Ga naar de inhoud

1 oktober: Een dag die voort zal leven als schanddag

Dat is voormalig vastgoedadvocaat en burgemeester Van der Laan prima gelukt. Dankzij zijn hetze tegen een aantal krakers die op het Spui in Amsterdam wilden gaan demonstreren is het hem gelukt alle aandacht af te leiden van de ramp die zich op 1 oktober 2011 op huisvestingsgebied heeft voltrokken. Het was zaterdag niet alleen een jaar geleden dat het kraakverbod inging, het was ook de dag dat minister Donner voor grote groepen huurders het huren in de stad onmogelijk gemaakt heeft. Door in zogenoemde “schaarstegebieden” de huren te verhogen geeft Donner aan speculanten vrij spel en maakt huren veel steden onbetaalbaar. Het SPOK scheef hier al eerder over.

3 min leestijd
posterdonner

(Origineel op website SPOK)

Het is nu precies een jaar geleden dat huisjesmelkend, speculerend en witwassend Nederland van CDA, VVD, PVV en Christenunie een groot geschenk kregen aangereikt. Met de invoering van het kraakverbod, De wet kraken en Leegstand is het voor krakers, buurtactivisten en actievoerders veel
moeilijker leegstand, speculatie en verkrotting aan de kaak te stellen. Kraken als praktisch middel tegen woningnood is strafbaar geworden.

Dankzij veel kraakacties kan het SPOK de praktijken van malafide huisbazen aan de kaak stellen. Dit belangrijke actiemiddel is nu een stuk moeilijker geworden.

In Amsterdam verkoopt een kleine groep vastgoedspeculanten en makelaars woningen aan elkaar door om de prijs op te drijven. Hoe dat werkt is bijvoorbeeld te zien met het onlangs met ontruiming bedreigde kraakpand Swammerdamstraat 12. Ook organisaties als het Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag hebben hier regelmatig op gewezen. Minister Donner wil nu door een koppeling van de huur aan de WOZ-Waarde de huren voor dit soort woningen verder opdrijven. Een beloning voor speculatie!

Op 29 september kondigt de minister aan dat dit geweldige cadeau voor alle speculanten en huisjesmelkers ingaat op 1 oktober. Je zou bijna denken dat ze in Den Haag 1 oktober tot dag van de speculatie en prijsopdrijving hebben uitgeroepen.

Het is jammer dat de organisatoren van de kraakdemonstratie afgelopen zaterdag dat onvoldoende onder de aandacht hebben weten te brengen en dat ze zijn ingegaan op de provocaties van Van der Laan. (overigens de eerste minister van VROM die openlijk bekende voor een kraakverbod te zijn.) Want terwijl Van der Laan en de organisatoren ruzie maakten over het startpunt van de demonstratie schaft minister Donner met een pennenstreek het woonrecht voor velen in Amsterdam af.

Van der Laan gaf als reden dat hij bezorgd was van de last die het winkelend publiek van de krakers zou kunnen ondervinden. Dat maakt ons als SPOK behoorlijk boos. Wij denken dat het winkelend publiek veel meer last van Donner zal ondervinden. Binnenkort zullen velen namelijk door de woekerhuren die hij mogelijk maakt niet meer kunnen winkelen. Maar daar horen we Van der Laan niet over. Van der Laan investeert zijn tijd liever in bestuurlijke lariekoek zoals het aantrekken van financiele bedrijven naar Amsterdam zoals je in dit stuk van Ewald Engelen kunt lezen. De financiële crisis is deze burgemeester kennelijk ook al ontgaan.

En daarom vragen we ons af: Zou het geen goed idee zijn om volgend jaar 1 oktober 2012 alvast in onze agenda’s te reserveren voor de volgende demonstratie? Dan zijn we alvast goed voorbereid als het kabinet met het volgende plan voor malafide huisbazen komt. Onze suggestie: gewoon op de Dam. Dat is beter zichtbaar voor het winkelpubliek. Een demonstratie voor alle mensen die voor betaalbaar wonen zijn en die zich verzetten tegen een politiek die speculeren met huizen belangrijker vindt dan goede huisvesting.

——————–

Zie ook: Astrid Essed: Protest kraakverbod loopt uit op politiegeweld

Verzamelfeature Indymedia

 

En vorige artikel op globalinfo hierover.