de machines tegen te houden door wegen te blokkeren. Maar ze komen met politie en vliegtuigen, en vernielen de boel, doden het vee, steken huizen in brand. Maar dat kun je tegenhouden als de hele gemeenschap georganiseerd is.” In veel gevallen is het verzet succesvol. Zo zijn er bijvoorbeeld meerdere ondernemingen geweest om na ontruimingen stukken land terug te nemen. “Geen daarvan is weer ontruimd” vertelt Cristina trots, “sommige houden al jaren stand”. “We hebben momenteel zo’n 16.000 mensen verenigd”.

Lena Mozas legt uit dat zo’n beetje alle soja alleen voor de export bedoeld is, en dat de gewone bewoners er niets aan overhouden. Daarbij is Nederland de op een na grootste importeur, vooral voor veevoer. Ook als bron voor biodiesel neemt het belang van soja toe. Lena verklaart dat niet alleen soja een probleem vorm, maar ook andere agro-monocultuur en mijnbouw door grote bedrijven. Een  groeiend probleem is bijvoorbeeld de toegang tot drinkwater, dat in toenemende mate door de agrobedrijven gemonopoliseerd wordt, of door hen vervuild.

De oplossing ligt bij structurele veranderingen en landbouwhervormingen, daar en hier in Europa. Het onthullen van de waarheid achter de voor de Nederlandse veeteelt gebruikte soja, is de beste solidariteit volgens de twee spreeksters. “Maar ook reageren als onze leden weer eens vervolgd en vastgezet worden is natuurlijk zeer noodzakelijk en gewenst”.

FIAN verspreidt vaak nieuws als er dit soort spoedcampagnes nodig zijn.
Beide Argentijnse organisaties zijn aangesloten bij Via Campesina

Websites:
Fian.
Via Campesina.

——————
Illustratie: 16 oktober: Demonstratie in Buenos Aires in het kader van  wereld voedsel dag, met als eis voedselsoevereiniteit.
Fotoserie van verzet tegen sojateelt in Paraguay.

Kort interview (video) met de twee vrouwen.