Ga naar de inhoud

WeMakeCity?

WeMake$ellThe.City. Deze manifest-achtige tekst stond op de voorpagina van het gratis maandblad Amsterdam Alternative. Maar de tekst was vreemd genoeg niet op hun website (of waar dan ook op internet) te vinden. Daarom maar ouderwets hier overgetiept, en vertaald.

4 min leestijd

(Dit alles door uw globalinfo.nl, die nog steeds om donaties/donateurs verlegen zit om te overleven)

Het verfoeide fesitval ter verkoop van de stad van onderop, is hier online te vinden en moet zich tussen 20 en 24 juni afspelen. Hoofdsponsers van het gebeuren: Rabo, ABN-Amro en Nuon…

De tekst van het manifest “WeMake$ellThe.City” is een initiatief van Amsterdam Alternative en de City Makers Liberation Army

Website Amsterdam Alternative

WeMake$ellThe.City

De ouder wordende hipsters van Pakhuis de Zwijger, Waag Society en Amsterdam Economic Board zetten een nieuw propagandafestival op. Het doel: de neoliberale vernietiging van onze stad verhullen. Ze hebben dit nu al meer dan een decennium zeer effectief gedaan. Dit zijn de mensen achter de marketingcampagnes van creatieve stad en smart city die Amsdterdam saai en truttig hebben gemaakt. En nu nodigen ze ons uit om met hen mee te doen voor hun volgende ideologische schijnvertoning: bottom-up city-making.

City makers praten graag over urban gardening/tuinieren in de stad, terwijl vastgoedinvesteerders en de toeristenindustrie het ecosysteem van onze stad vernietigen. Ze prijzen de deeleconomie, terwijl steeds meer alternatieve en culturele projecten worden bedreigd met ontruiming. Ze vieren de wonderen van creatief ondernemerschap, terwijl leraren en verpleegkundigen geen betaalbare woonruimte in de stad kunnen vinden.

City makers willen je doen geloven dat collectieve actie en politiek activisme achterhaald zijn omdat 3D-printing en blockchain-technologie effectievere manieren zijn om de wereld een betere plek te maken. Als je toegewijd bent aan een geëmancipeerde, eerlijke, opwindende en leefbare stad – een stad die collectief bij de bewoners hoort – dan is WeMakeThe.City je vijand.

Als je echt de stad wilt veranderen, praat er dan niet alleen over, doe het! Er zijn veel activistische groepen van buurtinitiatiefnemers en huurdersverenigingen tot stadsbrede platforms zoals FairCity, We Are Here en vele anderen. Zelfs kraken is weer een optie geworden, zoals de Kinderen van Mokum bewijzen.
Sluit je aan bij de strijd, doe mee maar laat je niet misleiden door goedkope hipster-propaganda.
Boycot de tempel van neoliberale ideologie die Pakhuis de Zwijger is!
BOYCOTT WeMakeThe.City!

(Engels)

WeMake$ellThe.City

The aging hipsters of Pakhuis de Zwijger, Waag Society and Amsterdam Economic Board are putting on another propaganda festival. Its purpose: to mask the neoliberal destruction of our city. They have done this very effectively for more than a decade now. These are the people behind the marketing campaigns of creative city and smart city that has made Amsdterdam dull and truttig. And now they invite us to join them for their next ideological sham: bottom-up city making.

City makers like to talk about urban gardening, while real estate investors and the tourist industry destroy our city’s ecosystem. They praise the sharing economy, while more and more alternative and cultural projects are under threat of eviction. They celebrate the wonders of creative entrepreneurship, while teachers and nurses can’t find affordable living space in the city.

City makers want you to believe that collective action and political activism are obsolete because 3D-printing and block chain technology are more effective ways of making the world a better place. If you’re committed to an emancipated, fair, exciting, and livable city – a city that belongs collectively to its inhabitants – then WeMakeThe.City is your enemy.

If you really want to change the city, don’t just talk about it, do it! There are many activist groups from neighbourhood initiatieves and tenant associations to city-wide platforms such as FairCity, We Are Here and many others. Even squatting has become an option again as the Kinderen van Mokum prove.

Join the struggle, get involved but don’t be deceived by cheap hipster propaganda.

Boycott the temple of neoliberal ideology that is Pakhuis de Zwijger!

BOYCOTT WeMakeThe.City!

(This is an initiatieve of Amsterdam Alternative and the City Makers Liberation Army)