Ga naar de inhoud

Over de essays van Hannah Ahrendt “Crisis of the Republic”

Van dag tot dag worden we overstelpt met informatie. Maar dat geldt wis en zeker niet voor allen. In afgelegen gehuchtjes, en die zijn er vele op deze wereld!, is het brood, water, een dak boven je hoofd je dagelijkse beslommering. Het kan geen kwaad om eens stil te staan bij elementaire dingen, zoals vrijheid, recht en geweld.

2 min leestijd

Uiteraard werd en wordt daar veel over geschreven, maar wat kern-achtige “tegenstroom” doet een mens goed.

En zo kom ik tot een korte bespreking van het boek, eigenlijk essays van Hannah Ahrendt met de titel “Crisis of the Republic”.

Het is geschreven in de engelse taal.

Hoofdstukken: ( in het Nederlands vertaald)

  • Liegen in de politiek

  • Burgerlijke ongehoorzaamheid

  • Over geweld

  • Gedachten over politiek en revolutie

Hoofdstuk Liegen in de politiek

Reflecties over de Pentagon documentatie.

Zij gaat hier in op de bizarre verslaggeving tijdens de Vietnam-oorlog door de VS.

Het was namelijk zo dat ondanks de vele informatie die er toen was, het meer ging om science-fiction dan om feiten. In het Pentagon en andere ministeries ging men in haar eigen sprookjes geloven.

Hannah Ahrendt schetst deze gang van zaken vanaf het begin van deze oorlog tot het roemloze einde.

Hoofdstuk Burgerlijke ongehoorzaamheid

Zij behandelt dit onderwerp met voorbeelden uit de geschiedenis en de wettelijke gevolgen.

Er wordt een lans gebroken voor de burgerlijke ongehoorzaamheid met verwijzing naar onder meer Ghandi, Socrates en de Noord-Amerikaanse geschiedenis.

Zij haalt onder meer aan Alexander de Toqeville , deze schreef circa 150 jaar geleden over het bijzondere van de amerikaanse constitutie, namelijk dat deze uniek was met ruimte in de wet voor groepen met afwijkende meningen.

Hoofdstuk Over geweld

Anders dan deze titel wellicht doet vermoeden, schrijft mevrouw Ahrendt hier over geweld in relatie tot (staats)-macht, kracht,autoriteit en geweld. Ook gaat ze in op de vermeende biologische oorsprong van agressiviteit.

Hoofdstuk Gedachten over politiek en revolutie

Dit zijn antwoorden van Hannah Ahrendt op vragen van studenten.

Bespreker:  Nico Bakker woonachtig te Leiden.