Ga naar de inhoud

4e Nieuwsbrief van TroikaWatch

De vierde editie van de nieuwsbrief van Troika Watch, het internationale collectief dat volgt hoe de Europese Commissie, de ECB en het IMF bezuinigingsmaatregelen opleggen aan landen in de EU.

18 min leestijd
Placeholder image

(zie het origineel bij Troika Watch vert: globalinfo.nl)

In deze nieuwsbrief kun je informatie vinden over:

    Algemene situatie
    Europees niveau
    Griekenland
    Ierland
    Portugal
    Cyprus
    Spanje
    Italië
    Slovenië
    Van onze kant

Algemene situatie

In de aanloop naar de verkiezingen hebben de regeringen en instellingen in Europa geprobeerd om te voorkomen dat er enig slecht nieuws over de economie gebracht zou moeten worden. Hier kun je [link] de uitslagen van de Europese verkiezingen vinden. Maar de crisis is zeker niet over, en we kunnen dus verwachten dat er meer slecht nieuws zal komen snel na de verkiezingen. Uit veel landen horen we ook berichten over discussies op hoog niveau, met deelname van regeringen, om het makkelijker te maken voor banken om de huizen in beslag te nemen van mensen die schulden hebben.

Europees niveau

Op het Europese niveau bestaat een groeiende vrees om deflatie. Er worden verdere ‘onconventionele’ maatregelen verwacht door de ECB. Op internationaal niveau gaan de onderhandelingen van de TTIP (het handelsakkoord tussen de de VS en de EU) door.

Maar ook het verzet gaat door. In vele landen zijn mensen de straat opgegaan en hebben deelgenomen aan de Europese actiedagen van de Blockupy coalitie om te protesteren tegen het huidige bezuinigingsbeleid dat overal in Europa uitgevoerd wordt. In Brussel kwamen op 15 mei honderden mensen de straat op tegen TTIP en bezuinigingen, toen de European Business Summit leidende politici verenigde met zakenmannen. De politie arresteerde meer dan 200 vreedzame demonstranten.

http://www.youtube.com/watch?v=loLO7KrOXgY

Een tribunaal over het economische beleid van de EU en de Trojka (http://corporateeurope.org/eu-crisis/2014/05/eu-and-crisis-austerity-solidarity) vond in Brussel plaats op 15 en 16 mei. Elf getuigen uit tien landen in Zuidelijk, Oost en West-Europa gaven getuigenis over het falende beleid van de EU en de Trojka om de crisis het hoofd te bieden. In feite gaven velen getuigenis over de strategie van maatregelen op het gebied van bezuinigingen die een bewuste aanval zijn op de levensstandaard van (werkende) mensen. Volgens Georg Rammer (Attac Duitsland) „bewijzen de recente gegevens van de OESO dat rond de 20% van de bevolking van Duitsland getroffen wordt door armoede en sociale uitsluiting. Kinderen zijn bijzonder getroffen“.

Berichten uit heel Europa van rapporteurs over schulden, democratie, publieke diensten, lonen en feministische perspectieven werkten samen om verhalen bij elkaar te brengen over de situatie in de verschillende landen en signaleerden alarmerende ontwikkelingen, waaronder versterkte opkomst van racisme en neofascisme.

De overheersende boodschap van het tribunaal was echter dat het verzet in heel Europa doorgaat in de vorm van grote en kleine mobilisaties, en in vele creatieve experimenten van democratie van onderop. Ana Maria Jimenez van de PAH (Platform van mensen die worden getroffen door hypotheken in Spanje) vertelde dat: “Vandaag zijn we meer dan 200 punten van verzet in de staat. We hebben meer dan 1000 ontruimingen weten te stoppen, en we hebben meer dan 1000 mensen kunnen herhuisvesten met onze campagne Obra Social“. Het tribunaal eindigde met een uitspraak [link] dat alle bijdragen van de deelnemers samenvatte.

Veel protesten die deel uitmaakten van de Europese Actieweek vonden plaats in landen als Oostenrijk, Frankrijk, Duitsland, Italië en Spanje. Meer informatie over de gebeurtenissen is te vinden op de website http://mayofsolidarity.org/.

Griekenland

Nadat onze laatste nieuwsbrief uitkwam, en zoals daar ook aangekondigd werd, heeft de Griekse regering uiteindelijk voor de Europese verkiezingen alle voorwaarden aanvaard die de Trojka gesteld had om de tranche van 8,8 miljard euro aan leningen te verkrijgen, die nodig waren om leningen en rentes terug te betalen voor de deadline van eind mei.

Deze vrijgave, gecombineerd met bevestiging door Eurostat en de Trojka van een primair begrotingsoverschot, heeft de campagne gevoed die moest voorstellen alsof Griekenland hersteld was, de memoranda en de Trojka het land konden verlaten en de markten weer vertrouwen zouden hebben. Een geslaagde en goed georganiseerde uitgave van korte termijn obligaties met een rente van minder dan 5% werd benut om dat laaste punt te onderbouwen.

Verder heeft de Trojka toestemming gegeven voor concessies voor de verkiezingen (500 euro compensatie) om uitgedeeld te worden aan een gerichte groep van 1.000.000 kiezers, teneinde hun stemgedrag te beïnvloeden in de lokale en Europese verkiezingen, die plaatsvonden op respectievelijk 18 en 25 mei.

Op 18 mei vond de eerste ronde van de lokale verkiezingen plaats. De meerderheid van de kandidaten van de twee regeringspartijen (Nea Demokratia en PASOK) die erin slaagden om door te gaan hebben niet vermeld welke partij ze uit afkomstig waren, wat ze wel eens geholpen kan hebben, aangezien de uitslagen aangeven dat ze overal een kandidaat in de tweede ronde hebben. SYRIZA is er voor het eerst in de recente geschiedenis in geslaagd om rechts te verslaan in Athene en Attica en Gouden Dageraad heeft de verwachtingen van een 8% -score gehaald en haalde in Athene zelfs de gevaarlijke score van 15% van de stemmen gehaald.

Maar omdat de kandidaten niet verplicht zijn om te vermelden welke partij ze vertegenwoordigen, geven deze verkiezingen geen duidelijk beeld van het politieke landschap en of de regering nog legitimiteit geniet of niet. De Europese verkiezingen van 25 mei, waar partijen wel verplicht zijn om hun partij te vermelden, gaven wat dat betreft een duidelijker beeld.

De plotselinge opkomst van een nieuwe partij (POTAMI=De Rivier), en die zorgde voor veel aandacht in de media, heeft veel overeenkomst met de 5 Sterren Beweging in Italië en positioneerde zich als centrumlinks en er werd verwacht dat die zo’n 10% van de stemmen zou kunnen halen. Het politieke landschap is daardoor ook veranderd (ze haalde uiteindelijk 6.60%, vert.) . De voorspelde duidelijk overwinning van SYRIZA bij de Europese verkiezingen wordt bevochten door de regerende conservatieve partij. Uiteindelijke won Syriza duidelijk met 26,50% en haalde ND 23,13% en kwamen de neonazi’s als derde uit de bus met 9,43%.

Desondanks komen er nu doorslaggevende feiten boven tafel die eerder verborgen bleven: het begrotingsoverschot verbergt een tekort van 12,7% van het BBP, door een grote herkapitalisatie van Griekse banken door de Griekse staat (10% van het BBP) in 2013 die niet meegerekend werd bij de berekening van de begrotingsbalans.(https://www.cesifo-group.de/ifoHome/presse/Pressemitteilungen/Pressemitteilungen-Archiv/2014/Q2/press_20140507_eu.html) Dit verklaart de stijging van de schuldverhouding naar 175%, wat een uitstel betekent van het perspectief van enige verlichting van bezuinigingen, werkloosheid, armoede, Trojka en nieuwe memoranda als er, zoals verwacht wordt, niet besloten wordt over een ‘haircut’ (=afschrijving van schulden door schuldeisers, vert)(http://www.econostrum.info/Dette-publique-l-Europe-du-Sud-toujours-mauvais-eleve_a18279.html)

Nieuwe besluiten over pensioenen en inbeslagname van huizen van mensen met hypotheekschulden tegen zeer lage prijzen liggen voor kort na de verkiezingen alweer op tafel, terwijl er tot 2017 een bijkomende 7,7 miljard euro gevonden moeten worden met aanvullende bezuinigingsmaatregelen, privatiseringen en belastingen.

En zoals de Griekse econoom Yanis Varouvakis op zijn blog schreef (http://yanisvaroufakis.eu/2014/05/11/how-the-greek-banks-secured-an-additional-hidden-e41-billion-bailout-from-european-taxpayers/), hebben Griekse banken bovenop de officiële leningen ook aanvullende verborgen leningen ontvangen van verschillende leners, die even hoog zijn als de officiële die hen gegeven zijn. Dit zal voeren tot een extra toename van de Griekse schuld in de toekomst.

Ierland

In Ierland klinken meer en meer geluiden die stellen dat de EU de Ierse regering met harde hand gedwongen heeft om zijn banksysteem en buitenlandse banken te redden. Vooral Duitse en Franse banken konden daarmee voorkomen dat ze zware verliezen zouden moeten maken (waar de Ierse bewoners nu voor moesten dokken).  „Het was ongelofelijk van Duitsland, de Europese Commissie en vooral de ECB om te dreigen dat Ierland uit de Euro gezet zou worden als het niet door zou gaan met die dwaze garantie, de Ierse bevolking voor het blok zettend, die al genoeg te verdragen heeft gehad van instortende huizenprijzen en een krimpende economie, met een bedrag van 64 miljard om ingestorte banken te redden, €14,000 voor elke man, vrouw en kind“, verklaarde Phillipe Legrain, een vooraanstaande voormalige adviseur van de president van de Commissie Barroso in de krant Irish Independent (http://www.independent.ie/business/irish/irish-were-bullied-and-treated-outrageously-during-crisis-legrain-30250226.html) op 7 mei. Barroso zelf heeft verklaard dat de Ierse banken een probleem hebben veroorzaakt voor heel Europa en dat „het verkeerd zou zijn om de indruk te wekken dat Europa een probleem gevormd heeft voor Ierland”. http://euobserver.com/news/124049

Ierland verliet het steunprogramma enkele maanden geleden als eerste land dat het bestuur van de Trojka achter zich liet – waarvan de prijs was dat er 270 verschillende maatregelen getroffen werden om te korten op publieke uitgaven. De schuldenlast van het land ter hoogte van 125% is nu vijf keer hoger dan in 2007, voordat de crisis begon, toen die 25% van het BBP bedroeg.  

Portugal

Een zware regeringscampagne creëert een mythologisch beeld van de werkelijkheid: „[…] Premier Pedro Passos Coelho [verklaarde] dat het land niet langer zou hoeven luisteren naar buitenlandse crediteuren nadat het steunprogramma op 17 mei zou eindigen“; „De beslissing om het steunprogramma te verlaten zonder een veiligheidsnet is een groot succes voor de regering“; „[de regering] heeft de doelstellingen gehaald om het begrotingstekort van het land het hoofd te bieden“; „[de Portugese] economische activiteit is afgelopen jaar weer de positieve kant opgegaan” (https://ca.finance.yahoo.com/news/portugal-decides-clean-exit-bailout-211810029–sector.html).

Deze uitspraken weerspreken andere verklaringen die afkomstig zijn van precies dezelfde leiders en ministers: „Het zou een illusie zijn om te denken dat het bezuinigingsbeleid binnen afzienbare tijd achter de rug zou kunnen zijn“(premier Passos Coelho, oktober 2013 http://www.jornaldenegocios.pt/economia/financas_publicas/detalhe/passos_coelho_pensar_que_politicas_de_austeridade_vao_acabar_no_futuro_e_ilusao.html); „het aanpassingsprogramma zal ongeveer 30 jaar voortduren“ (Oliveira Martins, februari 2014 http://www.noticiasaominuto.com/economia/171327/o-ajustamento-vai-demorar-20-anos); „Portugal zal onderworpen blijven aan controle door [de Trojka] tot tenminste 2035“ (president Cavaco Silva, maart 2014 http://maiortv.com.pt/pelo-menos-ate-2035-portugal-continuara-sujeito-supervisao/), en zo voort.

Aan de andere kant is er geen bewijs dat Portugal in staat zal zijn om een schuld af te lossen die, onder het bestuur van de Trojka, bijna verdubbeld is in 3 jaar tijd, terwijl het bruto binnenlands product en de staatsinkomsten blijven dalen. (Zie op dit gebied een hele studie door Grazia Tanta, 2-03-2014, http://grazia-tanta.blogspot.pt/2014/03/porque-nao-e-pagavel-divida-publica.html)

De rechtsorde wordt afgebroken. De regering doet voorstellen voor vergaande beperkingen op het gebied van collectieve overeenkomsten over lonen en arbeidsomstandigheden (Notícias ao Minuto, 7-03-2014; http://www.noticiasaominuto.com/economia/184865/governo-tenta-barrar-aumentos-no-pagamento-de-horas-extra; MSN Notícias, 12-05-2014, http://noticias.pt.msn.com/ps-acusa-governo-de-esmagar-a-negociação-coletiva  – beide in het Portugees). Overuren worden niet meer uitbetaald en de verkorting van de duur van collectieve overeenkomsten van 5 naar 2 jaar onthult de wil om een einde te maken aan elke regulering van arbeidszaken in de nabije toekomst.(http://4.bp.blogspot.com/-EcsPgMymXd4/U3IGtSYja7I/AAAAAAAAA3s/51YzWckqijI/s1600/asnossascasasnsaocasinos.jpg) Bijschrift: „Onze huizen zijn niet jullie casino’s“

Situaties zoals die van de bewoners van de buurt Santa Filomena duiden ook op het aflopen van de rechtsstaat op het gebied van huizenbezit. Voor het belang van een paar vastgoedbedrijven worden de bewoners uit hun huizen gezet en worden die afgebroken, op bevel van de burgemeester van de stad (een leider van de Socialistische Partij), die de politie in liet zetten om het bevel tot ontruiming met geweld door te zetten. Deze bewoners leven nu onder de blote hemel, sommigen hebben bescherming gevonden in een kerk. 30 a 40 Jaar geleden hadden zij de grond waar ze op woonden gekocht, waarvoor ze ook belasting betaalden (IMI); ze kochten die van hetzelfde stadsbestuur dat hen nu heeft ontruimd. (http://www.habita.info/ – in het Portugees)

Cyprus

Ondanks de opheffing van maatregelen die in april ingesteld werden om het weghalen van bij banken gedeponeerd geld te beperken, wat het gevoel gaf dat het de betere kant op gaat, was de Trojka half mei terug voor zijn 4e evaluatie van zijn programma voor Cyprus.

De Trojka beweerde tevreden te zijn met de hervormingen in het land; het programma blijft op koers door structurele hervormingen, plannen voor hervormingen van banken en besparingen op publieke uitgaven. De schattingen betreffende recessie werden gecorrigeerd van 4,8 naar 4,2%, wat de deur open zou moeten zetten voor de volgende uitbetaling van de steunleningen van de Trojka.(http://www.ekathimerini.com/4dcgi/_w_articles_wsite2_1_18/05/2014_539821 )

De voornaamste druk die de Trojka uitoefent betreft twee zaken: het herstellen van slechte leningen door de banken door het vergemakkelijken van inbeslagname van huizen van mensen die schulden hebben, en de versnelde bezuinigingen op het gezondheidszorgstelsel door de instelling van een nieuw gezondheidszorgsysteem.

Ondertussen blijft de werkloosheid op hoog niveau staan voor de Europese verkiezingen, wat een sleutelrol speelde in de verkiezingscampagne. Het protest tegen het beleid van de Trojka vond uitdrukking in een lage opkomst voor de verkiezingen (44%). Uiteindelijk werd de regerende partij even groot als de radicaal linkse oppositiepartij, die beide 2 van de 6 zetels haalde die Cyprus in het EP heeft.

Spanje

De publieke schuld kan elk moment door het plafond gaan van 100% van het BBP. Dit thema overheerste de lokale media in medio april. Hoewel nog steeds onder het niveau van Griekenland of Portugal, is de groei van de publieke schuld van Spanje duizelingwekkend hoog. Van 37% van het BBP in 2007 naar 96,5% afgelopen februari en de voorspelling dat die in 2014 meer dan 100% van het BBP zal bedragen.(http://economia.elpais.com/economia/2014/04/14/actualidad/1397462947_854004.html#http://economia.elpais.com/economia/2014/04/14/actualidad/1397462947_854004.html)

Eind april kondigde de regering trots aan dat de werkloosheid, die rond de 26% van de werkende bevolking bedraagt, in het laatste kwartaal met 2000 mensen gedaald is. Maar de realiteit is dat zij 184.000 banen hebben vernietigd. De werkloosheid daalt omdat de totale arbeidspoule in de laatste drie maanden van 2013 met 187.0000 is geslonken, voornamelijk door emigratie en doordat mensen niet langer inschrijven bij het arbeidsbureau, omdat de hoop hebben opgegeven dat ze nog werk zullen vinden.(http://www.eldiario.es/escolar/realidad-atropella-propaganda_6_255184487.html)

In dit kader heeft de Spaanse regering een voorstel ingediend voor belastinghervorming (http://auditoriaciudadana.net/2014/04/17/medidas-que-aumentaran-las-desigualdades-sociales/) die in het voordeel is van de zakensector en de verschillen zal doen toenemen (in een land dat als tweede vermeld staat in de Europese statistieken over ongelijkheid, na Letland). https://www.diagonalperiodico.net/global/21481-gobierno-para-elites-convierte-espana-segundo-pais-mas-desigual-europa.html ).

In de private sector is een duidelijke toename van ‘aasgierfondsen’ die op jacht zijn naar giftige vastgoedinvesteringen, en hedge funds die publieke eigendommen opkopen tegen weggeefprijzen (http://www.eldiario.es/economia/fondos-buitre-objetivo-Espana-suelo_0_248475757.html ). De maatregelen die de Trojka oplegt, en die gewillig uitgevoerd worden door de regering, op het gebied van versterking van de balansen van banken via de oprichting van een Slechte Bank en privatisering van publieke goederen en diensten, beginnen vruchten af te werpen voor de aaseters van het financiële systeem.

In reactie op deze situatie gaan dagelijkse strijden en demonstraties door in Spanje, zijn sociale fora gehouden in Madrid en Barcelona en gaan bewoners door met dagelijks verzet en het opbouwen van alternatieven, terwijl de regering aanstuurt op het criminaliseren van protesten. (http://encausadesparlament.wordpress.com )

Plaatje 1: strijdende bewonerscollectieven, ontstaan uit 15M/Indignados http://15mciudadlineal.org/wp-content/uploads/2014/04/mapam.jpg

Plaatje 2: foto toont samenkomst  in Madrid van demonstraties afkomstig uit heel Spanje #22M http://marchasdeladignidadmadrid.files.wordpress.com/2014/03/img-20140323-wa00051.jpg?w=611

Italië

Tienduizenden demonstranten kwam op 12 april in Rome de straat op om te protesteren tegen bezuinigingsmaatregelen en de economische hervormingen van Matteo Renzi’s nieuwe regering, en ook om opnieuw hun eisen kracht bij te zetten voor inkomen, huisvesting en waardigheid voor iedereen.

In feite is de regering van plan om 6,7 miljard euro te besparen door bezuinigingen op overheidsuitgaven, hogere BTW en een belangrijke hervorming van de arbeidsmarkt („wet op banen“), die precariteit zal stimuleren terwijl de economie nog steeds zeer instabiel is.

Ook zullen er verschillende maatregelen genomen worden op het gebied van privatiseringen, waaronder de privatisering van 40% van de Italiaanse posterijen. Al deze maatregelen, die bedoeld zijn om de crisis op te lossen, zullen die in tegendeel alleen maar verergeren. Bijvoorbeeld de uitverkoop van de posterijen zal de Italiaanse schuld met 4 miljard terugbrengen (van 2.089 naar 2.085 miljard), terwijl de grote financiële belangen zullen profiteren van de verkoop van een publieke dienst.

Foto: http://www.opendemocracy.net/can-europe-make-it/haneul-naavi/why-are-they-protesting-in-rome

https://www.youtube.com/watch?v=LP9IxJNtnQ4&feature=player_embedded

Net als verschillende andere landen in Europa heeft Italië zich gevoegd bij de landen die de opriepen tot de Blockupy week of action. Bijvoorbeeld op 16 mei was er een landelijke dag van initiatieven tegen biocide en voor soevereiniteit en democratie van gebieden, die in verschillende steden plaatsvond met een start in Napels. In Bologna was op 18 mei een demonstratie tegen de heropening van een deportatiecentrum voor migranten.

Daarnaast werd op 17 mei een landelijke demonstratie in Rome gehouden voor de herovering van de ‘commons’, democratie en sociale rechten, en tegen TTIP, bezuinigingen, privatiseringen, precariteit en milieuvernietiging.

Slovenië

De Europese Commissie uitte de verwachting dat Slovenië de maatregelen voor fiscale consolidatie en structurele hervormingen uit zou blijven voeren, ondanks de crisis in de regerende partij Positief Slovenië (PS) die de regering dreigde te ondermijnen. Door af te treden pas 13 maanden nadat ze was ingehuldigd, sluit de regering  Alenka Bratušek (PS) een van de kortste regeerperiodes in de geschiedenis van Slovenië af. De verandering in de leiding van de partij heeft de regerende coalitie opgeschud.(http://www.sloveniatimes.com/eu-wants-slovenia-to-continue-reform-despite-political-crisis)

Daar kwam bij dat de man die twee keer premier was en nu leider van de rechtse oppositiepartij, Janez Janša, tot gevangenisstraf veroordeeld werd nadat hij schuldig werd bevonden door een hoger gerechtshof in het Patria omkoopschandaal, omdat hij ingegaan was op de belofte van een omkoopsom. (http://www.sloveniatimes.com/jansa-sent-to-prison-he-is-convinced-that-everything-is-political-plot)

Hoewel Slovenië 2 miljard euro opgehaald heeft met een nieuwe uitgifte van staatsobligaties in april onder relatief goede voorwaarden (investeerders waren bereid om voor 9,5 miljard te kopen), blijft minister van Financiën Čufer aandringen op ingrijpende en snelle privatisering van de staatsbank NLB, DARS (die alle snelwegen beheert), de Sloveense Post, Petrol (voornaamste energiebedrijf) en andere bedrijven. Op het zelfde moment heeft de regering geen problemen met het herkapitaliseren van weer een bank. Er wordt gezegd dat de Banka Celje tegen de zomer ondersteund zal worden met ongeveer 388 miljoen euro.

(http://www.sloveniatimes.com/new-borrowing-slovenia-raises-additional-eur-2bn)

De Europese verkiezingen komen meer en meer in debat. Onderzoeken voor de verkiezingen lieten zien dat rechtse partijen zouden winnen; terwijl kiezers aan de rechterzijde maar 2 opties hebben worden kiezers aan de linkerzijde vertegenwoordigd door wel 8 partijen. (http://www.sloveniatimes.com/poll-sds-in-lead-for-general-election-nsi-sls-for-eu-vote) Sommige partijen zijn tegen de Trojka, maar het onvermogen om een compromis te bereiken en de propaganda dat bezuinigingen onvermijdelijk zijn, heeft zijn tol getrokken. Uiteindelijk behaalden – bij een opkomst van minder dan 21%! – de 2 rechtse partijen 5 van de 8 Sloveense zetels

Demonstraties tegen de nieuwe wet op hoger onderwijs (Zvis) vonden op 16 april in Ljubljana plaats. Deze wet, die gericht is op het vergroten van de commercialisering van publieke universiteiten en studiegeld invoert, bracht een uiteenlopende groep van studenten, vakbondsleden en kleinere politieke partijen bijeen; alles bij elkaar kwamen zo’n 2.000 mensen bijeen om hun bezwaar te uiten. (http://www.rtvslo.si/news-in-english/2-000-student-protesters-the-act-should-be-sacked/334862)

http://www.youtube.com/watch?v=d1aah7yjVyY

Er is echter een nog nijpender thema verbonden aan de recente golf aan demonstraties in de laatste twee jaren. Er bestaat een onmiskenbare poging om demonstraties te criminaliseren en druk uit te oefenen op de civiele maatschappij; sommige prominente bewoners van Maribor, waar de protestgolf begon, zijn opgeroepen om te komen getuigen voor een onderzoekscommissie van het parlement. De personen moeten waarschijnlijk uitleg geven over hun rol in de protesten tegen de gevestigde orde in Maribor in 2012 en 2013. http://www.rtvslo.si/news-in-english/extremist-groups-inquiry-on-the-way/332568

Van onze kant

TroikaWatch is opgericht door een groep mensen van uiteenlopende samenstelling: sommigen van ons werken voor maatschappelijke organisaties als de  Bretton Woods Project            , CEO   , CADTM            , Humanitas       of TNI      , andere zijn activist in netwerken als                      , ICAN         , het Forum per una Nuova Finanza Pubblica e Sociale    of de Spaanse sociale beweging 15M.

Wij zijn van plan om deze nieuwsbrief elke maand uit te brengen in het  Engels   , Nederlands   , Frans   , Duits   , Grieks   , Italiaans   , Portugees   , Sloweens    en Spaans   . Je kunt inschrijven voor deze nieuwsbrief via www.troikawatch.net/lists/?p=subscribe&id=1 en contact met ons krijgen door email te sturen naar  info@troikawatch.net. Op Twitter kun je het debat volgen via hashtag #TroikaWatch.

Groeten uit Amsterdam, Athene, Barcelona, Berlijn, Brussel, Dublin, Florence, Frankfurt, Kopenhagen, Luik, Lissabon, Ljubljana en Londen.
Het TroikaWatch Team